FORTUNA

Vydavateľstvo / 579 titulov

Nakladateľstva Fortuna vzniklo v roku 1990 ako súkromné nakladateľstva. Vydáva učebnice pre všetky ročníky a predmety pre základné a stredné školy, kompletné série učebníc, publikácie pre rekvalifikáciu, sebavzdelávania, profesijný rast, pre odbornú i laickú verejnosť. Učebnice pre základné školy sú tvorené v súlade so vzdelávacím programom Základná škola v ucelených radoch, doplnených pracovnými zošitmi a metodickými pomôckami. Sú opatrené schvaľovacími doložkami MŠMT ČR. Pre základné školy ponúka učebnice pre všetky vyučovacie predmety v logicky premyslených radoch s jednotným metodickým prístupom. Pre stredné školy ponúka učebnice všeobecnovzdelávacích predmetov i učebnice predmetov odborných, najmä ekonomických. Okrem učebníc nájdete v ponuke aj tlačivá (napr. žiacku knižku), dokumenty (štandardy vzdelávania) a prehľady (napr. Ako na vysokú školu). Samostatnú oblasť tvoria publikácie pre Rómov a o Rómoch.

Kniha: Moje první čtení pro radost a poučení - Pracovní sešit pro prvňáčky - Miloslava Matejová

Moje první čtení pro radost a poučení Pracovní sešit pro prvňáčky

CZE Česky 2013Miloslava MatejováFORTUNAZákladné školy

U dodávateľa

4,69
Kniha: Moje druhé čtení pro radost a poučení - Pracovní sešit pro prvňáčky - Miloslava Matejová; Jana Rohová

Moje druhé čtení pro radost a poučení Pracovní sešit pro prvňáčky

CZE Česky 2013Miloslava Matejová; Jana RohováFORTUNAUčebnice, skriptá

U dodávateľa

4,89
Kniha: Hospodářský zeměpis 2

Hospodářský zeměpis 2

CZE Česky 2012/10FORTUNAStredoškolské

U dodávateľa

7,88
Kniha: Písničková abeceda - Jan Zíma; Alena Zímová

Písničková abeceda

CZE Česky 2012/09Jan Zíma; Alena ZímováFORTUNAPredškoláci

U dodávateľa

9,68
Kniha: Přehled učiva k maturitní zkoušce z ekonomiky - Karel Biňovec
12,57
Kniha: Technologie přípravy pokrmů 6 - Hana Sedláčková

Technologie přípravy pokrmů 6

CZE Česky 2012/06Hana SedláčkováFORTUNAStredoškolské

U dodávateľa

9,88
Kniha: Finanční gramotnost pro první stupeň základní školy - Učebnice - Petr Jakeš

Finanční gramotnost pro první stupeň základní školy Učebnice

CZE Česky 2011/11Petr JakešFORTUNAZákladné školy

U dodávateľa

5,68
Médium CD: Ekologický přírodopis pro 7. ročník základní školy na CD - Metodická příručka - Jednouživatelská licence - Danuše Kvasničková

Ekologický přírodopis pro 7. ročník základní školy na CD - Metodická příručka Jednouživatelská licence

CZE Česky 2011/11Danuše KvasničkováFORTUNAData CD ROM

U dodávateľa

14,83
Kniha: Finanční gramotnost pro druhý stupeň základní školy - Pracovní sešit II. Hospodaření domácnosti - Petr Jakeš

Finanční gramotnost pro druhý stupeň základní školy Pracovní sešit II. Hospodaření domácnosti

CZE Česky 2011/11Petr JakešFORTUNAZákladné školy

U dodávateľa

3,99
Kniha: Finanční gramotnost pro druhý stupeň základní školy - Pracovní sešit III. Finanční produkty - Petr Jakeš

Finanční gramotnost pro druhý stupeň základní školy Pracovní sešit III. Finanční produkty

CZE Česky 2011/11Petr JakešFORTUNAZákladné školy

U dodávateľa

3,99
Kniha: Management pro střední školy a vyšší odborné školy - Ladislav Kesner
10,83
Kniha: Písemné jazykové prověrky z češtiny ve dvou variantách - pro 2. stupeň základních škol ve dvou variantách

Písemné jazykové prověrky z češtiny ve dvou variantách pro 2. stupeň základních škol ve dvou variantách

CZE Česky 2011/06FORTUNAZákladné školy

U dodávateľa

9,34
Kniha: Základy přírodovědného vzdělávání pro SOŠ a SOU - Ekologie a životní prostředí - Svatava Janoušková; Pavel Červinka

Základy přírodovědného vzdělávání pro SOŠ a SOU Ekologie a životní prostředí

CZE Česky 2011/06Svatava Janoušková; Pavel ČervinkaFORTUNAŽivotné prostredie a ekológia

U dodávateľa

8,15
Kniha: Univerzální cvičebnice anglické gramatiky - Slovesa pro začátečníky a mírně pokročilé - Petr Kácha

Univerzální cvičebnice anglické gramatiky Slovesa pro začátečníky a mírně pokročilé

CZE Česky 2011/04Petr KáchaFORTUNAAngličtina

U dodávateľa

9,34
Kniha: Ekologický přírodopis pro 9.ročník základní školy - Danuše Kvasničková

Ekologický přírodopis pro 9.ročník základní školy

CZE Česky 2011/03Danuše KvasničkováFORTUNAZákladné školy

U dodávateľa

6,50
Kniha: Písanky 1-6 - Miroslava Čížková

Písanky 1-6

CZE Česky 2011/03Miroslava ČížkováFORTUNAZákladné školy

U dodávateľa

5,38
Kniha: Angličtina pro jazykové školy III. 2CD - nové upravené vydání - Stella Nangonová, Stella Nangonová

Angličtina pro jazykové školy III. 2CD nové upravené vydání

CZE Česky 2011/02Stella Nangonová Stella NangonováFORTUNAAngličtina

U dodávateľa

16,18
Kniha: Přijímací zkoušky na SŠ přírodopis - chemie - fyzika - Milan Bičík
6,93
Kniha: Ekologický přírodopis pro 7. ročník základní školy - 1. část - Danuše Kvasničková

Ekologický přírodopis pro 7. ročník základní školy - 1. část

CZE Česky 2011Danuše KvasničkováFORTUNAZákladné školy

U dodávateľa

7,90
Kniha: Angličtina pro jazykové školy III. - nové upravené vydání - Stella Nangonová, Stella Nangonová

Angličtina pro jazykové školy III. nové upravené vydání

CZE Česky 2010/11Stella Nangonová Stella NangonováFORTUNAAngličtina

U dodávateľa

24,24