Knihy vydavateľstva Wolters Kluwer | kníhkupectvo Literama.sk

Wolters Kluwer

Firma Wolters Kluwer ČR, a.s. je dcérska spoločnosť nadnárodného koncernu Wolters Kluwer International Company a zaoberá sa poskytovaním právnych, daňových, účtovných a iných profesijných informácií ako v elektronickej, tak aj tlačenej podobe.

Vydavateľstvo / Wolters Kluwer / 2081 titulov

Kniha : Právo proti nekalé soutěži

Právo proti nekalé soutěži

Kúpiť
20,91
Kniha : Jazykové hry pro malé školáky - I. a II. díl

Jazykové hry pro malé školáky I. a II. díl

Kúpiť
16,84
Kniha : Kriminológia - vo vnútroštátnom a medzinárodnom rozmere

Kriminológia vo vnútroštátnom a medzinárodnom rozmere

Kúpiť
26,56
Kniha : Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci - rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

Kúpiť
35,65
Kniha : Inovácie v edukácii

Inovácie v edukácii

Kúpiť
12,96
Kniha : Nákladový controlling

Nákladový controlling

Kúpiť
11,44
Kniha : Teória štátu a práva

Teória štátu a práva

Kúpiť
17,70
Kniha : Cestovný ruch v ekonomike a spoločnosti

Cestovný ruch v ekonomike a spoločnosti

Kúpiť
16,00
Kniha : Konania pred Súdnym dvorom Európskej únie

Konania pred Súdnym dvorom Európskej únie

Kúpiť
12,78
Kniha : Základy a kazuistika kánonického manželského práva

Základy a kazuistika kánonického manželského práva

Kúpiť
10,81
Kniha : Podnikové hospodárstvo

Podnikové hospodárstvo

Kúpiť
20,39
Kniha : Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním

Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním

Kúpiť
11,44
Kniha : Zákon o zahraniční službě

Zákon o zahraniční službě

Kúpiť
34,14
Kniha : Společenství vlastníků jednotek - Praktická příručka

Společenství vlastníků jednotek Praktická příručka

Kúpiť
30,89
Kniha : Daňový systém 2020

Daňový systém 2020

Kúpiť
19,66