Knihy z kategórie Legislatíva | kníhkupectvo Literama.sk

Legislatíva

Knihy z kategórie Legislatíva

Kategória legislatíva obsahuje knihy zamerané na aktuálnu legislatívu a jej zmeny a novinky z oblastí trestného, občianského alebo obchodného zákonníka, určené právnikom podnikateľom, manažérom, účtovníkom alebo daňovým poradcom.

Kategória / Legislatíva / 2969 titulov

Zaradené v kategórii Náučná a odborná literatúra

Priame podkategórie • DanePredpisyÚčtovníctvo

Kniha : Cvičebnice Daňový systém ČR 2019 1. díl

Cvičebnice Daňový systém ČR 2019 1. díl

Kúpiť
8,16
Kniha : Vyhláška č.193/2020 Z.z., kt. sa vykonávajú niektoré ustanovenia OZ o likvidácii - Komentár

Vyhláška č.193/2020 Z.z., kt. sa vykonávajú niektoré ustanovenia OZ o likvidácii Komentár

Kúpiť
15,08
Kniha : Mezinárodní výměna informací

Mezinárodní výměna informací

Kúpiť
26,40
Kniha : Cvičebnice Daňový systém ČR 2019 3. díl

Cvičebnice Daňový systém ČR 2019 3. díl

Kúpiť
8,16
Kniha : Cvičebnice Daňový systém ČR 2019 2. díl

Cvičebnice Daňový systém ČR 2019 2. díl

Kúpiť
8,60
Kniha : DUO 4-5/2021 – Zmeny v daniach a v účtovníctve v roku 2021 - Nové preddavky na daň z príjmov FO, Znížená sadzba dane u mikrodaňovníka

DUO 4-5/2021 – Zmeny v daniach a v účtovníctve v roku 2021 Nové preddavky na daň z príjmov FO, Znížená sadzba dane u mikrodaňovníka

Kúpiť
10,74
Kniha : Zákony I-B/2021 - účtovné zákony

Zákony I-B/2021 účtovné zákony

Kúpiť
5,93
Kniha : Zákony II-B 2021 - Občianske právo, notári, advokáti, prokurátori a súkromná bezpečnosť

Zákony II-B 2021 Občianske právo, notári, advokáti, prokurátori a súkromná bezpečnosť

Kúpiť
5,93
Kniha : Zákony II-A/2021 - Obchodné právo a živnostenský zákon

Zákony II-A/2021 Obchodné právo a živnostenský zákon

Kúpiť
5,93
Kniha : Trestný zákon a poriadok, Trestná zodpovednosť, Zákon o policajnom zbore

Trestný zákon a poriadok, Trestná zodpovednosť, Zákon o policajnom zbore

Kúpiť
5,93
Kniha : Zákony III-A /2021 - Pracovnoprávne vzťahy a BOZP

Zákony III-A /2021 Pracovnoprávne vzťahy a BOZP

Kúpiť
5,93
Kniha : Práce a Mzdy, bez chýb, p§kút a penále 4-5/2021 - Služby zamestnanosti, Oslobodené príjmy po novom

Práce a Mzdy, bez chýb, p§kút a penále 4-5/2021 Služby zamestnanosti, Oslobodené príjmy po novom

Kúpiť
10,47
Kniha : Poradca 9/2021 – Daňový poriadok s komentárom - Úplné znenie zákona po novelách

Poradca 9/2021 – Daňový poriadok s komentárom Úplné znenie zákona po novelách

Kúpiť
4,54
Kniha : Zákony III-C/2021 - Sociálne zákony, sociálne služby a sociálnoprávna ochrana detí

Zákony III-C/2021 Sociálne zákony, sociálne služby a sociálnoprávna ochrana detí

Kúpiť
5,93
Kniha : 100 otázok • odpovedí – ZDP • optimalizácia - 1/2021

100 otázok • odpovedí – ZDP • optimalizácia 1/2021

Kúpiť
6,70