Knihy vydavateľstva Michal Vaško | kníhkupectvo Literama.sk

Michal Vaško

Firma Michal Vaško – Vydavateľstvo, pôsobí na slovenskom trhu už od r. 1993, ale začiatky vydavateľskej činnosti siahajú až do obdobia samizdatovej tvorby, keď skupinky nadšencov tajne vydávali diela s náboženskou a protikomunistickou tematikou. V súčasnosti sa orientujú hlavne na nekomerčné a vážnejšie tituly z oblasti náboženstva, filozofie, spoločenských vied, umenia a na dokumenty. Vydávajú tiež vlastné časopisy s náboženskou a spoločenskou tematikou.

Vydavateľstvo / Michal Vaško / 187 titulov

Kniha : Anton Srholec v spomienkach a dokumentoch

Anton Srholec v spomienkach a dokumentoch

Kúpiť
11,37
Kniha : Špivanky Servickej Hanky

Špivanky Servickej Hanky

Kúpiť
11,21
Kniha : Káva, croissant, Biblia - Každodenné zamyslenia nad Bibliou na rok 2019

Káva, croissant, Biblia Každodenné zamyslenia nad Bibliou na rok 2019

Kúpiť
4,26
Kniha : Hlas Slovenska v kontexte slovenského samizdatu

Hlas Slovenska v kontexte slovenského samizdatu

Kúpiť
9,98
Kniha : Studňa obklopená pavučinou (2018)

Studňa obklopená pavučinou (2018)

Kúpiť
13,98
Kniha : Nežijúce osobnosti Slovenska - 25 inšpirujúcich životných príbehov velikánov nášho národa

Nežijúce osobnosti Slovenska 25 inšpirujúcich životných príbehov velikánov nášho národa

Kúpiť
11,96
Kniha : Jedna radostná myšlienka - Ako som bežal za chudobných z Košíc do Ríma

Jedna radostná myšlienka Ako som bežal za chudobných z Košíc do Ríma

Kúpiť
10,98
Kniha : Nedeľné vešpery dotlač

Nedeľné vešpery dotlač

Kúpiť
0,65
Kniha : Čas svitania - Sviečková manifestácia - 25. marec 1988 - 3.vydanie

Čas svitania Sviečková manifestácia - 25. marec 1988

Kúpiť
9,02
Kniha : Kresťanstvo, etika a verejný život - Zbierka publicistických esejí /2014-2017/

Kresťanstvo, etika a verejný život Zbierka publicistických esejí /2014-2017/

Kúpiť
9,78
Kniha : Živého ma nedostanete - Spomienky Františka Revesa

Živého ma nedostanete Spomienky Františka Revesa

Kúpiť
10,53
Kniha : Maľovanie / Milovanie - Rozhovory s Rudolfom Filom

Maľovanie / Milovanie Rozhovory s Rudolfom Filom

Kúpiť
9,02
Kniha : Čas pekných zubov - príbehy písané životom III.

Čas pekných zubov príbehy písané životom III.

Kúpiť
3,97
Kniha : Tages (z vôle božej)

Tages (z vôle božej)

Kúpiť
12,26
Kniha : Nástenný kalendár A. Srholca 2018 - Viera pre ťažké časy

Nástenný kalendár A. Srholca 2018 - Viera pre ťažké časy

Kúpiť
3,73