Pedagogika

Knihy z kategórie Pedagogika

Kategória / 1487 titulov

Zaradené v kategórii Spoločenské vedy

Cieľom pedagogiky je výchova a vzdelávanie človeka, ktoré prebieha celý život. Viete ako získať pozornosť dieťaťa a zabaviť ho?Viete ako zabaviť nadané dieťa? Viete ako pomôcť hyperaktívnym deťom, ktoré sú často vnímané pedagógmi i rodičmi ako problematické deti? Ako pomáhať deťom s poruchami reči a so špecifickými poruchami učenia? Ako vyplniť čas v školskej družne? Ste tu správne, kategória pedagogika Vám to ponúka.

Kniha: Třídnické hodiny - Práce s třídním kolektivem - Kristýna Kapounková

Třídnické hodiny Práce s třídním kolektivem

CZE Česky 2024/05Kristýna KapounkováGrada PublishingPedagogika

U dodávateľa

14,49
Kniha: Logopedická cvičení u afázie a kognitivních poruch - Konverzační trénink pro dospělé - 1. vydanie - Naděžda Lasotová

Logopedická cvičení u afázie a kognitivních poruch Konverzační trénink pro dospělé

CZE Česky 2024/05Naděžda LasotováGrada PublishingPedagogika

U dodávateľa

19,34
Kniha: Učení a vzdělávání dospělých - Kontexty, teorie a výzkumy - 1. vydanie - Milada Rabušicová

Učení a vzdělávání dospělých Kontexty, teorie a výzkumy

CZE Česky 2024/05Milada RabušicováGrada PublishingPedagogika

U dodávateľa

24,19
Kniha: Matematické představy a myšlení dětí předškolního věku - Příručka pro učitele - Martina Lietavcová; Hana Lišková

Matematické představy a myšlení dětí předškolního věku Příručka pro učitele

CZE Česky 2024/05Martina Lietavcová; Hana LiškováRAABEPedagogika

U dodávateľa

23,70
Kniha: Orbis sensualium pictus - 2. vydanie - Jan Amos Komenský

Orbis sensualium pictus

CZE Česky 2024/05Jan Amos KomenskýMachartPedagogika

U dodávateľa

24,14
Kniha: Koncepcia rozvoja školy a školského zariadenia - Anna Böhmerová; Mária Stanislavová

Koncepcia rozvoja školy a školského zariadenia

SVK Slovensky 2024/04Anna Böhmerová; Mária StanislavováWolters KluwerPedagogika

U dodávateľa

11,82
Kniha: Grafomotorika mě baví - 2. pro předškoláky - Lucie Skálová

Grafomotorika mě baví 2. pro předškoláky

CZE Česky 2024/04Lucie SkálováImagu, s.r.o. Kresli.toPedagogika

U dodávateľa

4,73
Kniha: Kolegialita v přípravě budoucích učitelů - 1. vydanie - Kateřina Juklová; Sylvie Tichotová

Kolegialita v přípravě budoucích učitelů

CZE Česky 2024/04Kateřina Juklová; Sylvie TichotováPavel MervartPedagogika

U dodávateľa

10,50
Kniha: Speciální pedagogika - Edukace a rozvoj osob se specifickými potřebami v oblasti somatické, psychické a sociální - 3. vydanie - Jiří Škoda, Slavomil Fischer

Speciální pedagogika Edukace a rozvoj osob se specifickými potřebami v oblasti somatické, psychické a sociální

CZE Česky 2024/04Jiří Škoda Slavomil FischerTRITONPedagogika

U dodávateľa

17,10
Kniha: Dištančné vzdelávanie v hudobnom umení - Mária Strenáčiková ml.

Dištančné vzdelávanie v hudobnom umení

SVK Slovensky 2024/04Mária Strenáčiková ml.EquiLibriaPedagogika

U dodávateľa

19,09
Kniha: Nadaný žák na 1. stupni ZŠ - Jana Rohová

Nadaný žák na 1. stupni ZŠ

CZE Česky 2024/03Jana RohováRAABEPedagogika

U dodávateľa

23,70
Kniha: Slavnosti a oslavy ve škole - Aktivity pro výuku lidových zvyků a tradic - 1. vydanie - Alena Rakoušová

Slavnosti a oslavy ve škole Aktivity pro výuku lidových zvyků a tradic

CZE Česky 2024/03Alena RakoušováGrada PublishingPedagogika

U dodávateľa

19,34
Kniha: Diagnostika pripravenosti dieťaťa na školské vzdelávanie - Jana Kmeťová

Diagnostika pripravenosti dieťaťa na školské vzdelávanie

SVK Slovensky 2024/03Jana KmeťováWolters KluwerPedagogika

U dodávateľa

12,47
Kniha: Rozvoj řeči dětí s PAS, vývojovou dysfázií a dalšími poruchami - s PAS, vývojovou dysfázií a dalšími poruchami - America X. Gonzalez; Lois Jean Brady; Jim Elliott

Rozvoj řeči dětí s PAS, vývojovou dysfázií a dalšími poruchami s PAS, vývojovou dysfázií a dalšími poruchami

CZE Česky 2024/02America X. Gonzalez; Lois Jean Brady; Jim ElliottPORTÁLPedagogika

U dodávateľa

13,96
Kniha: Aktivity pro děti s těžkým kombinovaným postižením - Martina Hadačová

Aktivity pro děti s těžkým kombinovaným postižením

CZE Česky 2024/02Martina HadačováPORTÁLPedagogika

U dodávateľa

11,63
Kniha: Jak na pohádku - Pracovní listy pro rozvoj tvořivosti a čtenářské gramotnosti u dětí od 5 let - Ludmila Bakonyi Selingerová; Martin Hanschild

Jak na pohádku Pracovní listy pro rozvoj tvořivosti a čtenářské gramotnosti u dětí od 5 let

CZE Česky 2024/02Ludmila Bakonyi Selingerová; Martin HanschildPORTÁLPedagogika

U dodávateľa

8,82
Kniha: Aktivity pro rozvoj jemné motoriky - u dětí 2 - 6 let - Daniela Oddone; Veronica Sacca

Aktivity pro rozvoj jemné motoriky u dětí 2 - 6 let

CZE Česky 2024/02Daniela Oddone; Veronica SaccaPORTÁLPedagogika

U dodávateľa

13,03
Kniha: 50 krátkých aktivizačních her - pro děti 6 - 10 let - Agnes Boos; Libor Drobný

50 krátkých aktivizačních her pro děti 6 - 10 let

CZE Česky 2024/01Agnes Boos; Libor DrobnýPORTÁLPedagogika

U dodávateľa

9,29
Kniha: Vzdělávací aspirace současných seniorů - 1. vydanie - Katšřina Krupková; Iva Jedličková; Václav Bělík

Vzdělávací aspirace současných seniorů

CZE Česky 2024/01Katšřina Krupková; Iva Jedličková; Václav BělíkPavel MervartPedagogika

U dodávateľa

10,94
Kniha: Komunikace a interakce v plavecké výuce - Kristýna Hubená

Komunikace a interakce v plavecké výuce

CZE Česky 2024/01Kristýna HubenáUniverzita KarlovaPedagogika

U dodávateľa

11,67