Belianum

Vydavateľstvo / 250 titulov

Kniha: Prírodovedné vzdelávanie mimo školy - Marek Skoršepa

Prírodovedné vzdelávanie mimo školy

SVK Slovensky 2022Marek SkoršepaBelianumUčebnice, skriptá

U dodávateľa

12,96
Kniha: Rozhodovacie a kontrolné orgány ochrany práva - Júlia Ondrová

Rozhodovacie a kontrolné orgány ochrany práva

SVK Slovensky 2022Júlia OndrováBelianumUčebnice, skriptá

U dodávateľa

13,38
Kniha: Metodológia a aplikácie finančno-ekonomickej analýzy podniku - Vladimír Úradníček

Metodológia a aplikácie finančno-ekonomickej analýzy podniku

SVK Slovensky 2021Vladimír ÚradníčekBelianumSpoločenské vedy

U dodávateľa

23,40
Kniha: Modely občianskeho vzdelávania dospelých - Michaela Beran Sládkayová

Modely občianskeho vzdelávania dospelých

SVK Slovensky 2021Michaela Beran SládkayováBelianumPedagogika

U dodávateľa

14,92
Kniha: Požiadavky normalizovaných manažérskych systémov na marketigovú analýzu - Lucia Bartková

Požiadavky normalizovaných manažérskych systémov na marketigovú analýzu

SVK Slovensky 2021Lucia BartkováBelianumManažment

U dodávateľa

17,66
Kniha: Vývoj inštitútov vecných práv vo svetle právnej úpravy územia Slovenska - doc. JUDr. PhDr. Martin Skaloš, PhD.

Vývoj inštitútov vecných práv vo svetle právnej úpravy územia Slovenska

SVK Slovensky 2021doc. JUDr. PhDr. Martin Skaloš, PhD.BelianumSpoločenské vedy

U dodávateľa

22,14
Kniha: Právny poriadok Československa v rokoch 1948 – 1989 - 2. doplnené a prepracované vydanie - doc. JUDr. PhDr. Martin Skaloš, PhD.

Právny poriadok Československa v rokoch 1948 – 1989 2. doplnené a prepracované vydanie

SVK Slovensky 2021doc. JUDr. PhDr. Martin Skaloš, PhD.BelianumLegislatíva

U dodávateľa

23,54
Kniha: Deutsch in der Diplomatie - Andrea Rusnáková

Deutsch in der Diplomatie

SVK Slovensky 2021Andrea RusnákováBelianumLegislatíva

U dodávateľa

10,84
Kniha: Analýza pregraduálnej prípravy učiteľov na inkluzívne vzdelávanie - Vlasta Belková

Analýza pregraduálnej prípravy učiteľov na inkluzívne vzdelávanie

SVK Slovensky 2021Vlasta BelkováBelianumPedagogika

U dodávateľa

15,50
Kniha: Pracovnoprávne vzťahy v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania - JUDr. Jana Slivka Bedlovičová, PhD.

Pracovnoprávne vzťahy v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania

SVK Slovensky 2021JUDr. Jana Slivka Bedlovičová, PhD.BelianumLegislatíva

U dodávateľa

10,84
Kniha: Belianum - Zo života a diela Mateja Bela - MVDr.Miloš Jesensky,PhD.

Belianum - Zo života a diela Mateja Bela

SVK Slovensky 2021MVDr.Miloš Jesensky,PhD.BelianumHistória

U dodávateľa

14,09
Kniha: Manažment ľudských zdrojov - Lukáš Smerek

Manažment ľudských zdrojov

SVK Slovensky 2021Lukáš SmerekBelianumManažment

U dodávateľa

23,97
Kniha: Základy štatistiky pre študentov edukačných vied - Denisa Šukolová

Základy štatistiky pre študentov edukačných vied

SVK Slovensky 2021Denisa ŠukolováBelianumFyzika, astronómia a matematika

U dodávateľa

14,67
Kniha: Výkonnosť sektora cestovného ruchu a problémy jeho merania - Marian Gúčík

Výkonnosť sektora cestovného ruchu a problémy jeho merania

SVK Slovensky 2021Marian GúčíkBelianumUčebnice, skriptá

U dodávateľa

14,92
Kniha: Dejiny štátu a práva na území Slovenska 2 (1848 – 1948) - 2. doplnené a prepracované vydanie - doc. JUDr. PhDr. Martin Skaloš, PhD.

Dejiny štátu a práva na území Slovenska 2 (1848 – 1948) 2. doplnené a prepracované vydanie

SVK Slovensky 2021doc. JUDr. PhDr. Martin Skaloš, PhD.BelianumDejiny a fakty

U dodávateľa

24,39
Kniha: Praktikum k štúdiu dejín práva štátov Európy a USA - Ivana Šošková

Praktikum k štúdiu dejín práva štátov Európy a USA

SVK Slovensky 2021Ivana ŠoškováBelianumSpoločenské vedy

U dodávateľa

3,86
Kniha: Nové trendy v pracovnom práve - Lucia Petríková

Nové trendy v pracovnom práve

SVK Slovensky 2021Lucia PetríkováBelianumUčebnice, skriptá

U dodávateľa

13,95
Kniha: Ponuka cestovného ruchu pre zdravotne znevýhodnených návštevníkov - Radka Marčeková

Ponuka cestovného ruchu pre zdravotne znevýhodnených návštevníkov

SVK Slovensky 2021Radka MarčekováBelianumUčebnice, skriptá

U dodávateľa

22,56
Kniha: Základy mikroskopie rudných minerálov - Stanislav Jeleň

Základy mikroskopie rudných minerálov

SVK Slovensky 2021Stanislav JeleňBelianumUčebnice, skriptá

U dodávateľa

33,84
Kniha: Didaktika etickej výchovy 1 - Ako naplánovať hodiny etickej výchovy proaktívne a pre život? - Petra Fridrichová

Didaktika etickej výchovy 1 Ako naplánovať hodiny etickej výchovy proaktívne a pre život?

SVK Slovensky 2020Petra FridrichováBelianumPedagogika

U dodávateľa

10,84