Zoznam publikácií podporených FPU - kolekcia titulov | kníhkupectvo Literama.sk

Zoznam publikácií podporených FPU

Kolekcia titulov: Zoznam publikácií podporených FPU

Tento zoznam bol aktualizovaný 19. apríla 2021 a obsahuje tituly, ktoré boli vydané s podporou FPU (údaje z 4.2.2021).

Fond na podporu umenia (FPU) je nezávislá verejnoprávna inštitúcia, ktorá zabezpečuje podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu.

Hlavným poslaním fondu je poskytovanie finančných prostriedkov hlavne na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel; podporu medzinárodnej spolupráce; na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu; na štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo, či výskumne podieľajú na rozvoji umenia a kultúry.

Podpora je zameraná na nákup knižničného fondu vydaných s podporou fondu alebo publikáciami vydanými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR, ktoré si knižnica môže vybrať v súlade so zameraním a špecializáciou knižnice, pričom jedna knižnica môže predložiť maximálne jednu žiadosť. Podpora je určená aj na úhradu predplatného na časopisy a iné periodické publikácie, ktoré vychádzajú s podporou fondu, alebo ich vydáva organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR.

Kolekcia / Zoznam publikácií podporených FPU / 1119 titulov

SKslovensky

Kniha : Potok pod potokom

Potok pod potokom

Kúpiť
10,38
Kniha : Život sa so mnou pohráva - 1. vydanie

Život sa so mnou pohráva

Kúpiť
10,42
Kniha : Plecháč Bob - 1. vydanie

Plecháč Bob

Kúpiť
7,62
Kniha : #Marína - v interpretácii Daniela Heviera - 1. vydanie

#Marína v interpretácii Daniela Heviera

Kúpiť
8,70
Kniha : Hurá, ide sa na výlet! - 1. vydanie

Hurá, ide sa na výlet!

Kúpiť
8,05
Kniha : Listy z Afriky - 1. vydanie

Listy z Afriky

Kúpiť
11,90
Kniha : Naničhodnica - 1. vydanie

Naničhodnica

Kúpiť
9,98
Kniha : Nemecká jeseň

Nemecká jeseň

Kúpiť
11,20
Kniha : Samy - Migrant vo vlastnej krajine - 1. vydanie

Samy Migrant vo vlastnej krajine

Kúpiť
10,30
Kniha : Štefánia

Štefánia

Kúpiť
10,42
Kniha : Poviem ti, ako to bolo - Život detí v tradíciách, hry, piesne a kroje - 1. vydanie

Poviem ti, ako to bolo Život detí v tradíciách, hry, piesne a kroje

Kúpiť
4,33
Kniha : Všetko alebo znič

Všetko alebo znič

Kúpiť
8,28
Kniha : Hľadanie kotvy - Globalizovaný svet je v ohrození. A Slovensko spolu s ním.

Hľadanie kotvy Globalizovaný svet je v ohrození. A Slovensko spolu s ním.

Kúpiť
8,67
Kniha : Americké poznámky - 1. vydanie

Americké poznámky

Kúpiť
15,10
Kniha : Putovanie Sándora Petöfiho - Cestopisné poznámky a Listy z ciest - 1. vydanie

Putovanie Sándora Petöfiho Cestopisné poznámky a Listy z ciest

Kúpiť
7,90