Scientia

Vydavateľstvo / 135 titulov

Nakladateľstvo Scientia vydáva učebníce z oblasti biológie, dejepisu, zemepisu, technických titulov, výukových tabúľ a titulov pre širšiu aj odbornú verejnosť, kníh pre radosť a pobavenie pre všetky vekové kategórie. Medzi ponúkanými publikáciami sú aj tituly vydávané ČSÚ (Český štatistický úrad). Učebnice, ktoré vydávajú sú spracované podľa súčasných platných osnov, korešpondujú s požiadavkami vzdelávania podľa rámcových vzdelávacích programov. K prednostiam čebníc a cvičebnice patrí dôkladné overenie v praxi, zaručená nadväznosť v jednotlivých predmetoch a ročníkoch aj vzájomné medzipredmetové prepojenie, bohatý ilustračnú materiál a nápaditá grafická úprava uľahčujúce orientáciu v texte.

Kniha: Základy evoluční biologie - 1. vydanie - Jaroslav Flegr

Základy evoluční biologie

Skladom u dodávateľa

6,32
Kniha: Přírodopis I pro 6. ročník - Luděk Jindřich Dobroruka; Václav Cílek; F. Hasch

Přírodopis I pro 6. ročník

CZE2011/07Luděk Jindřich Dobroruka; Václav Cílek; F. HaschZákladné školy

Skladom u dodávateľa

Kniha: Přírodopis III pro 8. ročník - Luděk J. Dobroruka

Přírodopis III pro 8. ročník

Skladom u dodávateľa

Kniha: Biologie člověka 1 - Eduard Kočárek

Biologie člověka 1

Skladom u dodávateľa

19,31
Kniha: Biologie člověka 2 - Eduard Kočárek

Biologie člověka 2

Skladom u dodávateľa

13,17
Kniha: Stavba a provoz strojů - Strojní součásti 2 - Antonín Řeřábek

Stavba a provoz strojů Strojní součásti 2

Skladom u dodávateľa

13,56
Kniha: Ekologie a rozšíření biomů na Zemi - Karel Prach

Ekologie a rozšíření biomů na Zemi

Skladom u dodávateľa

Kniha: Repetitorium středoškolské geometrie v příkladech - František Janeček

Repetitorium středoškolské geometrie v příkladech

Skladom u dodávateľa

Kniha: Dějepis I. Insirace a projekty - Náměty pro tvořivou výuku - František Čapka, Jitka Lunerová

Dějepis I. Insirace a projekty Náměty pro tvořivou výuku

Skladom u dodávateľa

Kniha: Finanční a ekonomická gramotnost - Manuál pro učitele Pro žáky základní školy a víceletá gymnázia - Michal Skořepa, Eva Skořepová

Finanční a ekonomická gramotnost Manuál pro učitele Pro žáky základní školy a víceletá gymnázia

Skladom u dodávateľa

Kniha: Finanční a ekonomická gramotnost - Pracovní sešit 2 Pro žáky základní školy a víceletá gymnázia - Michal Skořepa, Eva Skořepová

Finanční a ekonomická gramotnost Pracovní sešit 2 Pro žáky základní školy a víceletá gymnázia

Skladom u dodávateľa

4,22
Kniha: Metodické pokyny pro učitele k učebnici Přírodopis I. - Pár slov k mikrobiologii.Příloha pro zvídavé učitele - Jana Dobroruková

Metodické pokyny pro učitele k učebnici Přírodopis I. Pár slov k mikrobiologii.Příloha pro zvídavé učitele

Skladom u dodávateľa

2,35
Kniha: Mapy. Příroda. Životní prostředí - Zeměpis pro základní školy a víceletá gymnázia - Jiří Kastner, Vít Vilímek

Mapy. Příroda. Životní prostředí Zeměpis pro základní školy a víceletá gymnázia

Skladom u dodávateľa

4,26
Kniha: Mechanika Kinematika pro školu a praxi - Pro školu a praxi - Vladimír Venclík, Miloslav Julina, Vladimír Venclík

Mechanika Kinematika pro školu a praxi Pro školu a praxi

Skladom u dodávateľa

Kniha: Strojnické tabulky 2 pro školu a praxi - MATERIÁLY, POLOTOVARY, TECHNOLOGIE, UPÍNÁNÍ, MĚŘENÍ - Josef Švercl, Jaroslav Řasa

Strojnické tabulky 2 pro školu a praxi MATERIÁLY, POLOTOVARY, TECHNOLOGIE, UPÍNÁNÍ, MĚŘENÍ

Skladom u dodávateľa

33,99
Kniha: Strojírenská technologie 1 - 1.díl Nauka o materiálu - Miroslav Hluchý, Jan Kolouch

Strojírenská technologie 1 1.díl Nauka o materiálu

Skladom u dodávateľa

10,09
Kniha: Atlas biologie člověka - Stanislav Trojan, Michal Schrieber

Atlas biologie člověka

Skladom u dodávateľa

Kniha: Biologie buněk - Biologie pro gymnázia. Základy cytologie, bakteriologie, virologie - Radka Závodská

Biologie buněk Biologie pro gymnázia. Základy cytologie, bakteriologie, virologie

Skladom u dodávateľa

5.0 z 5.0
16,10
Kniha: Biologická rozmanitost na Zemi - Stav a perspektivy - Jan Plesník

Biologická rozmanitost na Zemi Stav a perspektivy

CZE2006/07Jan PlesníkBiológia

Skladom u dodávateľa

1,32
Kniha: Elektrotechnologie pro školu a praxi - Rostislav Wasyluk

Elektrotechnologie pro školu a praxi

Skladom u dodávateľa

1,72