Knihy z kategórie Legislatíva | kníhkupectvo Literama.sk

Legislatíva

Knihy z kategórie Legislatíva

Kategória legislatíva obsahuje knihy zamerané na aktuálnu legislatívu a jej zmeny a novinky z oblastí trestného, občianského alebo obchodného zákonníka, určené právnikom podnikateľom, manažérom, účtovníkom alebo daňovým poradcom.

Kategória / Legislatíva / 2772 titulov

Zaradené v kategórii Náučná a odborná literatúra

Priame podkategórie • DanePredpisyÚčtovníctvo

Kniha : ÚZ 1377 Insolvence - podle stavu k 25. 5. 2020 - 1. vydanie

ÚZ 1377 Insolvence podle stavu k 25. 5. 2020

Kúpiť
5,57
Kniha : ÚZ 1378 Exekuční řád, Veřejné dražby - podle stavu k 25. 5. 2020 - 1. vydanie

ÚZ 1378 Exekuční řád, Veřejné dražby podle stavu k 25. 5. 2020

Kúpiť
3,91
Kniha : Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii

Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii

Kúpiť
20,65
Kniha : Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče - Praktický komentář

Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče Praktický komentář

Kúpiť
15,11
Kniha : Zločin mučení a lidská práva

Zločin mučení a lidská práva

Kúpiť
19,44
Kniha : Katastrální vyhláška - Praktický komentář

Katastrální vyhláška Praktický komentář

Kúpiť
33,27
Kniha : Hmotný a nehmotný majetek v podnikání

Hmotný a nehmotný majetek v podnikání

Kúpiť
12,74
Kniha : Zákon o veřejném zdravotním pojištění - Komentář

Zákon o veřejném zdravotním pojištění Komentář

Kúpiť
54,03
Kniha : Práce a mzdy 10/2020 - Životné minimum od 1. 7. 2020, Švarc-systém, Prednostné pohľadávky

Práce a mzdy 10/2020 Životné minimum od 1. 7. 2020, Švarc-systém, Prednostné pohľadávky

Kúpiť
5,71
Kniha : Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále č. 10/2020 - Cestovní náhrady, Přehledy a vyúčtování OSVČ

Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále č. 10/2020 Cestovní náhrady, Přehledy a vyúčtování OSVČ

Kúpiť
8,21
Kniha : Práce a Mzdy, bez chýb, pokút a penále 10/2020 - Zákoník práce

Práce a Mzdy, bez chýb, pokút a penále 10/2020 - Zákoník práce

Kúpiť
7,08
Kniha : Zamestnávanie v období pandémie - Opatrenia týkajúce sa zamestnávateľov v krízových situáciách

Zamestnávanie v období pandémie Opatrenia týkajúce sa zamestnávateľov v krízových situáciách

Kúpiť
5,79
Kniha : Poradce 2 - 3/2021 – Zákoník práce po novele s komentářem

Poradce 2 - 3/2021 – Zákoník práce po novele s komentářem

Kúpiť
10,09
Kniha : Poradce 1/2021 – Veřejné zdravotní pojištění s komentářem

Poradce 1/2021 – Veřejné zdravotní pojištění s komentářem

Kúpiť
5,96
Kniha : Zaměstnávání v období pandemie - opatření proti koronaviru

Zaměstnávání v období pandemie opatření proti koronaviru

Kúpiť
5,96