VEDA

Vydavateľstvo / 470 titulov

VEDA ako vydavateľstvo SAV sprevádza národnú vrcholnú vedeckú inštitúciu medzinárodného významu od roku 1953, jej počiatky však spadajú do obdobia vzniku Slovenskej akadémie vied a umení v r. 1942.

Publikuje najvýznamnejšie výsledky vedeckovýskumnej činnosti vo vedách o neživej a živej prírode i v oblasti spoločenských vied. V edičnom programe VEDY sú tiež encyklopédie, slovníky, ako aj náučná a populárno-vedecká literatúra. VEDA vydala vyše 5000 knižných titulov. Patria k fundamentálnym prameňom slovenskej vzdelanosti, tvoria syntetické dielo o dejinách, umeniach, jazykovej kultúre. Vydavateľské aktivity VEDY sa špecializujú a rozširujú tak, aby zaznamenali najnovšie trendy vedeckého výskumu nielen zo spoločensko-vedných disciplín, ale aj z vied o živej a neživej prírode.

Kniha: Fulianka - Šimon Marinčák

Fulianka

SVK Slovensky 2021Šimon MarinčákVEDAHistória

Skladom u dodávateľa

16,13
Kniha: Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2020 + CD - Statistical Yearbook of the Slovak Republic 2020 - Štatistický úrad SR

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2020 + CD Statistical Yearbook of the Slovak Republic 2020

GBR Anglicky 2021Štatistický úrad SRVEDAFyzika, astronómia a matematika

Skladom u dodávateľa

60,00
Kniha: Už sa chystá svadba istá - Svadobné obyčaje slovom a obrazom - Zuzana Beňušková

Už sa chystá svadba istá Svadobné obyčaje slovom a obrazom

SVK Slovensky 2021Zuzana BeňuškováVEDANáučná a odborná literatúra

Skladom u dodávateľa

14,23
Kniha: Michal Bradač - Rukoväť cirkevných dejín - Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae VIII. - Peter Žeňuch

Michal Bradač - Rukoväť cirkevných dejín Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae VIII.

SVK Slovensky 2021Peter ŽeňuchVEDAFilozofia

Skladom u dodávateľa

15,66
Kniha: Česko-slovenská historická ročenka 2019 - 2020 - POČÁTKY NORMALIZACE V ČESKOSLOVENSKU (1969-1971), ŠTÚDIE K ČESKO-SLOVENSKÝM VZŤAHOM A ČESKÝM A SLOVENSKÝM DEJINÁM, II. - Roman Holec

Česko-slovenská historická ročenka 2019 - 2020 POČÁTKY NORMALIZACE V ČESKOSLOVENSKU (1969-1971), ŠTÚDIE K ČESKO-SLOVENSKÝM VZŤAHOM A ČESKÝM A SLOVENSKÝM DEJINÁM, II.

SVK Slovensky 2021Roman HolecVEDAHistória

Skladom u dodávateľa

15,00
Kniha: Preklad vo vedách o človeku a dialóg kultúr - Mária Kusá

Preklad vo vedách o človeku a dialóg kultúr

SVK Slovensky 2021Mária KusáVEDAFilozofia

Skladom u dodávateľa

9,48
Kniha: Cesty a diaľnice - Na Slovensku v medzivojnovom období - Michal Ďurčo

Cesty a diaľnice Na Slovensku v medzivojnovom období

SVK Slovensky 2021Michal ĎurčoVEDAHistória

Skladom u dodávateľa

15,90
Kniha: Analýza diskurzov o tradičných a alternatívnych rodičovstvách na Slovensku - Miroslav Popper

Analýza diskurzov o tradičných a alternatívnych rodičovstvách na Slovensku

SVK Slovensky 2021Miroslav PopperVEDARodina

Skladom u dodávateľa

12,80
Kniha: Atlas machorastov Slovenska - kolektiv

Atlas machorastov Slovenska

SVK Slovensky 2021kolektivVEDABiológia

Skladom u dodávateľa

18,98
Kniha: Interpretácia, naratív, reprezentácia - Tomáš Horváth

Interpretácia, naratív, reprezentácia

SVK Slovensky 2021Tomáš HorváthVEDALiterárna veda

Skladom u dodávateľa

13,28
Kniha: Dlhá cesta od monarchie k republike - Zmeny režimov, myslenia a životného štýlu na Slovensku a v Strednej Európe od polovice 19. do polovice 20. storočia - Matej Hanula

Dlhá cesta od monarchie k republike Zmeny režimov, myslenia a životného štýlu na Slovensku a v Strednej Európe od polovice 19. do polovice 20. storočia

SVK Slovensky 2021Matej HanulaVEDAHistória

Skladom u dodávateľa

23,74
Kniha: Slovenský znak, jeho pôvod a vývoj do roku 1918 - Ladislav Vrteľ

Slovenský znak, jeho pôvod a vývoj do roku 1918

SVK Slovensky 2021Ladislav VrteľVEDADejiny a fakty

Skladom u dodávateľa

34,18
Kniha: Človek modernej doby - Matej Hanula

Človek modernej doby

SVK Slovensky 2021Matej HanulaVEDAHistória

Skladom u dodávateľa

20,88
Kniha: Včelia materská kašička - Epigenomikum pre vitalitu s dlhovekosť - Jozef Šimúth

Včelia materská kašička Epigenomikum pre vitalitu s dlhovekosť

SVK Slovensky 2021Jozef ŠimúthVEDANáučná a odborná literatúra

Skladom u dodávateľa

16,61
Kniha: Štylistika - Jozef Mistrík

Štylistika

SVK Slovensky 2021Jozef MistríkVEDA

Skladom u dodávateľa

18,00
Kniha: V supermarkete dejín - Podoby moderných dejín a spoločnosti v stredoeurópskom priestore - Gabriela Dudeková Kováčová

V supermarkete dejín Podoby moderných dejín a spoločnosti v stredoeurópskom priestore

SVK Slovensky 2021Gabriela Dudeková KováčováVEDAHistória

Skladom u dodávateľa

23,25
Kniha: Kritik v spoločnosti /Spory Alexandra Matušku (1930 - 1938) - Magdalena Bystrzak

Kritik v spoločnosti /Spory Alexandra Matušku (1930 - 1938)

SVK Slovensky 2021Magdalena BystrzakVEDALiterárna veda

Skladom u dodávateľa

13,18
Kniha: Kognitívna literárna veda - Jana Kuzmíková

Kognitívna literárna veda

SVK Slovensky 2021Jana KuzmíkováVEDALiterárna veda

Skladom u dodávateľa

17,08
Kniha: Kontúry slovenskej onymie - Andrej Závodný

Kontúry slovenskej onymie

SVK Slovensky 2021Andrej ZávodnýVEDASpoločenské vedy

Skladom u dodávateľa

19,50
Kniha: Spojenectvo z núdze - Spolupráca SOE a československej spravodajskej služby počas 2. svetovej vojny - Martin Posch

Spojenectvo z núdze Spolupráca SOE a československej spravodajskej služby počas 2. svetovej vojny

SVK Slovensky 2021Martin PoschVEDAHistória

Skladom u dodávateľa

16,00