MAXDORF

Vydavateľstvo / 648 titulov

Nakladateľstva Maxdorf je popredné vydavateľstvo odbornej literatúry v ČR. Z viac ako 500 vydaných titulov tvorí najväčšiu časť zdravotnícka literatúra. Knihy pre lekárov a farmaceutov vychádzajú v renomovanej edícii Jessenius, ktorej autormi sú poprední českí a slovenskí lekári. Od r. 2004 vychádza aj knižná séria praktických príručiek určených ošetrujúcim lekárom pod názvom Farmakoterapia pre prax a aj veľmi úspešné výkladové slovníky. Z titulov mimo medicínu vydávajú Slovník nespisovnej češtiny. Na 14. ročníku prestížnej súťaže Slovník roka 2007 sa Slovník nespisovnej češtiny sa vydavateľstvo umiestnilo na 1. mieste v kategórii "Výkladový slovník a encyklopedické dielo". ktorú každoročne vyhlasuje Jednota tlmočníkov a prekladateľov.

Kniha: Akutní stavy ve vnitřním lékařství - 2. vydanie - Jan Vachek; Vít Motáň; Oskar Zakiyanov

Akutní stavy ve vnitřním lékařství

CZE Česky 2022/12Jan Vachek; Vít Motáň; Oskar ZakiyanovMAXDORFMedicína

Skladom u dodávateľa

35,31
Kniha: Klinická kardiologie (5. vydání) - 5. vydanie - Jan Vojáček, Jiří Kettner

Klinická kardiologie (5. vydání)

CZE Česky 2022/12Jan Vojáček Jiří KettnerMAXDORFMedicína

Skladom u dodávateľa

101,28
Kniha: Chirurgie u seniorů a interní příprava k operaci - 1. vydanie - Robert Gürlich; Vladimír Teplan; Věra Adámková

Chirurgie u seniorů a interní příprava k operaci

CZE Česky 2022/12Robert Gürlich; Vladimír Teplan; Věra AdámkováMAXDORFMedicína

Skladom u dodávateľa

27,41
Kniha: Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy - Průvodce pro pneumologickou a revmatologickou praxi - 1. vydanie - Martina Šterclová

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy Průvodce pro pneumologickou a revmatologickou praxi

CZE Česky 2022/12Martina ŠterclováMAXDORFMedicína

Skladom u dodávateľa

19,53
Kniha: Gynekologie - Učebnice pro lékařské fakulty a specializační přípravu - 2. vydanie - Radovan Pilka

Gynekologie Učebnice pro lékařské fakulty a specializační přípravu

CZE Česky 2022/12Radovan PilkaMAXDORFMedicína

Skladom u dodávateľa

51,10
Médium CD: Mamutov - 1. vydanie - Michal Vaněček; Renata Petříčková; Jan Vlasák

Mamutov

CZE Česky 2022/11Michal Vaněček; Renata Petříčková; Jan VlasákMAXDORFDeti a mládež

Skladom u dodávateľa

6,40
Kniha: Dopravní nehody a jejich oběti - 1. vydanie - České sdružení obětí dopravních nehod

Dopravní nehody a jejich oběti

CZE Česky 2022/11České sdružení obětí dopravních nehodMAXDORFŽivotný štýl, zdravie

Skladom u dodávateľa

9,66
Kniha: Věkem podmíněná degenerace makuly - 1. vydanie - Libor Hejsek

Věkem podmíněná degenerace makuly

CZE Česky 2022/09Libor HejsekMAXDORFMedicína

Skladom u dodávateľa

23,47
Kniha: Etické problémy v onkologii (3. přepracované a doplněné vydání) - 3. přepracované a doplněné vydání - 3. vydanie - Marie Opatrná

Etické problémy v onkologii (3. přepracované a doplněné vydání) 3. přepracované a doplněné vydání

