Zoznam publikácií podporených FPU - kolekcia titulov | kníhkupectvo Literama.sk

Zoznam publikácií podporených FPU

Kolekcia titulov: Zoznam publikácií podporených FPU

Tento zoznam (aktualizovaný 9.11.2020) obsahuje tituly, ktoré boli vydané s podporou FPU.

Fond na podporu umenia je nezávislá verejnoprávna inštitúcia, ktorá zabezpečuje podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu.

Hlavným poslaním fondu je poskytovanie finančných prostriedkov hlavne na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel; podporu medzinárodnej spolupráce; na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu; na štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo, či výskumne podieľajú na rozvoji umenia a kultúry.

Podpora je zameraná na nákup knižničného fondu, pričom minimálne 20% pridelenej podpory musí byť vyčlenených na nákup kníh vydaných s podporou fondu alebo publikáciami vydanými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR, ktoré si knižnica môže vybrať v súlade so zameraním a špecializáciou knižnice, pričom jedna knižnica môže predložiť maximálne jednu žiadosť. Podpora je určená aj na úhradu predplatného na časopisy a iné periodické publikácie, ktoré vychádzajú s podporou fondu, alebo ich vydáva organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR.

Kolekcia / Zoznam publikácií podporených FPU / 856 titulov

SKslovensky

Kniha : Náš brat Hlavička

Náš brat Hlavička

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
9,90
Kniha : Kráska a zviera

Kráska a zviera

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
8,28
Kniha : Playstation Svet snov

Playstation Svet snov

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
9,86
Kniha : Juraj Kollár – Square One - 1. vydanie

Juraj Kollár – Square One

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
30,08
Kniha : Strom života - Rozprávky Veľkej Amazónie

Strom života Rozprávky Veľkej Amazónie

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
12,87
Kniha : Andrej Barčík - Osou cez horizont / Axis Vrossing the Horizont - 1. vydanie

Andrej Barčík - Osou cez horizont / Axis Vrossing the Horizont

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
13,74
Kniha : Ako umelci vidia svet - Umenie je hra

Ako umelci vidia svet - Umenie je hra

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
12,39
Kniha : Pokus - Omyl - 1. vydanie

Pokus - Omyl

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
12,45
Kniha : Ovčiari na Slovensku - 1. vydanie

Ovčiari na Slovensku

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
37,82
Kniha : Solenoid

Solenoid

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
16,17
Kniha : Dielo V - Báseň a čas, Vernosť, Ako stopy v snehu

Dielo V Báseň a čas, Vernosť, Ako stopy v snehu

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
8,47
Kniha : Lexikón námorných bitiek - 1. vydanie

Lexikón námorných bitiek

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
28,55
Kniha : Michal Mráz

Michal Mráz

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
17,14
Kniha : Slovensko v dobách stredovekých pre deti a mládež - 1. vydanie

Slovensko v dobách stredovekých pre deti a mládež

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
9,78
Kniha : Náš pán profesor Fraňo Ruttkay - Pokus o skupinový portrét - 1. vydanie

Náš pán profesor Fraňo Ruttkay Pokus o skupinový portrét

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
9,32