VEDA

Vydavateľstvo / 470 titulov

VEDA ako vydavateľstvo SAV sprevádza národnú vrcholnú vedeckú inštitúciu medzinárodného významu od roku 1953, jej počiatky však spadajú do obdobia vzniku Slovenskej akadémie vied a umení v r. 1942.

Publikuje najvýznamnejšie výsledky vedeckovýskumnej činnosti vo vedách o neživej a živej prírode i v oblasti spoločenských vied. V edičnom programe VEDY sú tiež encyklopédie, slovníky, ako aj náučná a populárno-vedecká literatúra. VEDA vydala vyše 5000 knižných titulov. Patria k fundamentálnym prameňom slovenskej vzdelanosti, tvoria syntetické dielo o dejinách, umeniach, jazykovej kultúre. Vydavateľské aktivity VEDY sa špecializujú a rozširujú tak, aby zaznamenali najnovšie trendy vedeckého výskumu nielen zo spoločensko-vedných disciplín, ale aj z vied o živej a neživej prírode.

Kniha: Kritik v spoločnosti /Spory Alexandra Matušku (1930 - 1938) - Magdalena Bystrzak

Kritik v spoločnosti /Spory Alexandra Matušku (1930 - 1938)

SVK Slovensky 2021Magdalena BystrzakVEDALiterárna veda

Skladom u dodávateľa

13,18
Kniha: Kognitívna literárna veda - Jana Kuzmíková

Kognitívna literárna veda

SVK Slovensky 2021Jana KuzmíkováVEDALiterárna veda

Skladom u dodávateľa

17,08
Kniha: Kontúry slovenskej onymie - Andrej Závodný

Kontúry slovenskej onymie

SVK Slovensky 2021Andrej ZávodnýVEDASpoločenské vedy

Skladom u dodávateľa

19,50
Kniha: Spojenectvo z núdze - Spolupráca SOE a československej spravodajskej služby počas 2. svetovej vojny - Martin Posch

Spojenectvo z núdze Spolupráca SOE a československej spravodajskej služby počas 2. svetovej vojny

SVK Slovensky 2021Martin PoschVEDAHistória

Skladom u dodávateľa

16,00
Kniha: Stredoveké hrady na strednom Pohroní - Medieval castles in Central Hron region - Noemi Pažinová Beljak

Stredoveké hrady na strednom Pohroní Medieval castles in Central Hron region

GBR Anglicky 2021Noemi Pažinová BeljakVEDAHistória

Skladom u dodávateľa

26,38
Kniha: Rytmika - Hellerau a Jaques-Dalcroze - Miloš Mistrík

Rytmika Hellerau a Jaques-Dalcroze

SVK Slovensky 2021Miloš MistríkVEDAUmenie

Skladom u dodávateľa

16,13
Kniha: Poetika festivity - Peter Zajac (ed.)

Poetika festivity

SVK Slovensky 2021Peter Zajac (ed.)VEDANáučná a odborná literatúra

Skladom u dodávateľa

14,49
Kniha: Čakanie na minulosť - Štefan Markuš

Čakanie na minulosť

SVK Slovensky 2021Štefan MarkušVEDANáučná a odborná literatúra

Skladom u dodávateľa

14,23
Kniha: Podnik v osídlach štátu - Podnikateľské elity na príklade Rimamuránsko-šalgótarjánskej železiarskej spoločnosti - Štefan Gaučík

Podnik v osídlach štátu Podnikateľské elity na príklade Rimamuránsko-šalgótarjánskej železiarskej spoločnosti

SVK Slovensky 2021Štefan GaučíkVEDAHistória

Skladom u dodávateľa

15,00
Kniha: Dlhá cesta k porozumeniu - Émile Zola, Gustave Flaubert, Guy de Maupassant v slovenskej literatúre a kritike - Jana Truhlářová

Dlhá cesta k porozumeniu Émile Zola, Gustave Flaubert, Guy de Maupassant v slovenskej literatúre a kritike

SVK Slovensky 2021Jana TruhlářováVEDALiterárna veda

Skladom u dodávateľa

15,00
Kniha: Cesta Slovenska k vzniku samostatného štátu v roku 1993 - Miroslav Pekník

Cesta Slovenska k vzniku samostatného štátu v roku 1993

SVK Slovensky 2021Miroslav PekníkVEDAHistória

Skladom u dodávateľa

17,00
Kniha: Medzi invariantom a idiolektom - Detektív, dobrodružstvo, des - Tomáš Horváth

Medzi invariantom a idiolektom Detektív, dobrodružstvo, des

SVK Slovensky 2020Tomáš HorváthVEDALiterárna veda

Skladom u dodávateľa

17,56
Kniha: Súboj titanov - Nový Rím a Perzia - Superveľmoci starého sveta pred nástupom islamu - Martin Hurbanič

Súboj titanov - Nový Rím a Perzia Superveľmoci starého sveta pred nástupom islamu

SVK Slovensky 2020Martin HurbaničVEDAHistória

Skladom u dodávateľa

14,53
Kniha: Štátne symboly v rokoch 1938 - 1945 - Česko-Slovensko, Slovensko, Protektorát Čechy a Morava, Podkarpatská Rus - Ladislav Vrteľ

Štátne symboly v rokoch 1938 - 1945 Česko-Slovensko, Slovensko, Protektorát Čechy a Morava, Podkarpatská Rus

SVK Slovensky 2020Ladislav VrteľVEDAHistória

Skladom u dodávateľa

17,08
Kniha: Politická korupcia na území Slovenska a Čiech v 19.a 20. storočí - László Vörös

Politická korupcia na území Slovenska a Čiech v 19.a 20. storočí

SVK Slovensky 2020László VörösVEDAHistória

Skladom u dodávateľa

26,10
Kniha: Liturgické prenosy - Vademecum pre účastníkov, sprostredkovateľov a divákov liturgických slávení - Marián Gavenda

Liturgické prenosy Vademecum pre účastníkov, sprostredkovateľov a divákov liturgických slávení

SVK Slovensky 2020Marián GavendaVEDANáučná a odborná literatúra

Skladom u dodávateľa

15,94
Kniha: Ruská literatúra 18.- 21.storočia - Anton Eliáš

Ruská literatúra 18.- 21.storočia

SVK Slovensky 2020Anton EliášVEDALiterárna veda

Skladom u dodávateľa

14,71
Kniha: Alexander Dubček and Politics with a Human Face - Ivan Laluha

Alexander Dubček and Politics with a Human Face

GBR Anglicky 2020Ivan LaluhaVEDABiografie

Skladom u dodávateľa

14,23
Kniha: Od estetiky k poetike chvenia - Peter Zajac

Od estetiky k poetike chvenia

SVK Slovensky 2020Peter ZajacVEDALiterárna veda

Skladom u dodávateľa

14,23
Kniha: Stimuly existencie - Rekonfigurácia existenciálnej prózy v slovenskej literatúre štyridsiatich rokov 20. storočia - Daniel Domorák

Stimuly existencie Rekonfigurácia existenciálnej prózy v slovenskej literatúre štyridsiatich rokov 20. storočia

SVK Slovensky 2020Daniel DomorákVEDALiterárna veda

Skladom u dodávateľa

9,48