FORTUNA

Vydavateľstvo / 579 titulov

Nakladateľstva Fortuna vzniklo v roku 1990 ako súkromné nakladateľstva. Vydáva učebnice pre všetky ročníky a predmety pre základné a stredné školy, kompletné série učebníc, publikácie pre rekvalifikáciu, sebavzdelávania, profesijný rast, pre odbornú i laickú verejnosť. Učebnice pre základné školy sú tvorené v súlade so vzdelávacím programom Základná škola v ucelených radoch, doplnených pracovnými zošitmi a metodickými pomôckami. Sú opatrené schvaľovacími doložkami MŠMT ČR. Pre základné školy ponúka učebnice pre všetky vyučovacie predmety v logicky premyslených radoch s jednotným metodickým prístupom. Pre stredné školy ponúka učebnice všeobecnovzdelávacích predmetov i učebnice predmetov odborných, najmä ekonomických. Okrem učebníc nájdete v ponuke aj tlačivá (napr. žiacku knižku), dokumenty (štandardy vzdelávania) a prehľady (napr. Ako na vysokú školu). Samostatnú oblasť tvoria publikácie pre Rómov a o Rómoch.

Obrázok nedostupný: Kniha: Ochrana člověka za mimořádných událostí - Havárie s únikem nebezpečných látek. Radiační havárie. - Pavel Beneš

Ochrana člověka za mimořádných událostí Havárie s únikem nebezpečných látek. Radiační havárie.

Skladom u dodávateľa

3,11
Médium CD: Anglický jazyk Příprava k maturitě - Čtení a poslech s porozuměním - Hana Pernicová

Anglický jazyk Příprava k maturitě Čtení a poslech s porozuměním

CZE2009/10Hana PernicováAudio CD

Skladom u dodávateľa

5,01
Kniha: Mluvnice angličtiny - Werner Hüllen, Jana Přívratská
4,40
Kniha: Gramatická cvičení Grammar Excercises - cvičebnice angličtiny - Bohdana Hrušková, Eva Nováková

Gramatická cvičení Grammar Excercises cvičebnice angličtiny

Skladom u dodávateľa

5,31
Kniha: Malý slovník výtvarného umění - Raul Trojan, Bohumil Mráz
5,14
Kniha: Logika pro střední školy - Oldřich Selucký
5,05
Kniha: Přehledné dějiny literatury I - Bohuš Balajka
7,71
Kniha: Cviky pro uvolnění ruky - Jiřina Polanská
2,44
Kniha: Ekonomie pro střední školy - Milan Sojka, Jan Pudlák

Ekonomie pro střední školy

Skladom u dodávateľa

8,05
Kniha: Podnikání v hotelnictví a gastronomii - Pro střední a vyšší hotelové školy - Eva Krátká, František Smetana

Podnikání v hotelnictví a gastronomii Pro střední a vyšší hotelové školy

Skladom u dodávateľa

8,46
Kniha: Marketing a management pro střední a vyšší hotelové školy - Eva Karasová, Jaroslava Kynclová

Marketing a management pro střední a vyšší hotelové školy

Skladom u dodávateľa

8,22
Kniha: Makroekonomie pro střední a vyšší hotelové školy - Irena Králová

Makroekonomie pro střední a vyšší hotelové školy

Skladom u dodávateľa

8,46
Kniha: Základy přírodovědného vzdělávání – CHEMIE pro SOŠ a SOU - Chemie pro SOŠ a SOU, obsahuje CD - Václav Pumpr

Základy přírodovědného vzdělávání – CHEMIE pro SOŠ a SOU Chemie pro SOŠ a SOU, obsahuje CD

Skladom u dodávateľa

7,12
Kniha: Ekonomika pro ekonomická lycea - a ostatní střední školy - Petr Klínský, Otto Münch

Ekonomika pro ekonomická lycea a ostatní střední školy

Skladom u dodávateľa

9,19
Kniha: Základy praktické chemie 1 Pracovní sešit - pro 8.ročník základní školy - Pavel Beneš

Základy praktické chemie 1 Pracovní sešit pro 8.ročník základní školy

Skladom u dodávateľa

3,78
Kniha: Technologie přípravy pokrmů 4 - Učebnice pro střední odborná učiliště a pro hotelové školy - Hana Sedláčková

Technologie přípravy pokrmů 4 Učebnice pro střední odborná učiliště a pro hotelové školy

Skladom u dodávateľa

8,27