VEDA

Vydavateľstvo / 466 titulov

VEDA ako vydavateľstvo SAV sprevádza národnú vrcholnú vedeckú inštitúciu medzinárodného významu od roku 1953, jej počiatky však spadajú do obdobia vzniku Slovenskej akadémie vied a umení v r. 1942.

Publikuje najvýznamnejšie výsledky vedeckovýskumnej činnosti vo vedách o neživej a živej prírode i v oblasti spoločenských vied. V edičnom programe VEDY sú tiež encyklopédie, slovníky, ako aj náučná a populárno-vedecká literatúra. VEDA vydala vyše 5000 knižných titulov. Patria k fundamentálnym prameňom slovenskej vzdelanosti, tvoria syntetické dielo o dejinách, umeniach, jazykovej kultúre. Vydavateľské aktivity VEDY sa špecializujú a rozširujú tak, aby zaznamenali najnovšie trendy vedeckého výskumu nielen zo spoločensko-vedných disciplín, ale aj z vied o živej a neživej prírode.

Kniha: Historické štúdie 56. Dejiny a vývoj rôznych foriem správy - Ingrid Kušniráková

Historické štúdie 56. Dejiny a vývoj rôznych foriem správy

SVK Slovensky 2022Ingrid KušnirákováVEDAHistória

Skladom u dodávateľa

16,49
Kniha: Kontexty a komparatistika v literárnej vede - (Model interpretácie alternatívneho umenia) - Mária Bátorová

Kontexty a komparatistika v literárnej vede (Model interpretácie alternatívneho umenia)

SVK Slovensky 2022Mária BátorováVEDALiterárna veda

Skladom u dodávateľa

17,73
Kniha: Z monarchie do republiky a z demokracie do totality - Dušan Kováč

Z monarchie do republiky a z demokracie do totality

SVK Slovensky 2022Dušan KováčVEDADejiny a fakty

Skladom u dodávateľa

25,90
Kniha: Encyclopaedia Beliana 9. zväzok - (koks - kraj) - kolektiv

Encyclopaedia Beliana 9. zväzok (koks - kraj)

SVK Slovensky 2021/11kolektivVEDANáučná a odborná literatúra

Skladom u dodávateľa

67,21
Kniha: Slovník súčasného slovenského jazyka O-Pn - kolektiv

Slovník súčasného slovenského jazyka O-Pn

SVK Slovensky 2021/11kolektivVEDALiterárna veda

Skladom u dodávateľa

32,49
Kniha: Slovenčina na každý deň - Sibyla Mislovičová

Slovenčina na každý deň

SVK Slovensky 2021/01Sibyla MislovičováVEDACudzie jazyky

Skladom u dodávateľa

15,34
Kniha: Vizuálne režimy ruskej Beringie - Jaroslava Panáková

Vizuálne režimy ruskej Beringie

SVK Slovensky 2021Jaroslava PanákováVEDANáučná a odborná literatúra

Skladom u dodávateľa

14,38
Kniha: Úvod do Galoisovej teórie - Milan Paštéka

Úvod do Galoisovej teórie

SVK Slovensky 2021Milan PaštékaVEDAPrírodné vedy

Skladom u dodávateľa

8,71
Kniha: Štatistické vyhodnocovacie metódy vo vedách o športe pomocou softvéru SPSS - Pavol Pivovarniček

Štatistické vyhodnocovacie metódy vo vedách o športe pomocou softvéru SPSS

SVK Slovensky 2021Pavol PivovarničekVEDAFyzika, astronómia a matematika

Skladom u dodávateľa

23,98
Kniha: Bohdan Pavlů - politická biografia 1883 - 1938 - Bohumila Ferenčuhová

Bohdan Pavlů - politická biografia 1883 - 1938

SVK Slovensky 2021Bohumila FerenčuhováVEDABiografie

Skladom u dodávateľa

24,73
Kniha: Jazyk v sociálnej praxi - Juraj Dolník

Jazyk v sociálnej praxi

SVK Slovensky 2021Juraj DolníkVEDA

Skladom u dodávateľa

12,46
Kniha: Neznáme dielo Vojtecha Mihálika / Rekonštrukcia zbierky Ruža - Martin Navrátil

Neznáme dielo Vojtecha Mihálika / Rekonštrukcia zbierky Ruža

SVK Slovensky 2021Martin NavrátilVEDALiterárna veda

Skladom u dodávateľa

14,38
Kniha: Od denára k euru - Fenomén peňazí v dejinách Slovenska - Ľudovít Hallon

Od denára k euru Fenomén peňazí v dejinách Slovenska

SVK Slovensky 2021Ľudovít HallonVEDAHistória

Skladom u dodávateľa

22,29
Kniha: Meč a kríž (2. doplnené vydanie) - Vojna náboženstvo v stredovekej strednej Európe (10. - 12. storočie) - Dušan Zupka

Meč a kríž (2. doplnené vydanie) Vojna náboženstvo v stredovekej strednej Európe (10. - 12. storočie)

SVK Slovensky 2021Dušan ZupkaVEDAHistória

Skladom u dodávateľa

23,98
Kniha: Svätí s menom Valentín a sviatky zamilovaných - Juraj Zajonc

Svätí s menom Valentín a sviatky zamilovaných

SVK Slovensky 2021Juraj ZajoncVEDANáučná a odborná literatúra

Skladom u dodávateľa

12,46
Kniha: Výchova a vzdelávanie v siločiarach času - Ľubica Kázmerová

Výchova a vzdelávanie v siločiarach času

SVK Slovensky 2021Ľubica KázmerováVEDAHistória

Skladom u dodávateľa

13,89
Kniha: Fulianka - Šimon Marinčák

Fulianka

SVK Slovensky 2021Šimon MarinčákVEDAHistória

Skladom u dodávateľa

16,30
Kniha: Kontakty literatúry modely identity reprezentácie - Magdalena Bystrzak

Kontakty literatúry modely identity reprezentácie

SVK Slovensky 2021Magdalena BystrzakVEDALiterárna veda

Skladom u dodávateľa

21,00
Kniha: Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2020 + CD - Statistical Yearbook of the Slovak Republic 2020 - Štatistický úrad SR

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2020 + CD Statistical Yearbook of the Slovak Republic 2020

GBR Anglicky 2021Štatistický úrad SRVEDAFyzika, astronómia a matematika

Skladom u dodávateľa

60,00
Kniha: Už sa chystá svadba istá - Svadobné obyčaje slovom a obrazom - Zuzana Beňušková

Už sa chystá svadba istá Svadobné obyčaje slovom a obrazom

SVK Slovensky 2021Zuzana BeňuškováVEDANáučná a odborná literatúra

Skladom u dodávateľa

14,38