Peter Zajac

Autor / 8 titulov

Peter Zajac (*3.2.1946 Bratislava) je slovenský esejista, publicista, prekladateľ a pedagóg.

V rokoch 1960 až 63 študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole, následne slovenčinu a nemčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, neskôr germanistiku na univerzite v Tübingene. Pôsobil ako redaktor vo vydavateľstve Smena, v rokoch 1972 – 80 ako vysokoškolský učiteľ na Pedagogickej fakulte v Nitre, od 1981 vedecký pracovník, 1990 – 98 riaditeľ Ústavu slovenskej literatúry SAV, 1998 – 2001 poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, od 2001 vedecký pracovník Ústavu slovenskej literatúry SAV v Bratislave, súčasne prednáša slavistiku na Humboldtovej univerzite v Berlíne.

Patrí ku generačnému zoskupeniu autorov okolo Mladej tvorby, publikoval v Slovenských pohľadoch, Romboide, Slov. literatúre, Zlatom máji a i. Súbor jeho príspevkov vyšiel knižne pod názvom Tvorivosť literatúry (1990) a komplex úvah Pulzovanie literatúry (1993). Preklad výberu z prvej knihy vyšiel v nemčine pod názvom Auf den Taubenfüsschen der Literatur (1996). Je spoluautorom príručky Interpretácia umeleckého textu (1981). Pre deti prerozprával Príbeh doktora Fausta (1979). Pravidelne glosuje súčasnú slov. literatúru v časopisoch Mladá tvorba, Romboid, Fragment, Kultúrny život, Slov. literatúra a i. Spolu s J. Strasserom prekladá poéziu nemeckých a rakúskych autorov (J. Günther, J. W. Goethe, B. Brecht, G. Eich, G. Benn a i.), vydali antológiu expresionizmu Krik a ticho storočia (1999). Zostavil nemecký výber súčasnej slov. poviedky Wie Laub von einem Baum (1994). Venuje sa aj politickej publicistike a esejistike, vydal knihy esejí Sen o krajine (1996) a Krajina bez sna (2004), ďalšie úvahy o človeku, spoločnosti a politike sústredil do publikácie 1 + 1 (2004, s F. Gálom).

 

Kniha: Z tmy do tmy - (Básnik storočia Paul Celan) - Peter Zajac

Z tmy do tmy (Básnik storočia Paul Celan)

SVK Slovensky 2022Peter ZajacModrý PeterRomány a novely

U dodávateľa

7,99
Kniha: Od estetiky k poetike chvenia - Peter Zajac

Od estetiky k poetike chvenia

SVK Slovensky 2020Peter ZajacVEDALiterárna veda

U dodávateľa

14,53
Kniha: Maľovanie / Milovanie - Rozhovory s Rudolfom Filom - Peter Zajac

Maľovanie / Milovanie Rozhovory s Rudolfom Filom

SVK Slovensky 2018/01Peter ZajacMichal VaškoReportáže, rozhovory

U dodávateľa

10,54
Kniha: Štúr, štúrovci, romantici, obrodenci. - Peter Zajac

Štúr, štúrovci, romantici, obrodenci.

SVK Slovensky 2016Peter ZajacÚstav slovenskej literatúry SAVLiterárna veda

U dodávateľa

9,77
Obrázok nedostupný: Kniha: 1+1 - Peter Zajac

1+1

SVK Slovensky 2004Peter ZajacRomány a novely

U dodávateľa

4,13
Kniha: Marian Meško - Peter Zajac

Marian Meško

SVK Slovensky Peter ZajacMichal VaškoUmenie

U dodávateľa

29,16
Kniha: Obrazy Oskára Čepana - Barbara Bodorová, Peter Zajac
46,72
Kniha: 2014 - Peter Zajac, Fedor Gál

2014

SVK Slovensky 2015Peter Zajac Fedor GálARTFORUMCitáty, porekadlá, príslovia

Vypredané

NEDOSTUPNÉ
8,79