VEDA

Vydavateľstvo / 411 titulov

VEDA ako vydavateľstvo SAV sprevádza národnú vrcholnú vedeckú inštitúciu medzinárodného významu od roku 1953, jej počiatky však spadajú do obdobia vzniku Slovenskej akadémie vied a umení v r. 1942.

Publikuje najvýznamnejšie výsledky vedeckovýskumnej činnosti vo vedách o neživej a živej prírode i v oblasti spoločenských vied. V edičnom programe VEDY sú tiež encyklopédie, slovníky, ako aj náučná a populárno-vedecká literatúra. VEDA vydala vyše 5000 knižných titulov. Patria k fundamentálnym prameňom slovenskej vzdelanosti, tvoria syntetické dielo o dejinách, umeniach, jazykovej kultúre. Vydavateľské aktivity VEDY sa špecializujú a rozširujú tak, aby zaznamenali najnovšie trendy vedeckého výskumu nielen zo spoločensko-vedných disciplín, ale aj z vied o živej a neživej prírode.

Kniha: Téma Troch kráľov v umení a v kultúre - Ivan Gerát

Téma Troch kráľov v umení a v kultúre

SVK2022Ivan GerátFilozofia

Skladom u dodávateľa

36,08
Kniha: Stručný etymologický slovník slovenčiny - Druhé, opravené vydanie - 2. vydanie - Ľubor Králik

Stručný etymologický slovník slovenčiny Druhé, opravené vydanie

SVK2022Ľubor KrálikUčebnice, skriptá

Skladom u dodávateľa

Kniha: Republika Česko-Slovensko - Od monarchie k vlastnému štátu. I., II. časť - Miroslav Pekník

Republika Česko-Slovensko Od monarchie k vlastnému štátu. I., II. časť

SVK2022Miroslav PekníkNáučná a odborná literatúra

Skladom u dodávateľa

Kniha: Slovník súčasného slovenského jazyka O-Pn - kolektiv

Slovník súčasného slovenského jazyka O-Pn

SVK2021/11kolektivLiterárna veda
Kniha: Vizuálne režimy ruskej Beringie - Jaroslava Panáková

Vizuálne režimy ruskej Beringie

SVK2021Jaroslava PanákováNáučná a odborná literatúra

Skladom u dodávateľa

14,23
Kniha: Štatistické vyhodnocovacie metódy vo vedách o športe pomocou softvéru SPSS - Pavol Pivovarniček

Štatistické vyhodnocovacie metódy vo vedách o športe pomocou softvéru SPSS

SVK2021Pavol PivovarničekFyzika, astronómia a matematika

Skladom u dodávateľa

23,73
Kniha: Bohdan Pavlů - politická biografia 1883 - 1938 - Bohumila Ferenčuhová

Bohdan Pavlů - politická biografia 1883 - 1938

SVK2021Bohumila FerenčuhováBiografie

Skladom u dodávateľa

23,73
Kniha: Jazyk v sociálnej praxi - Juraj Dolník

Jazyk v sociálnej praxi

SVK2021Juraj Dolník

Skladom u dodávateľa

12,33
Kniha: Neznáme dielo Vojtecha Mihálika / Rekonštrukcia zbierky Ruža - Martin Navrátil

Neznáme dielo Vojtecha Mihálika / Rekonštrukcia zbierky Ruža

Skladom u dodávateľa

14,23
Kniha: Slovník slovenských nárečí III. /P - R/ - Katarína Balleková

Slovník slovenských nárečí III. /P - R/

SVK2021Katarína Balleková

Skladom u dodávateľa

26,58
Kniha: Meč a kríž (2. doplnené vydanie) - Vojna náboženstvo v stredovekej strednej Európe (10. - 12. storočie) - Dušan Zupka

Meč a kríž (2. doplnené vydanie) Vojna náboženstvo v stredovekej strednej Európe (10. - 12. storočie)

SVK2021Dušan ZupkaHistória

Skladom u dodávateľa

23,73
Kniha: Svätí s menom Valentín a sviatky zamilovaných - Juraj Zajonc

Svätí s menom Valentín a sviatky zamilovaných

SVK2021Juraj ZajoncNáučná a odborná literatúra

Skladom u dodávateľa

12,33
Kniha: Už sa chystá svadba istá - Svadobné obyčaje slovom a obrazom - Zuzana Beňušková

Už sa chystá svadba istá Svadobné obyčaje slovom a obrazom

Skladom u dodávateľa

14,23
Kniha: Michal Bradač - Rukoväť cirkevných dejín - Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae VIII. - Peter Žeňuch

Michal Bradač - Rukoväť cirkevných dejín Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae VIII.

SVK2021Peter ŽeňuchFilozofia

Skladom u dodávateľa

15,66
Kniha: Cesty a diaľnice - Na Slovensku v medzivojnovom období - Michal Ďurčo

Cesty a diaľnice Na Slovensku v medzivojnovom období

SVK2021Michal ĎurčoHistória

Skladom u dodávateľa

Kniha: Človek modernej doby - Matej Hanula

Človek modernej doby

SVK2021Matej HanulaHistória

Skladom u dodávateľa

20,88
Kniha: Štylistika - Jozef Mistrík

Štylistika

SVK2021Jozef Mistrík

Skladom u dodávateľa

Kniha: V supermarkete dejín - Podoby moderných dejín a spoločnosti v stredoeurópskom priestore - Gabriela Dudeková Kováčová

V supermarkete dejín Podoby moderných dejín a spoločnosti v stredoeurópskom priestore

SVK2021Gabriela Dudeková KováčováHistória

Skladom u dodávateľa

23,25
Kniha: Podnik v osídlach štátu - Podnikateľské elity na príklade Rimamuránsko-šalgótarjánskej železiarskej spoločnosti - Štefan Gaučík

Podnik v osídlach štátu Podnikateľské elity na príklade Rimamuránsko-šalgótarjánskej železiarskej spoločnosti

SVK2021Štefan GaučíkHistória

Skladom u dodávateľa

Kniha: Súboj titanov - Nový Rím a Perzia - Superveľmoci starého sveta pred nástupom islamu - Martin Hurbanič

Súboj titanov - Nový Rím a Perzia Superveľmoci starého sveta pred nástupom islamu

SVK2020Martin HurbaničHistória

Skladom u dodávateľa

14,53