Knihy vydavateľstva Literárne informačné centrum - strana 9 | kníhkupectvo Literama.sk

Literárne informačné centrum - strana 9

Literárne informačné centrum vydáva publikácie tlačené i elektronické. Z tlačených médií sú to periodiká určené pre domácich čitateľov – dvojtýždenník o nových knihách Knižná revue, umelecký mesačník Slniečko a pre zahraničných záujemcov o slovenskú literatúru Slovak Literature Review. Z neperiodických publikácií vydáva LIC v každom roku 3 – 5 titulov z literárnovednej, literárnohistorickej, slovníkovej alebo esejistickej literatúry.

Vydavateľstvo / Literárne informačné centrum / 128 titulov

Kniha : Turci v Uhorsku I. - VII

Turci v Uhorsku I. VII

NEDOSTUPNÉ
13,62
Kniha : Turci v Uhorsku I.

Turci v Uhorsku I.

NEDOSTUPNÉ
14,65
Kniha : Pod osmanskou hrozbou

Pod osmanskou hrozbou

NEDOSTUPNÉ
14,65
Kniha : Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov IV. - Pod vládou anjouovských kráľov

Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov IV. - Pod vládou anjouovských kráľov

Kniha : Novembrová revolúcia a česko-slovenský rozchod - Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov XIV.

Novembrová revolúcia a česko-slovenský rozchod Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov XIV.

Kniha : Slovensko očami cudzincov cudzincov - 2. vydanie

Slovensko očami cudzincov cudzincov - 2. vydanie

NEDOSTUPNÉ
14,65
Kniha : Slovenský juh v stredoveku I.

Slovenský juh v stredoveku I.

Kniha : Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov I: Územie Slovenska pred príchodom Slovanov

Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov I: Územie Slovenska pred príchodom Slovanov

NEDOSTUPNÉ
17,28