VEDA

Vydavateľstvo / 485 titulov

VEDA ako vydavateľstvo SAV sprevádza národnú vrcholnú vedeckú inštitúciu medzinárodného významu od roku 1953, jej počiatky však spadajú do obdobia vzniku Slovenskej akadémie vied a umení v r. 1942.

Publikuje najvýznamnejšie výsledky vedeckovýskumnej činnosti vo vedách o neživej a živej prírode i v oblasti spoločenských vied. V edičnom programe VEDY sú tiež encyklopédie, slovníky, ako aj náučná a populárno-vedecká literatúra. VEDA vydala vyše 5000 knižných titulov. Patria k fundamentálnym prameňom slovenskej vzdelanosti, tvoria syntetické dielo o dejinách, umeniach, jazykovej kultúre. Vydavateľské aktivity VEDY sa špecializujú a rozširujú tak, aby zaznamenali najnovšie trendy vedeckého výskumu nielen zo spoločensko-vedných disciplín, ale aj z vied o živej a neživej prírode.

Kniha: Knieža z Popradu a jeho hrobka (2.vydanie) - Karol Pieta

Knieža z Popradu a jeho hrobka (2.vydanie)

SVK Slovensky 2024Karol PietaVEDAArcheológia

Skladom u dodávateľa

15,69
Kniha: Slovník súčasného slovenského jazyka O - Pn - kolektiv

Slovník súčasného slovenského jazyka O - Pn

SVK Slovensky 2023/07kolektivVEDALiterárna veda

Skladom u dodávateľa

32,50
Kniha: Slovník slovenských nárečí III. /P - R/ - Katarína Balleková

Slovník slovenských nárečí III. /P - R/

SVK Slovensky 2023/03Katarína BallekováVEDACudzie jazyky

Skladom u dodávateľa

27,14
Kniha: Literárne krajiny Bratislavy - Obraz mesta po roku 1918 - Radoslav Passia

Literárne krajiny Bratislavy Obraz mesta po roku 1918

SVK Slovensky 2023Radoslav PassiaVEDALiterárna veda

Skladom u dodávateľa

29,08
Kniha: Štátne symboly Československa a Slovenska v rokoch 1918 - 1993 - Ladislav Vrteľ

Štátne symboly Československa a Slovenska v rokoch 1918 - 1993

SVK Slovensky 2023Ladislav VrteľVEDAHistória

Skladom u dodávateľa

37,81
Kniha: Diplomat - moje poslania a príbehy - Jozef Šesták

Diplomat moje poslania a príbehy

SVK Slovensky 2023Jozef ŠestákVEDABiografie

Skladom u dodávateľa

21,32
Kniha: Jazyk v dynamike demokracie - Juraj Dolník

Jazyk v dynamike demokracie

SVK Slovensky 2023Juraj DolníkVEDA

Skladom u dodávateľa

15,00
Kniha: Lišajníky, machorasty a cievnaté rastliny Národného parku Veľlká Fatra - Ján Kliment

Lišajníky, machorasty a cievnaté rastliny Národného parku Veľlká Fatra

SVK Slovensky 2023Ján KlimentVEDABiológia

Skladom u dodávateľa

63,03
Kniha: Sün c´: Súborné dielo - Marina Čarnogurská

Sün c´: Súborné dielo

SVK Slovensky 2023Marina ČarnogurskáVEDALiterárna veda

Skladom u dodávateľa

58,18
Kniha: História zadnými dverami 5 - Slavomír Michálek

História zadnými dverami 5

SVK Slovensky 2023Slavomír MichálekVEDAHistória

Skladom u dodávateľa

33,93
Kniha: Oheň v dlani - Ireney Baláž

Oheň v dlani

SVK Slovensky 2023Ireney BalážVEDAPoézia

Skladom u dodávateľa

11,62
Kniha: Témy na okraji záujmu? - Karol Mišovic

Témy na okraji záujmu?

SVK Slovensky 2023Karol MišovicVEDA

Skladom u dodávateľa

13,56
Kniha: Dva rukopisy Štefana Hlinku z Litmanovej na Spiši z 18. storočia - Svetlana Šašerina

Dva rukopisy Štefana Hlinku z Litmanovej na Spiši z 18. storočia

SVK Slovensky 2023Svetlana ŠašerinaVEDALiterárna veda

Skladom u dodávateľa

14,05
Kniha: Produkcia sušiny nadzemnej dendromasy lesných porastov - Rudolf Petráš

Produkcia sušiny nadzemnej dendromasy lesných porastov

SVK Slovensky 2023Rudolf PetrášVEDASpoločenské vedy

Skladom u dodávateľa

13,78
Kniha: Žofia Bosniaková - život, dielo a úcta v 17. - 19. storočí - Mária Letzová

Žofia Bosniaková život, dielo a úcta v 17. - 19. storočí

SVK Slovensky 2023Mária LetzováVEDABiografie

Skladom u dodávateľa

30,00
Kniha: Diskriminačná inštrumentalizácia jazyka - Jaroslava Rusinková

Diskriminačná inštrumentalizácia jazyka

SVK Slovensky 2023Jaroslava RusinkováVEDA

Skladom u dodávateľa

15,50
Kniha: Človek a jeho jazyk 5 - Povaha jazyka a jej poznávanie - Bronislava Chocholová

Človek a jeho jazyk 5 Povaha jazyka a jej poznávanie

SVK Slovensky 2023Bronislava ChocholováVEDA

Skladom u dodávateľa

13,00
Kniha: Pedagogická koncepcia Rudolfa Filu - Miloš Štofko

Pedagogická koncepcia Rudolfa Filu

SVK Slovensky 2023Miloš ŠtofkoVEDAPedagogika

Skladom u dodávateľa

23,26
Kniha: Svet v jedinečnom okamihu - Komentovaný výber textov príležitostnej tvorby v slovenskej literatúre 16. – 18. storočia - Timotea Vráblová

Svet v jedinečnom okamihu Komentovaný výber textov príležitostnej tvorby v slovenskej literatúre 16. – 18. storočia

SVK Slovensky 2023Timotea VráblováVEDALiterárna veda

Skladom u dodávateľa

10,65
Kniha: Dejiny SAV (2. doplnené vydanie) - Dušan Kováč

Dejiny SAV (2. doplnené vydanie)

SVK Slovensky 2023Dušan KováčVEDAHistória

Skladom u dodávateľa

43,63