Belianum

Vydavateľstvo / 235 titulov

Kniha: Rusko a jeho pozícia globálneho neliberálneho lídra - Ruské politické hodnoty versus dnešné hodnoty západnej civilizácie - PhDr. Martin Solik, Ph.D, MPA

Rusko a jeho pozícia globálneho neliberálneho lídra Ruské politické hodnoty versus dnešné hodnoty západnej civilizácie

SVK Slovensky 2022PhDr. Martin Solik, Ph.D, MPABelianumNáučná a odborná literatúra

Skladom u dodávateľa

34,39
Kniha: Sebapoznávanie a poznávanie druhých - základná zručnosť manažéra - Marianna Šramková

Sebapoznávanie a poznávanie druhých - základná zručnosť manažéra

SVK Slovensky 2022Marianna ŠramkováBelianumManažment

Skladom u dodávateľa

9,36
Kniha: Základy účtovníctva pre manažérov - Katarína Zimermanová

Základy účtovníctva pre manažérov

SVK Slovensky 2022Katarína ZimermanováBelianumSpoločenské vedy

Skladom u dodávateľa

14,88
Kniha: Behaviorálne aspekty kvality - Denisa Malá

Behaviorálne aspekty kvality

SVK Slovensky 2022Denisa MaláBelianumPsychológia

Skladom u dodávateľa

19,21
Kniha: Zvyšovanie flexibility dodávateľsko-odberateľských reťazcov aplikáciou vybraných metód manažmentu ri - Lenka Veselovská

Zvyšovanie flexibility dodávateľsko-odberateľských reťazcov aplikáciou vybraných metód manažmentu ri

SVK Slovensky 2022Lenka VeselovskáBelianumManažment

Skladom u dodávateľa

15,16
Kniha: Využitie kompozitných ukazovateľov pri hodnotení verejných politík - Stanislav Kološta

Využitie kompozitných ukazovateľov pri hodnotení verejných politík

SVK Slovensky 2022Stanislav KološtaBelianumSpoločenské vedy

Skladom u dodávateľa

12,96
Kniha: Vybrané metódy, techniky a prípadové štúdie z manažmentu - Lenka Veselovská

Vybrané metódy, techniky a prípadové štúdie z manažmentu

SVK Slovensky 2022Lenka VeselovskáBelianumManažment

Skladom u dodávateľa

13,41
Kniha: Praktikum k štúdiu dejín práva štátov Európy a USA - 2. doplnené a prepracované vydanie - Ivana Šošková

Praktikum k štúdiu dejín práva štátov Európy a USA 2. doplnené a prepracované vydanie

SVK Slovensky 2022Ivana ŠoškováBelianumUčebnice, skriptá

Skladom u dodávateľa

10,93
Kniha: Ústavné súdnictvo v Slovenskej republike - doplnené a prepracované vydanie - Júlia Ondrová

Ústavné súdnictvo v Slovenskej republike doplnené a prepracované vydanie

SVK Slovensky 2022Júlia OndrováBelianumUčebnice, skriptá

Skladom u dodávateľa

14,88
Kniha: Dejiny štátu a práva na území Slovenska 1 - od najstarších čias do roku 1848 - Martin Skaloš

Dejiny štátu a práva na území Slovenska 1 od najstarších čias do roku 1848

SVK Slovensky 2022Martin SkalošBelianumUčebnice, skriptá

Skladom u dodávateľa

15,62
Kniha: Prírodovedné vzdelávanie mimo školy - Marek Skoršepa

Prírodovedné vzdelávanie mimo školy

SVK Slovensky 2022Marek SkoršepaBelianumUčebnice, skriptá

Skladom u dodávateľa

14,37
Kniha: Pracovné právo - prof. JUDr. Vojtech Tkáč, PhD a kol.

Pracovné právo

SVK Slovensky 2021prof. JUDr. Vojtech Tkáč, PhD a kol.BelianumLegislatíva

Skladom u dodávateľa

20,31
Kniha: Metodológia a aplikácie finančno-ekonomickej analýzy podniku - Vladimír Úradníček

Metodológia a aplikácie finančno-ekonomickej analýzy podniku

SVK Slovensky 2021Vladimír ÚradníčekBelianumSpoločenské vedy

Skladom u dodávateľa

25,94
Kniha: Strieborná populácia a aktívne starnutie na Slovensku - Alena Kaščáková

Strieborná populácia a aktívne starnutie na Slovensku

SVK Slovensky 2021Alena KaščákováBelianumSpoločenské vedy

Skladom u dodávateľa

13,59
Kniha: Modely občianskeho vzdelávania dospelých - Michaela Beran Sládkayová

Modely občianskeho vzdelávania dospelých

SVK Slovensky 2021Michaela Beran SládkayováBelianumPedagogika

Skladom u dodávateľa

16,54
Kniha: Požiadavky normalizovaných manažérskych systémov na marketigovú analýzu - Lucia Bartková

Požiadavky normalizovaných manažérskych systémov na marketigovú analýzu

SVK Slovensky 2021Lucia BartkováBelianumManažment

Skladom u dodávateľa

19,58
Kniha: Vývoj inštitútov vecných práv vo svetle právnej úpravy územia Slovenska - doc. JUDr. PhDr. Martin Skaloš, PhD.

Vývoj inštitútov vecných práv vo svetle právnej úpravy územia Slovenska

SVK Slovensky 2021doc. JUDr. PhDr. Martin Skaloš, PhD.BelianumSpoločenské vedy

Skladom u dodávateľa

24,54
Kniha: Právny poriadok Československa v rokoch 1948 – 1989 - 2. doplnené a prepracované vydanie - doc. JUDr. PhDr. Martin Skaloš, PhD.

Právny poriadok Československa v rokoch 1948 – 1989 2. doplnené a prepracované vydanie

SVK Slovensky 2021doc. JUDr. PhDr. Martin Skaloš, PhD.BelianumLegislatíva

Skladom u dodávateľa

26,10
Kniha: Deutsch in der Diplomatie - Andrea Rusnáková

Deutsch in der Diplomatie

SVK Slovensky 2021Andrea RusnákováBelianumLegislatíva

Skladom u dodávateľa

12,02
Kniha: Analýza pregraduálnej prípravy učiteľov na inkluzívne vzdelávanie - Vlasta Belková

Analýza pregraduálnej prípravy učiteľov na inkluzívne vzdelávanie

SVK Slovensky 2021Vlasta BelkováBelianumPedagogika

Skladom u dodávateľa

17,18