Grada Publishing

Vydavateľstvo Grada Publishing [Grada Publishing, a.s.]

Vydavateľstvo GRADA bolo založené v roku 1991. GRADA si za dobu svojej existencie vybudovala pozíciu najväčšieho tuzemského nakladateľstva odbornej literatúry čo do objemu tržieb, počtu vydávaných nových titulov i šírky záberu a to ako v Českej tak aj Slovenskej republike. K dnešnému dňu GRADA vydala viac ako 5.500 titulov v celkovom náklade takmer 15 miliónov kníh. Ponuka spoločnosti GRADA pokrýva široké spektrum odbornej literatúry z najrôznejších oblastí ľudskej činnosti. Ročne produkuje viac ako 400 noviniek vo viac ako 29 odboroch a asi v 90 edičných radoch. V jej produkcii sú tituly s právnou tématikou, knihy ekonomické, tituly z oblasti financií a účtovníctva, manažérske tituly, psychologické, zdravotnícke, knihy s počítačovou tematikou, o architektúre a stavebníctve, knihy technickej z najrôznejších odborov a profesií. Túto pestrú škálu dopĺňa aj náučná odborná literatúra, ktorá ponúka množstvo publikácií s veľkým záberom pre praktický život.

Vydavateľstvo / Grada Publishing / 5639 titulov

Kniha : Stromy - poznej 85 zajímavých druhů - 1. vydanie

Stromy poznej 85 zajímavých druhů

Kúpiť
8,95
Kniha : Pohybové hry pro školáky - 129 cvičení pro rozvoj sportovních dovedností

Pohybové hry pro školáky 129 cvičení pro rozvoj sportovních dovedností

Kúpiť
6,43
Kniha : Dynamické vedení a řízení projektů - Systémovým myšlením k úspěšným projektům - 1. vydanie

Dynamické vedení a řízení projektů Systémovým myšlením k úspěšným projektům

Kúpiť
12,55
Kniha : Křeček v utajení - 1. vydanie

Křeček v utajení

Kúpiť
6,79
Kniha : Obchodník s hudbou - Nezapomenutelný příběh o lásce, naději a hudbě - 1. vydanie

Obchodník s hudbou Nezapomenutelný příběh o lásce, naději a hudbě

Kúpiť
12,19
Kniha : Pohádkové minimuzikály pro děti

Pohádkové minimuzikály pro děti

Kúpiť
8,23
Kniha : Morgavsa a Morgana Dračí chůvy - 1. vydanie

Morgavsa a Morgana Dračí chůvy

Kúpiť
8,97
Kniha : Fashion management - 1. vydanie

Fashion management

Kúpiť
10,75
Kniha : Somatologie - pro předmět Základy anatomie a fyziologie člověka,3., přepracované a doplněné vy - 3. vydanie

Somatologie pro předmět Základy anatomie a fyziologie člověka,3., přepracované a doplněné vy

Kúpiť
10,04
Kniha : Office 2019 - Průvodce uživatele - 1. vydanie

Office 2019 Průvodce uživatele

Kúpiť
10,94
Kniha : Finanční analýza - metody, ukazatele a využití v praxi - 6. vydanie

Finanční analýza metody, ukazatele a využití v praxi

Kúpiť
10,75
Kniha : Bez bahna lotos nevykvete - Umění transformovat utrpení - 1. vydanie

Bez bahna lotos nevykvete Umění transformovat utrpení

Kúpiť
8,95
Kniha : Uvědomělý život - Průvodce lepším poznáním sebe samého a smyslu svého života - 1. vydanie

Uvědomělý život Průvodce lepším poznáním sebe samého a smyslu svého života

Kúpiť
8,95
Kniha : Autoškola 2019 - Moderní učebnice a testové otázky - 1. vydanie

Autoškola 2019 Moderní učebnice a testové otázky

Kúpiť
6,07
Kniha : Finanční účetnictví veřejného sektoru - 1. vydanie

Finanční účetnictví veřejného sektoru

Kúpiť
21,20