Knihy vydavateľstva MAXDORF | kníhkupectvo Literama.sk

MAXDORF

Nakladateľstva Maxdorf je popredné vydavateľstvo odbornej literatúry v ČR. Z viac ako 500 vydaných titulov tvorí najväčšiu časť zdravotnícka literatúra. Knihy pre lekárov a farmaceutov vychádzajú v renomovanej edícii Jessenius, ktorej autormi sú poprední českí a slovenskí lekári. Od r. 2004 vychádza aj knižná séria praktických príručiek určených ošetrujúcim lekárom pod názvom Farmakoterapia pre prax a aj veľmi úspešné výkladové slovníky. Z titulov mimo medicínu vydávajú Slovník nespisovnej češtiny. Na 14. ročníku prestížnej súťaže Slovník roka 2007 sa Slovník nespisovnej češtiny sa vydavateľstvo umiestnilo na 1. mieste v kategórii "Výkladový slovník a encyklopedické dielo". ktorú každoročne vyhlasuje Jednota tlmočníkov a prekladateľov.

Vydavateľstvo / MAXDORF / 583 titulov

Kniha : Hematologie a hematoonkologie v kazuistikách - Medicína v instruktivních kazuistikách

Hematologie a hematoonkologie v kazuistikách Medicína v instruktivních kazuistikách

Kúpiť
25,78
Kniha : Dětská gastroenterologie pro praxi - 1. vydanie

Dětská gastroenterologie pro praxi

Kúpiť
18,36
Kniha : Neinvazivní a invazivní monitorace hemodynamiky na jednotce intenzivní péče - na jednotce intenzivní péče - 1. vydanie

Neinvazivní a invazivní monitorace hemodynamiky na jednotce intenzivní péče na jednotce intenzivní péče

Kúpiť
33,21
Kniha : Šestinedělí

Šestinedělí

Kúpiť
9,08
Kniha : Ve Freudových stopách

Ve Freudových stopách

Kúpiť
9,08
Kniha : Putování labyrintem světa - 1. vydanie

Putování labyrintem světa

Kúpiť
10,94
Kniha : Dětská alergologie - 2. přepracované a doplněné vydání - 2. vydanie

Dětská alergologie 2. přepracované a doplněné vydání

Kúpiť
23,92
Kniha : Spondyloartritidy - 1. vydanie

Spondyloartritidy

Kúpiť
44,35
Kniha : Sarkomy měkkých tkání - 1. vydanie

Sarkomy měkkých tkání

Kúpiť
24,03
Kniha : Intenzivní medicína v praxi

Intenzivní medicína v praxi

Kúpiť
36,92
Kniha : Keratokonus

Keratokonus

Kúpiť
18,36
Kniha : Srdeční selhání

Srdeční selhání

Kúpiť
29,49
Kniha : Porodní asistence - Učebnice pro vzdělávání i každodenní praxi

Porodní asistence Učebnice pro vzdělávání i každodenní praxi

Kúpiť
36,92
Kniha : Opioidy (2. přepracované a doplněné vydání) - 2. vydanie

Opioidy (2. přepracované a doplněné vydání)

Kúpiť
25,78
Kniha : Moderní farmakoterapie v dermatologii - Účinná a bezpečná medikace v každodenní praxi

Moderní farmakoterapie v dermatologii Účinná a bezpečná medikace v každodenní praxi

Kúpiť
33,21