VEDA

Vydavateľstvo / 447 titulov

VEDA ako vydavateľstvo SAV sprevádza národnú vrcholnú vedeckú inštitúciu medzinárodného významu od roku 1953, jej počiatky však spadajú do obdobia vzniku Slovenskej akadémie vied a umení v r. 1942.

Publikuje najvýznamnejšie výsledky vedeckovýskumnej činnosti vo vedách o neživej a živej prírode i v oblasti spoločenských vied. V edičnom programe VEDY sú tiež encyklopédie, slovníky, ako aj náučná a populárno-vedecká literatúra. VEDA vydala vyše 5000 knižných titulov. Patria k fundamentálnym prameňom slovenskej vzdelanosti, tvoria syntetické dielo o dejinách, umeniach, jazykovej kultúre. Vydavateľské aktivity VEDY sa špecializujú a rozširujú tak, aby zaznamenali najnovšie trendy vedeckého výskumu nielen zo spoločensko-vedných disciplín, ale aj z vied o živej a neživej prírode.

Kniha: Slovník slovenských nárečí III. /P - R/ - Katarína Balleková

Slovník slovenských nárečí III. /P - R/

SVK Slovensky 2023/03Katarína BallekováVEDACudzie jazyky

Skladom u dodávateľa

27,14
Kniha: Žofia Bosniaková - život, dielo a úcta v 17. - 19. storočí - Mária Letzová

Žofia Bosniaková život, dielo a úcta v 17. - 19. storočí

SVK Slovensky 2023Mária LetzováVEDABiografie

Skladom u dodávateľa

30,00
Kniha: Symptómy literárnej moderny v slovenskej a českej medzivojnovej próze - Zuzana Kopecká

Symptómy literárnej moderny v slovenskej a českej medzivojnovej próze

SVK Slovensky 2022Zuzana KopeckáVEDALiterárna veda

Skladom u dodávateľa

17,44
Kniha: Prístupy zabezpečovania životného minima obyvateľov vo vybraných krajinách Európskej únie a v Sloven - Ján Košta

Prístupy zabezpečovania životného minima obyvateľov vo vybraných krajinách Európskej únie a v Sloven

SVK Slovensky 2022Ján KoštaVEDASpoločenské vedy

Skladom u dodávateľa

19,38
Kniha: Podoby príležitostnosti v staršej slovenskej literatúre - Timotea Vráblová

Podoby príležitostnosti v staršej slovenskej literatúre

SVK Slovensky 2022Timotea VráblováVEDALiterárna veda

Skladom u dodávateľa

14,44
Kniha: Téma Troch kráľov v umení a v kultúre - Ivan Gerát

Téma Troch kráľov v umení a v kultúre

SVK Slovensky 2022Ivan GerátVEDAFilozofia

Skladom u dodávateľa

36,84
Kniha: Europe on the Move - An Exploration of Ideas, Ethics, and Politics in European History - Milan Katuninec

Europe on the Move An Exploration of Ideas, Ethics, and Politics in European History

GBR Anglicky 2022Milan KatuninecVEDANáučná a odborná literatúra

Skladom u dodávateľa

25,20
Kniha: Rok 1918 a potom... - Slovenská spoločnosť na prahu novej éry - Martin Posch

Rok 1918 a potom... Slovenská spoločnosť na prahu novej éry

SVK Slovensky 2022Martin PoschVEDAHistória

Skladom u dodávateľa

15,00
Kniha: Naša národná akadémia - (K 80. výročiu SAVU, 2022 a 70. výročiu SAV, 2023) - Štefan Luby

Naša národná akadémia (K 80. výročiu SAVU, 2022 a 70. výročiu SAV, 2023)

CZE Česky 2022Štefan LubyVEDAHistória

Skladom u dodávateľa

17,44
Kniha: Tradičné staviteľstvo a slohová architektúra na Slovensku - Karol Strelec

Tradičné staviteľstvo a slohová architektúra na Slovensku

SVK Slovensky 2022Karol StrelecVEDAArchitektúra a dizajn

Skladom u dodávateľa

18,89
Kniha: Argument: nástroj myslenia a presviedčania - Marián Zouhar

Argument: nástroj myslenia a presviedčania

SVK Slovensky 2022Marián ZouharVEDAFilozofia

Skladom u dodávateľa

15,00
Kniha: Quality of Life in Cross-Modal Perspectives of Inclusive Education - Jaroslava Zeleiová Gajdošíková

Quality of Life in Cross-Modal Perspectives of Inclusive Education

GBR Anglicky 2022Jaroslava Zeleiová GajdošíkováVEDAPedagogika

Skladom u dodávateľa

13,56
Kniha: Róza Luxemburgová /Cesty revolúcie - Dominika Dinušová

Róza Luxemburgová /Cesty revolúcie

SVK Slovensky 2022Dominika DinušováVEDANáučná a odborná literatúra

Skladom u dodávateľa

17,44
Kniha: Mikuláš Bakoš - pluralitný literárny vedec v metodologickej diskusii dneška - Soňa Pašteková

Mikuláš Bakoš - pluralitný literárny vedec v metodologickej diskusii dneška

SVK Slovensky 2022Soňa PaštekováVEDALiterárna veda

Skladom u dodávateľa

15,50
Kniha: Osobnosti slovenskej politiky: Oslobodenie Slovenska a Trianon - Vladimír Goněc

Osobnosti slovenskej politiky: Oslobodenie Slovenska a Trianon

SVK Slovensky 2022Vladimír GoněcVEDAHistória

Skladom u dodávateľa

17,00
Kniha: Stručný etymologický slovník slovenčiny - Druhé, opravené vydanie - 2. vydanie - Ľubor Králik

Stručný etymologický slovník slovenčiny Druhé, opravené vydanie

SVK Slovensky 2022Ľubor KrálikVEDAUčebnice, skriptá

Skladom u dodávateľa

25,00
Kniha: Republika Česko-Slovensko - Od monarchie k vlastnému štátu. I., II. časť - Miroslav Pekník

Republika Česko-Slovensko Od monarchie k vlastnému štátu. I., II. časť

SVK Slovensky 2022Miroslav PekníkVEDANáučná a odborná literatúra

Skladom u dodávateľa

25,00
Kniha: Akademický Svet a jeho tradície - Peter Višňovský

Akademický Svet a jeho tradície

SVK Slovensky 2022Peter VišňovskýVEDAFilozofia

Skladom u dodávateľa

16,00
Kniha: Kúpele Červený Kláštor – Smerdžonka - Darina Eliašová

Kúpele Červený Kláštor – Smerdžonka

SVK Slovensky 2022Darina EliašováVEDAHistória

Skladom u dodávateľa

16,00
Kniha: Archeobotanika - Úvod do štúdia archeologických zvyškov rastlín - Mária Hajnalová

Archeobotanika Úvod do štúdia archeologických zvyškov rastlín

SVK Slovensky 2022Mária HajnalováVEDAPrírodné vedy

Skladom u dodávateľa

15,00