Vydavateľstvo SSS

Vydavateľstvo Vydavateľstvo SSS [VYDAVATEĽSTVO SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV s.r.o., Laurinská 2, Bratislava 814 99]

Spolok slovenských spisovateľov je občianske združenie s celoštátnou pôsobnosťou, ktorého tradície siahajú do roku 1923 a reprezentuje vrcholné hodnoty a osobnosti slovenskej literatúry. Spolok slovenských spisovateľov má regionálne štruktúry (odbočky) v Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre a Žiline. Spolok slovenských spisovateľov vydáva dve odborné periodiká: Literárny týždenník a časopis pre mladú literatúru Dotyky. Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov vydáva ročne asi 30 knižných publikácií pôvodnej i prekladovej tvorby.

Vydavateľstvo / Vydavateľstvo SSS / 635 titulov

SKslovensky

Kniha : No tak, usmej sa... - 1. vydanie

No tak, usmej sa...

Kúpiť
6,61
Kniha : Scenár a Uvidieť hudbu a iné eseje - 1. vydanie

Scenár a Uvidieť hudbu a iné eseje

Kúpiť
7,95
Kniha : Odprevadiť záveje - 1. vydanie

Odprevadiť záveje

Kúpiť
4,60
Kniha : Polychromatické jablko - 1. vydanie

Polychromatické jablko

Kúpiť
3,93
Kniha : Generácia „P“ - 1. vydanie

Generácia „P“

Kúpiť
6,61
Kniha : Smerovník žmýka pyžamu - 1. vydanie

Smerovník žmýka pyžamu

Kúpiť
3,73
Kniha : Podchod - 1. vydanie

Podchod

Kúpiť
4,60
Kniha : Rozprávka o cárovi Saltánovi - 1. vydanie

Rozprávka o cárovi Saltánovi

Kúpiť
8,62
Kniha : Faust

Faust

Kúpiť
85,48
Kniha : Nová atlantída - 1. vydanie

Nová atlantída

Kúpiť
6,61
Kniha : Už - 1. vydanie

Kúpiť
4,60
Kniha : Brána - 1. vydanie

Brána

Kúpiť
4,60
Kniha : Květ se větrem uklání včelám - 1. vydanie

Květ se větrem uklání včelám

Kúpiť
4,60
Kniha : Vyháňač besov - Rusko medzi minulosťou a budúcnosťou - 1. vydanie

Vyháňač besov Rusko medzi minulosťou a budúcnosťou

Kúpiť
9,96
Kniha : Biela skrinka - Chlapci zo Schubertovej ulice - 1. vydanie

Biela skrinka Chlapci zo Schubertovej ulice

Kúpiť
6,61