Knihy vydavateľstva Grada Publishing | kníhkupectvo Literama.sk

Grada Publishing

Vydavateľstvo Grada Publishing [Grada Publishing, a.s.]

Vydavateľstvo GRADA bolo založené v roku 1991. GRADA si za dobu svojej existencie vybudovala pozíciu najväčšieho tuzemského nakladateľstva odbornej literatúry čo do objemu tržieb, počtu vydávaných nových titulov i šírky záberu a to ako v Českej tak aj Slovenskej republike. K dnešnému dňu GRADA vydala viac ako 5.500 titulov v celkovom náklade takmer 15 miliónov kníh. Ponuka spoločnosti GRADA pokrýva široké spektrum odbornej literatúry z najrôznejších oblastí ľudskej činnosti. Ročne produkuje viac ako 400 noviniek vo viac ako 29 odboroch a asi v 90 edičných radoch. V jej produkcii sú tituly s právnou tématikou, knihy ekonomické, tituly z oblasti financií a účtovníctva, manažérske tituly, psychologické, zdravotnícke, knihy s počítačovou tematikou, o architektúre a stavebníctve, knihy technickej z najrôznejších odborov a profesií. Túto pestrú škálu dopĺňa aj náučná odborná literatúra, ktorá ponúka množstvo publikácií s veľkým záberom pre praktický život.

Vydavateľstvo / Grada Publishing / 6254 titulov

Kniha : Etika versus emoce - Kazuistiky pro prac - kazuistiky pro pracovníky ve zdravotnictví, ve školství a v sociální oblasti - 1. vydanie

Etika versus emoce - Kazuistiky pro prac kazuistiky pro pracovníky ve zdravotnictví, ve školství a v sociální oblasti

Kúpiť
7,44
Kniha : Západočeské závody a okruhy - Století západočeského silničního závodění - Století západočeského silničního závodění - 1. vydanie

Západočeské závody a okruhy - Století západočeského silničního závodění Století západočeského silničního závodění

Kúpiť
11,19
Kniha : Umění motivace - Návody a tipy pro pracovní i rodinný život - 1. vydanie

Umění motivace Návody a tipy pro pracovní i rodinný život

Kúpiť
7,44
Kniha : Ebru - malba na vodní hladině

Ebru malba na vodní hladině

Kúpiť
11,19
Kniha : Fit recepty pro každého

Fit recepty pro každého

Kúpiť
11,19
Kniha : Frivolitkování jehlou

Frivolitkování jehlou

Kúpiť
7,44
Kniha : Konec marketingu - Ovládněte trh prostřednictvím svých zákazníků na sociálních sítích - 1. vydanie

Konec marketingu Ovládněte trh prostřednictvím svých zákazníků na sociálních sítích

Kúpiť
13,07
Kniha : Panther - Historie, technika, situační hlášení - 1. vydanie

Panther Historie, technika, situační hlášení

Kúpiť
16,82
Kniha : Chrobák slečny Bensonovej

Chrobák slečny Bensonovej

Kúpiť
14,37
Kniha : Zrozeni k chůzi - Myofascinální výkonnost a tělo v pohybu - 1. vydanie

Zrozeni k chůzi Myofascinální výkonnost a tělo v pohybu

Kúpiť
16,82
Kniha : Opráski f krichli - 1. vydanie

Opráski f krichli

Kúpiť
18,69
Kniha : Instruktorský slabikář Praktická učebnice zážitkové pedagogiky - Aktualizovaná metodická příručka pro všechny, kdo organizují kurzy zážitkové pedagogiky

Instruktorský slabikář Praktická učebnice zážitkové pedagogiky Aktualizovaná metodická příručka pro všechny, kdo organizují kurzy zážitkové pedagogiky

Kúpiť
14,90
Kniha : Pasca - Berger a Blomová 3

Pasca Berger a Blomová 3

Kúpiť
14,37
Kniha : Stručný příběh románu - Průvodce klíčovými žánry, díly, tématy a technikami

Stručný příběh románu Průvodce klíčovými žánry, díly, tématy a technikami

Kúpiť
14,95
Kniha : Sociální správa - Organizace a řízení sociálních systémů

Sociální správa Organizace a řízení sociálních systémů

Kúpiť
16,82