Knihy vydavateľstva VEDA | kníhkupectvo Literama.sk

VEDA

Vydavateľstvo / 364 titulov

VEDA ako vydavateľstvo SAV sprevádza národnú vrcholnú vedeckú inštitúciu medzinárodného významu od roku 1953, jej počiatky však spadajú do obdobia vzniku Slovenskej akadémie vied a umení v r. 1942.

Publikuje najvýznamnejšie výsledky vedeckovýskumnej činnosti vo vedách o neživej a živej prírode i v oblasti spoločenských vied. V edičnom programe VEDY sú tiež encyklopédie, slovníky, ako aj náučná a populárno-vedecká literatúra. VEDA vydala vyše 5000 knižných titulov. Patria k fundamentálnym prameňom slovenskej vzdelanosti, tvoria syntetické dielo o dejinách, umeniach, jazykovej kultúre. Vydavateľské aktivity VEDY sa špecializujú a rozširujú tak, aby zaznamenali najnovšie trendy vedeckého výskumu nielen zo spoločensko-vedných disciplín, ale aj z vied o živej a neživej prírode.

Kniha: Slovenčina na každý deň - Sibyla Mislovičová

Slovenčina na každý deň

Skladom u dodávateľa

14,23
Kniha: Vizuálne režimy ruskej Beringie - Jaroslava Panáková

Vizuálne režimy ruskej Beringie

SVK2021Jaroslava PanákováNáučná a odborná literatúra

Skladom u dodávateľa

14,23
Kniha: Atlas rómskych komunít 2019 - Ábel Ravasz

Atlas rómskych komunít 2019

SVK2021Ábel RavaszNáučná a odborná literatúra

Skladom u dodávateľa

14,23
Kniha: Svätí s menom Valentín a sviatky zamilovaných - Juraj Zajonc

Svätí s menom Valentín a sviatky zamilovaných

SVK2021Juraj ZajoncNáučná a odborná literatúra

Skladom u dodávateľa

12,33
Kniha: Láska v číslach: Sládkovičova Marína pohľadom kvantitatívnej lingvistiky - Love in numbers: Sladkovič´s Marína from the viewpoint of quantitive linguistics - Michal Místecký

Láska v číslach: Sládkovičova Marína pohľadom kvantitatívnej lingvistiky Love in numbers: Sladkovič´s Marína from the viewpoint of quantitive linguistics

SVK2021Michal MísteckýLiterárna veda

Skladom u dodávateľa

22,30
Kniha: Výchova a vzdelávanie v siločiarach času - Ľubica Kázmerová

Výchova a vzdelávanie v siločiarach času

Skladom u dodávateľa

13,75
Kniha: Fulianka - Šimon Marinčák

Fulianka

SVK2021Šimon MarinčákHistória

Skladom u dodávateľa

16,13
Kniha: Kontakty literatúry modely identity reprezentácie - Magdalena Bystrzak

Kontakty literatúry modely identity reprezentácie

SVK2021Magdalena BystrzakLiterárna veda

Skladom u dodávateľa

20,79
Kniha: Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2020 + CD - Statistical Yearbook of the Slovak Republic 2020 - Štatistický úrad SR

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2020 + CD Statistical Yearbook of the Slovak Republic 2020

GBR2021Štatistický úrad SRFyzika, astronómia a matematika

Skladom u dodávateľa

56,98
Kniha: Už sa chystá svadba istá - Svadobné obyčaje slovom a obrazom - Zuzana Beňušková

Už sa chystá svadba istá Svadobné obyčaje slovom a obrazom

Skladom u dodávateľa

14,23
Kniha: Michal Bradač - Rukoväť cirkevných dejín - Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae VIII. - Peter Žeňuch

Michal Bradač - Rukoväť cirkevných dejín Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae VIII.

SVK2021Peter ŽeňuchFilozofia

Skladom u dodávateľa

15,66
Kniha: Česko-slovenská historická ročenka 2019 - 2020 - POČÁTKY NORMALIZACE V ČESKOSLOVENSKU (1969-1971), ŠTÚDIE K ČESKO-SLOVENSKÝM VZŤAHOM A ČESKÝM A SLOVENSKÝM DEJINÁM, II. - Roman Holec

Česko-slovenská historická ročenka 2019 - 2020 POČÁTKY NORMALIZACE V ČESKOSLOVENSKU (1969-1971), ŠTÚDIE K ČESKO-SLOVENSKÝM VZŤAHOM A ČESKÝM A SLOVENSKÝM DEJINÁM, II.

Skladom u dodávateľa

14,23
Kniha: Preklad vo vedách o človeku a dialóg kultúr - Mária Kusá

Preklad vo vedách o človeku a dialóg kultúr

SVK2021Mária KusáFilozofia

Skladom u dodávateľa

9,48
Kniha: Cesty a diaľnice - Na Slovensku v medzivojnovom období - Michal Ďurčo

Cesty a diaľnice Na Slovensku v medzivojnovom období

SVK2021Michal ĎurčoHistória

Skladom u dodávateľa

Kniha: Analýza diskurzov o tradičných a alternatívnych rodičovstvách na Slovensku - Miroslav Popper

Analýza diskurzov o tradičných a alternatívnych rodičovstvách na Slovensku

SVK2021Miroslav PopperRodina

Skladom u dodávateľa

12,80
Kniha: Štylistika - Jozef Mistrík

Štylistika

SVK2021Jozef Mistrík

Skladom u dodávateľa

Kniha: Kritik v spoločnosti /Spory Alexandra Matušku (1930 - 1938) - Magdalena Bystrzak

Kritik v spoločnosti /Spory Alexandra Matušku (1930 - 1938)

SVK2021Magdalena BystrzakLiterárna veda

Skladom u dodávateľa

13,18
Kniha: Podnik v osídlach štátu - Podnikateľské elity na príklade Rimamuránsko-šalgótarjánskej železiarskej spoločnosti - Štefan Gaučík

Podnik v osídlach štátu Podnikateľské elity na príklade Rimamuránsko-šalgótarjánskej železiarskej spoločnosti

SVK2021Štefan GaučíkHistória

Skladom u dodávateľa

Kniha: Medzi invariantom a idiolektom - Detektív, dobrodružstvo, des - Tomáš Horváth

Medzi invariantom a idiolektom Detektív, dobrodružstvo, des

Skladom u dodávateľa

17,56
Kniha: Súboj titanov - Nový Rím a Perzia - Superveľmoci starého sveta pred nástupom islamu - Martin Hurbanič

Súboj titanov - Nový Rím a Perzia Superveľmoci starého sveta pred nástupom islamu

SVK2020Martin HurbaničHistória

Skladom u dodávateľa

14,53