MAXDORF

Vydavateľstvo / 624 titulov

Nakladateľstva Maxdorf je popredné vydavateľstvo odbornej literatúry v ČR. Z viac ako 500 vydaných titulov tvorí najväčšiu časť zdravotnícka literatúra. Knihy pre lekárov a farmaceutov vychádzajú v renomovanej edícii Jessenius, ktorej autormi sú poprední českí a slovenskí lekári. Od r. 2004 vychádza aj knižná séria praktických príručiek určených ošetrujúcim lekárom pod názvom Farmakoterapia pre prax a aj veľmi úspešné výkladové slovníky. Z titulov mimo medicínu vydávajú Slovník nespisovnej češtiny. Na 14. ročníku prestížnej súťaže Slovník roka 2007 sa Slovník nespisovnej češtiny sa vydavateľstvo umiestnilo na 1. mieste v kategórii "Výkladový slovník a encyklopedické dielo". ktorú každoročne vyhlasuje Jednota tlmočníkov a prekladateľov.

Kniha: Hematologie a hematoonkologie v kazuistikách - Medicína v instruktivních kazuistikách - 1. vydanie - Peter Rohoň

Hematologie a hematoonkologie v kazuistikách Medicína v instruktivních kazuistikách

CZE2021/04Peter RohoňMedicína

Skladom u dodávateľa

25,78
Kniha: Dětská gastroenterologie pro praxi - 1. vydanie - Eva Karásková

Dětská gastroenterologie pro praxi

CZE2021/03Eva KaráskováMedicína

Skladom u dodávateľa

18,36
Kniha: Neinvazivní a invazivní monitorace hemodynamiky na jednotce intenzivní péče - na jednotce intenzivní péče - 1. vydanie - Petr Ošťádal; Richard Rokyta

Neinvazivní a invazivní monitorace hemodynamiky na jednotce intenzivní péče na jednotce intenzivní péče

CZE2021/03Petr Ošťádal; Richard RokytaMedicína

Skladom u dodávateľa

33,21
Kniha: Šestinedělí - 1. vydanie - Tomáš Fait

Šestinedělí

CZE2021/03Tomáš FaitMedicína

Skladom u dodávateľa

9,08
Kniha: Ve Freudových stopách - 1. vydanie - Zuzana Ritterová

Ve Freudových stopách

CZE2021/03Zuzana RitterováPsychológia

Skladom u dodávateľa

9,08
Kniha: Putování labyrintem světa - 1. vydanie - Michal Vaněček

Putování labyrintem světa

Skladom u dodávateľa

10,94
Kniha: Dětská alergologie - 2. přepracované a doplněné vydání - 2. vydanie - Vít Petrů

Dětská alergologie 2. přepracované a doplněné vydání

CZE2021/02Vít PetrůMedicína

Skladom u dodávateľa

23,92
Kniha: Spondyloartritidy - 1. vydanie - Karel Pavelka; Ladislav Šenolt; Liliana Šedová

Spondyloartritidy

CZE2021/02Karel Pavelka; Ladislav Šenolt; Liliana ŠedováMedicína

Skladom u dodávateľa

44,35
Kniha: Sarkomy měkkých tkání - 1. vydanie - Robert Lischke; Andrej Ozaniak; Běla Malinová

Sarkomy měkkých tkání

CZE2021/02Robert Lischke; Andrej Ozaniak; Běla MalinováMedicína

Skladom u dodávateľa

22,07
Kniha: Intenzivní medicína v praxi - Jan Maláska; Jan Stašek; Milan Kratochvíl

Intenzivní medicína v praxi

CZE2021/01Jan Maláska; Jan Stašek; Milan KratochvílMedicína

Skladom u dodávateľa

36,92
Kniha: Keratokonus - 1. vydanie - Pavel Studený

Keratokonus

CZE2021/01Pavel StudenýMedicína

Skladom u dodávateľa

18,36
Kniha: Srdeční selhání - 1. vydanie - Radek Pudil

Srdeční selhání

CZE2021/01Radek PudilMedicína

Skladom u dodávateľa

29,49
Kniha: Porodní asistence - Učebnice pro vzdělávání i každodenní praxi - Martin Procházka

Porodní asistence Učebnice pro vzdělávání i každodenní praxi

CZE2021/01Martin ProcházkaMedicína

Skladom u dodávateľa

36,92
Kniha: Opioidy (2. přepracované a doplněné vydání) - 2. vydanie - Jiří Kozák

Opioidy (2. přepracované a doplněné vydání)

CZE2021/01Jiří KozákMedicína

Skladom u dodávateľa

25,78
Kniha: Oftalmologie (2. aktualizované a doplněné vydání) - Pro pregraduální i postgraduální přípravu - 2. vydanie - Jarmila Heissigerová

Oftalmologie (2. aktualizované a doplněné vydání) Pro pregraduální i postgraduální přípravu

CZE2021Jarmila HeissigerováMedicína

Skladom u dodávateľa

55,49
Kniha: Preventivní medicína (3. aktualizované vydání) - Tomáš Fait

Preventivní medicína (3. aktualizované vydání)

Skladom u dodávateľa

44,35
Kniha: Moderní farmakoterapie v dermatologii - Účinná a bezpečná medikace v každodenní praxi - Nina Benáková

Moderní farmakoterapie v dermatologii Účinná a bezpečná medikace v každodenní praxi

CZE2020/12Nina BenákováMedicína

Skladom u dodávateľa

33,21
Kniha: Roztroušená skleróza pro praxi (2. vydání) - Martin Vališ

Roztroušená skleróza pro praxi (2. vydání)

CZE2020/12Martin VališMedicína

Skladom u dodávateľa

18,36
Kniha: Komunikace v diabetologické praxi - Josef Štefánek

Komunikace v diabetologické praxi

CZE2020/12Josef ŠtefánekMedicína

Skladom u dodávateľa

9,08
Kniha: Poinfarktová ruptura

Poinfarktová ruptura

CZE2020/12Medicína

Skladom u dodávateľa

22,07