FORTUNA

Vydavateľstvo / 579 titulov

Nakladateľstva Fortuna vzniklo v roku 1990 ako súkromné nakladateľstva. Vydáva učebnice pre všetky ročníky a predmety pre základné a stredné školy, kompletné série učebníc, publikácie pre rekvalifikáciu, sebavzdelávania, profesijný rast, pre odbornú i laickú verejnosť. Učebnice pre základné školy sú tvorené v súlade so vzdelávacím programom Základná škola v ucelených radoch, doplnených pracovnými zošitmi a metodickými pomôckami. Sú opatrené schvaľovacími doložkami MŠMT ČR. Pre základné školy ponúka učebnice pre všetky vyučovacie predmety v logicky premyslených radoch s jednotným metodickým prístupom. Pre stredné školy ponúka učebnice všeobecnovzdelávacích predmetov i učebnice predmetov odborných, najmä ekonomických. Okrem učebníc nájdete v ponuke aj tlačivá (napr. žiacku knižku), dokumenty (štandardy vzdelávania) a prehľady (napr. Ako na vysokú školu). Samostatnú oblasť tvoria publikácie pre Rómov a o Rómoch.

Kniha: Ekologický přírodopis pro 7. ročník základní školy - 1. část - Danuše Kvasničková

Ekologický přírodopis pro 7. ročník základní školy - 1. část

Skladom u dodávateľa

7,03
Kniha: Angličtina pro jazykové školy III. - nové upravené vydání - Stella Nangonová, Stella Nangonová

Angličtina pro jazykové školy III. nové upravené vydání

CZE2010/11Stella Nangonová Stella NangonováAngličtina

Skladom u dodávateľa

22,55
Kniha: Základy praktické chemie 2 Pracovní sešit - pro 9.ročník základní školy

Základy praktické chemie 2 Pracovní sešit pro 9.ročník základní školy

CZE2010/11Základné školy

Skladom u dodávateľa

3,78
Kniha: Ekologický přírodopis Pracovní sešit - pro 7.ročník základní školy - Danuše Kvasničková

Ekologický přírodopis Pracovní sešit pro 7.ročník základní školy

Skladom u dodávateľa

3,50
Kniha: Cestovní ruch - pro vyšší odborné a vysoké školy - Marie Hesková

Cestovní ruch pro vyšší odborné a vysoké školy

Skladom u dodávateľa

9,93
Kniha: Účetnictví pro střední a vyšší odborné školy v hotelnictví a cestovním ruchu - Irena Králová

Účetnictví pro střední a vyšší odborné školy v hotelnictví a cestovním ruchu

Skladom u dodávateľa

7,76
Kniha: Základy filosofie, etiky - Základy společenských věd - Lenka Adamová

Základy filosofie, etiky Základy společenských věd

Skladom u dodávateľa

8,05
Kniha: Ekologický přírodopis Pracovní sešit - pro 6.ročník základní školy - Danuše Kvasničková

Ekologický přírodopis Pracovní sešit pro 6.ročník základní školy

Skladom u dodávateľa

3,50
Kniha: Praktické činnosti Elektrotechnika kolem nás - pro 6.-9.ročník základních škol - Milan Křenek

Praktické činnosti Elektrotechnika kolem nás pro 6.-9.ročník základních škol

Skladom u dodávateľa

5,74
Kniha: Přehledné dějiny literatury II - Bohuš Balajka
8,68
Médium CD: Francouzská konverzace - Marie Pravdová, Miroslav Pravda

Francouzská konverzace

Skladom u dodávateľa

16,01
Kniha: Pojďme si hrát - První díl slabikáře

Pojďme si hrát První díl slabikáře

CZE2009/10Základné školy

Skladom u dodávateľa

4,45
Kniha: Chvilky s pravopisem - Noemi Koušová

Chvilky s pravopisem

Skladom u dodávateľa

6,11
Kniha: Nástin dějin evropského umění II. - období renesance a baroka - Jiří Tušl

Nástin dějin evropského umění II. období renesance a baroka

CZE2009/10Jiří TušlUmenie

Skladom u dodávateľa

20,20
Kniha: Ekonomika pro střední odborná učiliště 3.díl - obor kuchař/číšník - Josef Mach

Ekonomika pro střední odborná učiliště 3.díl obor kuchař/číšník

Skladom u dodávateľa

5,28
Kniha: Základy finanční angličtiny

Základy finanční angličtiny

CZE2009/10Stredoškolské

Skladom u dodávateľa

10,06