Knihy z kategórie Medicína | kníhkupectvo Literama.sk

Medicína

Medicína je komplexná veda, ktorá skúma zdravie a choroby ľudí. Jej poslaním je skúmanie, liečenie, prevencia a diagnostika chorôb a ich poznatky slúžia k obnove a upevňovaní zdravia. Rozdeľujeme ju do oblasti: humánna a veterinárna medicína a fytomedicína. Nájdete tu odborné knihy, rôzne klinické štúdie, encyklopédie a publikácie popisujúce jednotlivé typy diagnóz, ktoré sú určené odbornej aj širokej verejnosti.

Kategória / Medicína / 4208 titulov

Zaradené v kategórii Náučná a odborná literatúra

Priame podkategórie • Alternatívna medicínaFarmáciaVeterinárstvo

Kniha : Ošetřovatelství: ideály a realita v ambulantní péči

Ošetřovatelství: ideály a realita v ambulantní péči

Kúpiť
8,10
Kniha : Základy fyziologie člověka - pro nelékařské zdravotnické obory

Základy fyziologie člověka pro nelékařské zdravotnické obory

Kúpiť
11,03
Kniha : Domácí lékař - Snadná diagnostika zdravotních obtíží - 1. vydanie

Domácí lékař Snadná diagnostika zdravotních obtíží

Kúpiť
14,61
Kniha : Sarkomy - 1. vydanie

Sarkomy

Kúpiť
20,14
Kniha : Stereotaktická radioterapie - 1. vydanie

Stereotaktická radioterapie

Kúpiť
23,81
Kniha : Jak jsem si zachránila kůži - Jak jsem si zachránila kůži - 1. vydanie

Jak jsem si zachránila kůži Jak jsem si zachránila kůži

Kúpiť
10,20
Kniha : Top Knife - Umění a mistrovství úrazové chirurgie

Top Knife Umění a mistrovství úrazové chirurgie

Kúpiť
20,31
Kniha : Pracovná zdravotná služba pre zamestnávateľov

Pracovná zdravotná služba pre zamestnávateľov

Kúpiť
8,94
Kniha : Onkologie v klinické praxi - Standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů

Onkologie v klinické praxi Standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů

Kúpiť
32,61
Kniha : Léčba bolesti - Současné přístupy k léčbě bolesti a bolestivých syndromů

Léčba bolesti Současné přístupy k léčbě bolesti a bolestivých syndromů

Kúpiť
16,48
Kniha : Hematologie v kostce - 2., přepracované a doplněné vydání

Hematologie v kostce 2., přepracované a doplněné vydání

Kúpiť
15,38
Kniha : Rýchle fakty: Osteoporóza - Prvé vydanie - 1. vydanie

Rýchle fakty: Osteoporóza Prvé vydanie

Kúpiť
18,58
Kniha : Léčba diabetu inzulínovou pumpou a monitorace glykémie - Praktická doporučení pro edukaci - 6. vydanie

Léčba diabetu inzulínovou pumpou a monitorace glykémie Praktická doporučení pro edukaci

Kúpiť
7,88
Kniha : Obsedantně-kompulzivní porucha

Obsedantně-kompulzivní porucha

Kúpiť
14,17
Kniha : Základy srdeční resynchronizační léčby

Základy srdeční resynchronizační léčby

Kúpiť
8,52