Zoznam publikácií podporených FPU - kolekcia titulov | kníhkupectvo Literama.sk

Zoznam publikácií podporených FPU

Kolekcia titulov: Zoznam publikácií podporených FPU

Tento zoznam (aktualizovaný 4.02.2021) obsahuje tituly, ktoré boli vydané s podporou FPU.

Fond na podporu umenia je nezávislá verejnoprávna inštitúcia, ktorá zabezpečuje podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu.

Hlavným poslaním fondu je poskytovanie finančných prostriedkov hlavne na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel; podporu medzinárodnej spolupráce; na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu; na štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo, či výskumne podieľajú na rozvoji umenia a kultúry.

Podpora je zameraná na nákup knižničného fondu vydaných s podporou fondu alebo publikáciami vydanými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR, ktoré si knižnica môže vybrať v súlade so zameraním a špecializáciou knižnice, pričom jedna knižnica môže predložiť maximálne jednu žiadosť. Podpora je určená aj na úhradu predplatného na časopisy a iné periodické publikácie, ktoré vychádzajú s podporou fondu, alebo ich vydáva organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR.

Kolekcia / Zoznam publikácií podporených FPU / 862 titulov

SKslovensky

Kniha : Prirodzené svetlo

Prirodzené svetlo

Predpredaj
17,94
Kniha : Gottwaldov demokrat

Gottwaldov demokrat

Predpredaj
13,44
Kniha : Mutácia z planéty Zem - 1. vydanie

Mutácia z planéty Zem

Predpredaj
11,80
Kniha : Po troškách

Po troškách

Kúpiť
10,74
Kniha : #Marína - v interpretácii Daniela Heviera - 1. vydanie

#Marína v interpretácii Daniela Heviera

Kúpiť
8,59
Kniha : Náš brat Hlavička

Náš brat Hlavička

Kúpiť
10,74
Kniha : Kráska a zviera

Kráska a zviera

Kúpiť
8,48
Kniha : Playstation Svet snov

Playstation Svet snov

Kúpiť
10,10
Kniha : Juraj Kollár – Square One - 1. vydanie

Juraj Kollár – Square One

Kúpiť
30,08
Kniha : Slnečný štát - 1. vydanie

Slnečný štát

Kúpiť
7,80
Kniha : Strom života - Rozprávky Veľkej Amazónie

Strom života Rozprávky Veľkej Amazónie

Kúpiť
13,17
Kniha : Andrej Barčík - Osou cez horizont / Axis Vrossing the Horizont - 1. vydanie

Andrej Barčík - Osou cez horizont / Axis Vrossing the Horizont

Kúpiť
13,74
Kniha : Ako umelci vidia svet - Umenie je hra

Ako umelci vidia svet - Umenie je hra

Kúpiť
13,44
Kniha : Pokus - Omyl - 1. vydanie

Pokus - Omyl

Kúpiť
12,45
Kniha : Ovčiari na Slovensku - 1. vydanie

Ovčiari na Slovensku

Kúpiť
37,82