CZE Česky 2022/09Marie OpatrnáMAXDORFMedicína

Skladom u dodávateľa

11,63
Kniha: Covid-19: diagnostika, léčba a prevence - Diagnostika, léčba, prevence - 1. vydanie - Aleš Chrdle; Marek Štefan; Pavel Dlouhý

Covid-19: diagnostika, léčba a prevence Diagnostika, léčba, prevence

CZE Česky 2022/09Aleš Chrdle; Marek Štefan; Pavel DlouhýMAXDORFMedicína

Skladom u dodávateľa

23,47
Kniha: Kardiovaskulární a hrudní chirurgie - 1. vydanie - Vojtěch Kurfirst; Aleš Mokráček; Vladislav Hytych

Kardiovaskulární a hrudní chirurgie

CZE Česky 2022/09Vojtěch Kurfirst; Aleš Mokráček; Vladislav HytychMAXDORFMedicína

Skladom u dodávateľa

27,41
Kniha: Enterální a parenterální výživa (4. přepracované a doplněné vydání) - 4. přepracované a doplněné vydání - 4. vydanie - Jarmila Křížová

Enterální a parenterální výživa (4. přepracované a doplněné vydání) 4. přepracované a doplněné vydání

CZE Česky 2022/09Jarmila KřížováMAXDORFMedicína

Skladom u dodávateľa

13,60
Kniha: Scapular fractures - 1. vydanie - Jan Bartoníček

Scapular fractures

GBR Anglicky 2022/09Jan BartoníčekMAXDORFMedicína

Skladom u dodávateľa

168,96
Kniha: Bolesti hlavy v kazuistikách - 1. vydanie - Ivana Štětkářová

Bolesti hlavy v kazuistikách

CZE Česky 2022/08Ivana ŠtětkářováMAXDORFMedicína

Skladom u dodávateľa

23,47
Kniha: Oftalmologie (2. aktualizované a doplněné vydání) - Pro pregraduální i postgraduální přípravu - 2. vydanie - Jarmila Heissigerová

Oftalmologie (2. aktualizované a doplněné vydání) Pro pregraduální i postgraduální přípravu

CZE Česky 2022/08Jarmila HeissigerováMAXDORFMedicína

Skladom u dodávateľa

59,00
Kniha: Infekce v ortopedii - 1. vydanie - David Musil; Jiří Gallo; Aleš Chrdle

Infekce v ortopedii

CZE Česky 2022/07David Musil; Jiří Gallo; Aleš ChrdleMAXDORFMedicína

Skladom u dodávateľa

105,51
Kniha: ,,Triple“ negativní karcinomy mléčné žlázy - 1. vydanie - Markéta Kolečková; Katherine Vomáčková

,,Triple“ negativní karcinomy mléčné žlázy

CZE Česky 2022/07Markéta Kolečková; Katherine VomáčkováMAXDORFMedicína

Skladom u dodávateľa

19,53
Kniha: Operační atlas hřebování zlomenin proximálního humeru - Ilustrované postupy pro každodenní praxi - 1. vydanie - Martin Kloub

Operační atlas hřebování zlomenin proximálního humeru Ilustrované postupy pro každodenní praxi

CZE Česky 2022/07Martin KloubMAXDORFMedicína

Skladom u dodávateľa

31,36
Kniha: Předoperační vyšetření dospělých (4. přepracované a doplněné vydání) - 4. přepracované a doplněné vydání - 4. vydanie - Luboš Kotík

Předoperační vyšetření dospělých (4. přepracované a doplněné vydání) 4. přepracované a doplněné vydání

CZE Česky 2022/06Luboš KotíkMAXDORFMedicína

Skladom u dodávateľa

9,66
Kniha: Neinvazivní mozková stimulace v psychiatrii - Od experimentálního výzkumu ke klinické aplikaci - 1. vydanie - Monika Klírová

Neinvazivní mozková stimulace v psychiatrii Od experimentálního výzkumu ke klinické aplikaci

CZE Česky 2022/06Monika KlírováMAXDORFMedicína

Skladom u dodávateľa

15,58