Belianum

Vydavateľstvo / 250 titulov

Kniha: Quo vadis súčasná spoločnosť - Miroslava Knapková

Quo vadis súčasná spoločnosť

SVK Slovensky 2023Miroslava KnapkováBelianumUčebnice, skriptá

U dodávateľa

18,75
Kniha: Finančný manažment podniku - Hussam Musa

Finančný manažment podniku

SVK Slovensky 2023Hussam MusaBelianumUčebnice, skriptá

U dodávateľa

19,39
Kniha: Vybrané kapitoly z poisťovníctva - Katarína Izáková

Vybrané kapitoly z poisťovníctva

SVK Slovensky 2023Katarína IzákováBelianumUčebnice, skriptá

U dodávateľa

15,34
Kniha: Zbierka príkladov z ekonomiky a financovania podniku - Miroslava Vinczeová

Zbierka príkladov z ekonomiky a financovania podniku

SVK Slovensky 2023Miroslava VinczeováBelianumUčebnice, skriptá

U dodávateľa

14,06
Kniha: Teórie európskej integrácie - Tomáš Žipaj

Teórie európskej integrácie

SVK Slovensky 2023Tomáš ŽipajBelianumUčebnice, skriptá

U dodávateľa

12,49
Kniha: Základné slobody a zásady vo svetle pracovného práva - Lucia Petríková

Základné slobody a zásady vo svetle pracovného práva

SVK Slovensky 2023Lucia PetríkováBelianumUčebnice, skriptá

U dodávateľa

9,36
Kniha: Zdroje financovania mimovládnych neziskových organizácií – možnosti v Slovenskej republike - Mária Murray Svidroňová

Zdroje financovania mimovládnych neziskových organizácií – možnosti v Slovenskej republike

SVK Slovensky 2023Mária Murray SvidroňováBelianumUčebnice, skriptá

U dodávateľa

14,06
Kniha: Zelená infraštruktúra – Samosprávne metódy podpory a rozvoja - Martin Píry

Zelená infraštruktúra – Samosprávne metódy podpory a rozvoja

SVK Slovensky 2023Martin PíryBelianumUčebnice, skriptá

U dodávateľa

11,94
Kniha: Zásady deliktuálneho trestania vo vybraných oblastiach finančného práva s akcentom na otázku ne bis - Michal Úradník

Zásady deliktuálneho trestania vo vybraných oblastiach finančného práva s akcentom na otázku ne bis

SVK Slovensky 2023Michal ÚradníkBelianumUčebnice, skriptá

U dodávateľa

17,18
Kniha: Hotelierstvo - Andrej Malachovský

Hotelierstvo

SVK Slovensky 2023Andrej MalachovskýBelianumUčebnice, skriptá

U dodávateľa

13,90
Kniha: Rusko a jeho pozícia globálneho neliberálneho lídra - Ruské politické hodnoty versus dnešné hodnoty západnej civilizácie - PhDr. Martin Solik, Ph.D, MPA

Rusko a jeho pozícia globálneho neliberálneho lídra Ruské politické hodnoty versus dnešné hodnoty západnej civilizácie

SVK Slovensky 2022PhDr. Martin Solik, Ph.D, MPABelianumNáučná a odborná literatúra

U dodávateľa

34,39
Kniha: Sebapoznávanie a poznávanie druhých - základná zručnosť manažéra - Marianna Šramková

Sebapoznávanie a poznávanie druhých - základná zručnosť manažéra

SVK Slovensky 2022Marianna ŠramkováBelianumManažment

U dodávateľa

9,36
Kniha: Základy účtovníctva pre manažérov - Katarína Zimermanová

Základy účtovníctva pre manažérov

SVK Slovensky 2022Katarína ZimermanováBelianumSpoločenské vedy

U dodávateľa

14,88
Kniha: Behaviorálne aspekty kvality - Denisa Malá

Behaviorálne aspekty kvality

SVK Slovensky 2022Denisa MaláBelianumPsychológia

U dodávateľa

19,21
Kniha: Zvyšovanie flexibility dodávateľsko-odberateľských reťazcov aplikáciou vybraných metód manažmentu ri - Lenka Veselovská

Zvyšovanie flexibility dodávateľsko-odberateľských reťazcov aplikáciou vybraných metód manažmentu ri

SVK Slovensky 2022Lenka VeselovskáBelianumManažment

U dodávateľa

15,16
Kniha: Využitie kompozitných ukazovateľov pri hodnotení verejných politík - Stanislav Kološta

Využitie kompozitných ukazovateľov pri hodnotení verejných politík

SVK Slovensky 2022Stanislav KološtaBelianumSpoločenské vedy

U dodávateľa

12,96
Kniha: Vybrané metódy, techniky a prípadové štúdie z manažmentu - Lenka Veselovská

Vybrané metódy, techniky a prípadové štúdie z manažmentu

SVK Slovensky 2022Lenka VeselovskáBelianumManažment

U dodávateľa

13,41
Kniha: Cestovné kancelárie - Kristína Pompurová

Cestovné kancelárie

SVK Slovensky 2022Kristína PompurováBelianumUčebnice, skriptá

U dodávateľa

18,29
Kniha: Praktikum k štúdiu dejín práva štátov Európy a USA - 2. doplnené a prepracované vydanie - Ivana Šošková

Praktikum k štúdiu dejín práva štátov Európy a USA 2. doplnené a prepracované vydanie

SVK Slovensky 2022Ivana ŠoškováBelianumUčebnice, skriptá

U dodávateľa

10,93
Kniha: Prírodovedné vzdelávanie mimo školy - Marek Skoršepa

Prírodovedné vzdelávanie mimo školy

SVK Slovensky 2022Marek SkoršepaBelianumUčebnice, skriptá

U dodávateľa

14,37