Vydavateľstvo SSS

Vydavateľstvo Vydavateľstvo SSS [VYDAVATEĽSTVO SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV s.r.o., Laurinská 2, Bratislava 814 99]

Spolok slovenských spisovateľov je občianske združenie s celoštátnou pôsobnosťou, ktorého tradície siahajú do roku 1923 a reprezentuje vrcholné hodnoty a osobnosti slovenskej literatúry. Spolok slovenských spisovateľov má regionálne štruktúry (odbočky) v Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre a Žiline. Spolok slovenských spisovateľov vydáva dve odborné periodiká: Literárny týždenník a časopis pre mladú literatúru Dotyky. Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov vydáva ročne asi 30 knižných publikácií pôvodnej i prekladovej tvorby.

Vydavateľstvo / Vydavateľstvo SSS / 628 titulov

SKslovensky

Kniha : Rozprávka o cárovi Saltánovi - 1. vydanie

Rozprávka o cárovi Saltánovi

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
10,56
Kniha : Nová atlantída - 1. vydanie

Nová atlantída

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
8,10
Kniha : Už - 1. vydanie

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
5,64
Kniha : Brána - 1. vydanie

Brána

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
5,64
Kniha : Květ se větrem uklání včelám - 1. vydanie

Květ se větrem uklání včelám

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
5,64
Kniha : Biela skrinka - Chlapci zo Schubertovej ulice - 1. vydanie

Biela skrinka Chlapci zo Schubertovej ulice

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
8,10
Kniha : Je štátny prevrat, na víkend neprídem... - 1. vydanie

Je štátny prevrat, na víkend neprídem...

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
9,74
Kniha : Listy z Ameriky - 1. vydanie

Listy z Ameriky

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
15,48
Kniha : Niečo ti pošepkám - 1. vydanie

Niečo ti pošepkám

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
8,10
Kniha : Šampanské káva pivo, Špaky v tŕní, Aksál - 1. vydanie

Šampanské káva pivo, Špaky v tŕní, Aksál

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
12,20
Kniha : Madagaskar – moja láska - Planúca dedina Ambinanitelo - 1. vydanie

Madagaskar – moja láska Planúca dedina Ambinanitelo

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
12,20
Kniha : S predtuchou svetliny - 1. vydanie

S predtuchou svetliny

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
5,64
Kniha : Slovenské provokácie - Príbehy úzkostí a nádejí - 1. vydanie

Slovenské provokácie Príbehy úzkostí a nádejí

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
8,18
Kniha : Na klávesoch vetra lístie šelestí - 1. vydanie

Na klávesoch vetra lístie šelestí

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
5,64
Kniha : Slovensko-české, česko-slovenské NECENZUROVANÉ eseje a úvahy - Slovensko-české, česko-slovenské - 1. vydanie

Slovensko-české, česko-slovenské NECENZUROVANÉ eseje a úvahy Slovensko-české, česko-slovenské

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
9,74