Knihy vydavateľstva Grada Publishing - strana 2 | kníhkupectvo Literama.sk

Grada Publishing - strana 2

Vydavateľstvo Grada Publishing [Grada Publishing, a.s.]

Vydavateľstvo GRADA bolo založené v roku 1991. GRADA si za dobu svojej existencie vybudovala pozíciu najväčšieho tuzemského nakladateľstva odbornej literatúry čo do objemu tržieb, počtu vydávaných nových titulov i šírky záberu a to ako v Českej tak aj Slovenskej republike. K dnešnému dňu GRADA vydala viac ako 5.500 titulov v celkovom náklade takmer 15 miliónov kníh. Ponuka spoločnosti GRADA pokrýva široké spektrum odbornej literatúry z najrôznejších oblastí ľudskej činnosti. Ročne produkuje viac ako 400 noviniek vo viac ako 29 odboroch a asi v 90 edičných radoch. V jej produkcii sú tituly s právnou tématikou, knihy ekonomické, tituly z oblasti financií a účtovníctva, manažérske tituly, psychologické, zdravotnícke, knihy s počítačovou tematikou, o architektúre a stavebníctve, knihy technickej z najrôznejších odborov a profesií. Túto pestrú škálu dopĺňa aj náučná odborná literatúra, ktorá ponúka množstvo publikácií s veľkým záberom pre praktický život.

Vydavateľstvo / Grada Publishing / 6108 titulov

Kniha : Angličtina Business English

Angličtina Business English

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
7,28
Kniha : Dějiny psychologie - 2., přepracované a doplněné vydání - 2. vydanie

Dějiny psychologie 2., přepracované a doplněné vydání

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
16,44
Kniha : Základy mantrailingu - Výcviková příručka pro začátečníky

Základy mantrailingu Výcviková příručka pro začátečníky

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
10,94
Kniha : Fyzikální léčebné metody pro praxi - 1. vydanie

Fyzikální léčebné metody pro praxi

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
15,81
Kniha : Vánoční ozdoby a dekorace - z přírodnin a recymateriálů

Vánoční ozdoby a dekorace z přírodnin a recymateriálů

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
7,28
Kniha : Korisť

Korisť

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
14,05
Kniha : Červený stan

Červený stan

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
14,05
Kniha : Papierové dievča z Paríža

Papierové dievča z Paríža

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
13,17
Kniha : Příběh malířství - Jak se dělalo umění

Příběh malířství Jak se dělalo umění

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
29,28
Kniha : Jak vycházet s problémovými lidmi - Domluvte se s choleriky, věčnými kritiky a dalšími nevyrovnanými lidmi - 1. vydanie

Jak vycházet s problémovými lidmi Domluvte se s choleriky, věčnými kritiky a dalšími nevyrovnanými lidmi

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
9,11
Kniha : Histiocytární neoplazie a další vybrané vzácné krevní nemoce

Histiocytární neoplazie a další vybrané vzácné krevní nemoce

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
25,61
Kniha : Vyřezávání dřeva s dětmi v přírodě - Známé i neznámé příběhy a osudy

Vyřezávání dřeva s dětmi v přírodě Známé i neznámé příběhy a osudy

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
10,94
Kniha : Sportovní výživa - Čtvrté, doplněné vydání

Sportovní výživa Čtvrté, doplněné vydání

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
14,61
Kniha : Know-how lektora klinické praxe

Know-how lektora klinické praxe

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
10,53
Kniha : Kostely - 70 nejkrásnějších sakrálních staveb v Čechách a na Moravě

Kostely 70 nejkrásnějších sakrálních staveb v Čechách a na Moravě

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
21,94