Knihy vydavateľstva Literárne informačné centrum - strana 2 | kníhkupectvo Literama.sk

Literárne informačné centrum - strana 2

Literárne informačné centrum vydáva publikácie tlačené i elektronické. Z tlačených médií sú to periodiká určené pre domácich čitateľov – dvojtýždenník o nových knihách Knižná revue, umelecký mesačník Slniečko a pre zahraničných záujemcov o slovenskú literatúru Slovak Literature Review. Z neperiodických publikácií vydáva LIC v každom roku 3 – 5 titulov z literárnovednej, literárnohistorickej, slovníkovej alebo esejistickej literatúry.

Vydavateľstvo / Literárne informačné centrum / 128 titulov

Kniha : Stavebnosť básne

Stavebnosť básne

Kúpiť
9,46
Kniha : O sebe - bez CD

O sebe

Kúpiť
11,04
Kniha : Pohyb k nehybnosti - Literárny život od začiatku 60. do konca 70. rokov objektívom Antona Šmotláka

Pohyb k nehybnosti Literárny život od začiatku 60. do konca 70. rokov objektívom Antona Šmotláka

Kúpiť
12,62
Kniha : Žiť svoju báseň - Rozhovory s Ivanom Štrpkom

Žiť svoju báseň Rozhovory s Ivanom Štrpkom

Kúpiť
11,83
Kniha : Slováci a nástup socializmu - Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov XIII c

Slováci a nástup socializmu Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov XIII c

Kúpiť
10,25
Kniha : Ema a Max Rozprávka o psíkovi Gagarinovi - alebo prečo sa nás naši neopýtali, prečo sme bez dovolenia išli von

Ema a Max Rozprávka o psíkovi Gagarinovi alebo prečo sa nás naši neopýtali, prečo sme bez dovolenia išli von

Kúpiť
7,88
Kniha : The Bloody Sonnets

The Bloody Sonnets

Kúpiť
7,88
Kniha : Hlbiny bezpečia

Hlbiny bezpečia

Kúpiť
9,46
Kniha : Slovenské dejiny II 1526 - 1780

Slovenské dejiny II 1526 - 1780

Kúpiť
12,62
Kniha : Povedz slovo čisté

Povedz slovo čisté

Kúpiť
9,46
Kniha : Timrava - vo výbere Dany Podrackej

Timrava vo výbere Dany Podrackej

Kúpiť
6,30
Kniha : Básnik v čase

Básnik v čase

Kúpiť
6,78
Kniha : literatúra bodka sk

literatúra bodka sk

Kúpiť
8,67
Kniha : Autor a subjekt

Autor a subjekt

Kúpiť
6,30
Kniha : Slováci a ľudovodemokratický režim - Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov XIIIb

Slováci a ľudovodemokratický režim Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov XIIIb

Kúpiť
11,83