Knihy vydavateľstva Vydavateľstvo SSS | kníhkupectvo Literama.sk

Vydavateľstvo SSS

Vydavateľstvo Vydavateľstvo SSS [VYDAVATEĽSTVO SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV s.r.o., Laurinská 2, Bratislava 814 99]

Spolok slovenských spisovateľov je občianske združenie s celoštátnou pôsobnosťou, ktorého tradície siahajú do roku 1923 a reprezentuje vrcholné hodnoty a osobnosti slovenskej literatúry. Spolok slovenských spisovateľov má regionálne štruktúry (odbočky) v Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre a Žiline. Spolok slovenských spisovateľov vydáva dve odborné periodiká: Literárny týždenník a časopis pre mladú literatúru Dotyky. Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov vydáva ročne asi 30 knižných publikácií pôvodnej i prekladovej tvorby.

Vydavateľstvo / Vydavateľstvo SSS / 711 titulov

SKslovensky

Kniha : Listy z Afriky - 1. vydanie

Listy z Afriky

Kúpiť
11,16
Kniha : Sólista - 1. vydanie

Sólista

Kúpiť
10,41
Kniha : Chráň moje tajomstvá - 1. vydanie

Chráň moje tajomstvá

Kúpiť
8,16
Kniha : Modrá trikolóra - 1. vydanie

Modrá trikolóra

Kúpiť
5,91
Kniha : Lesné ticho - 1. vydanie

Lesné ticho

Kúpiť
7,41
Kniha : Algoritmické zratúvanie - 1. vydanie

Algoritmické zratúvanie

Kúpiť
5,91
Kniha : Putovanie Sándora Petöfiho - Cestopisné poznámky a Listy z ciest - 1. vydanie

Putovanie Sándora Petöfiho Cestopisné poznámky a Listy z ciest

Kúpiť
7,41
Kniha : Americké poznámky - 1. vydanie

Americké poznámky

Kúpiť
14,16
Kniha : Teta Mona s Lízou - 1. vydanie

Teta Mona s Lízou

Kúpiť
5,16
Kniha : Orol zo žakovskej fary - 1. vydanie

Orol zo žakovskej fary

Kúpiť
5,16
Kniha : Horské zákruty - 1. vydanie

Horské zákruty

Kúpiť
7,41
Kniha : Slnečný štát - 1. vydanie

Slnečný štát

Kúpiť
7,41
Kniha : Šesťdesiat básní - 1. vydanie

Šesťdesiat básní

Kúpiť
6,66
Kniha : Budovanie základov slovenskej štátnosti - 1. vydanie

Budovanie základov slovenskej štátnosti

Kúpiť
7,41
Kniha : Ars vivendi alebo Umenie žiť medzi Sokratom a Foucaultom - 1. vydanie

Ars vivendi alebo Umenie žiť medzi Sokratom a Foucaultom

Kúpiť
7,41