Scientia

Vydavateľstvo / 135 titulov

Nakladateľstvo Scientia vydáva učebníce z oblasti biológie, dejepisu, zemepisu, technických titulov, výukových tabúľ a titulov pre širšiu aj odbornú verejnosť, kníh pre radosť a pobavenie pre všetky vekové kategórie. Medzi ponúkanými publikáciami sú aj tituly vydávané ČSÚ (Český štatistický úrad). Učebnice, ktoré vydávajú sú spracované podľa súčasných platných osnov, korešpondujú s požiadavkami vzdelávania podľa rámcových vzdelávacích programov. K prednostiam čebníc a cvičebnice patrí dôkladné overenie v praxi, zaručená nadväznosť v jednotlivých predmetoch a ročníkoch aj vzájomné medzipredmetové prepojenie, bohatý ilustračnú materiál a nápaditá grafická úprava uľahčujúce orientáciu v texte.

Kniha: Strojírenská technologie 2, 2. díl - Koroze, základy obrábění, výrobní postupy - Miroslav Hluchý, Jan Kolouch, Václav Haňek

Strojírenská technologie 2, 2. díl Koroze, základy obrábění, výrobní postupy

Skladom u dodávateľa

9,47
Kniha: Strojírenská technologie 4 - Návrhy nástrojů, přípravků a měřidel. Zásady montáže. - Jaroslav Řasa, Vladimír Gabriel, Přemysl Pokorný, Václav Haňek, Jindřich Kafka

Strojírenská technologie 4 Návrhy nástrojů, přípravků a měřidel. Zásady montáže.

Skladom u dodávateľa

24,85
Kniha: Dějepis 7 - Středověk a raný novověk - Michaela Hrubá, Václav Drška

Dějepis 7 Středověk a raný novověk

Skladom u dodávateľa

Kniha: Písemky z matematiky SŠ + CD - Alois Halouzka

Písemky z matematiky SŠ + CD

Skladom u dodávateľa

Kniha: Stručné dějiny oborů: Elektrotechnika - Daniel Mayer

Stručné dějiny oborů: Elektrotechnika

Skladom u dodávateľa

2,71
Kniha: Textová příručka k výuce dějepisu II. - Novověk a doba moderní - František Čapka, Pavla Králová

Textová příručka k výuce dějepisu II. Novověk a doba moderní

Skladom u dodávateľa

Kniha: Užitečné fyzikální tabulky - pro ZŠ a víceletá gymnázia - Marcela Smolová

Užitečné fyzikální tabulky pro ZŠ a víceletá gymnázia

Skladom u dodávateľa

3,60
Kniha: Stavba a provoz strojů - Strojní součásti 1 - Antonín Řeřábek

Stavba a provoz strojů Strojní součásti 1

Skladom u dodávateľa

14,01
Kniha: Fyzika zásobník úloh pro SŠ - Vladimír Kohout

Fyzika zásobník úloh pro SŠ

Skladom u dodávateľa

11,08
Kniha: Genetika - Biologie pro gymnázia - Eduard Kočárek

Genetika Biologie pro gymnázia

Skladom u dodávateľa

19,39
Kniha: Strojírenská technologie 3, 1. díl - Metody, stroje a nástroje pro obrábění - Jaroslav Řasa, Vladimír Gabriel

Strojírenská technologie 3, 1. díl Metody, stroje a nástroje pro obrábění

Skladom u dodávateľa

10,55
Kniha: Strojírenská technologie 3/ 2. díl - Obráběcí stroje pro automatizovanou výrobu - Jaroslav Řasa, Vladimír Gabriel, Přemysl Pokorný

Strojírenská technologie 3/ 2. díl Obráběcí stroje pro automatizovanou výrobu

Skladom u dodávateľa

10,55
Kniha: Stručné dějiny oborů Potravinářství a hotelnictví - Dušan Čurda, Karel Holub

Stručné dějiny oborů Potravinářství a hotelnictví

Skladom u dodávateľa

3,32
Kniha: Stručné dějiny oborů Textilní, oděvnictví, obuvnictví - Eva Příhodová

Stručné dějiny oborů Textilní, oděvnictví, obuvnictví

Skladom u dodávateľa

3,32
Kniha: Botanika - Karel Kubát

Botanika

Skladom u dodávateľa

Kniha: Nový přehled biologie - Stanislav Rosypal

Nový přehled biologie

Skladom u dodávateľa

49,24
Kniha: Technické kreslení a deskriptivní geometrie - pro školu a praxi - Josef Švercl

Technické kreslení a deskriptivní geometrie pro školu a praxi

Skladom u dodávateľa

15,72
Kniha: Strojírenská technologie 1 - 2.díl Metalografie a tepelné zpracování - Miroslav Hluchý, Jan Kolouch, Rudolf Paňák, Oldřich Modráček

Strojírenská technologie 1 2.díl Metalografie a tepelné zpracování

Skladom u dodávateľa

Kniha: Stručné dějiny oborů Obchod, bankovnictví, podnikání - Ivan Jakubec

Stručné dějiny oborů Obchod, bankovnictví, podnikání

Skladom u dodávateľa

3,87
Kniha: Mechanika Dynamika pro školu a praxi - Miloslav Julina, Vladimír Venclík

Mechanika Dynamika pro školu a praxi

Skladom u dodávateľa