VEDA

Vydavateľstvo / 466 titulov

VEDA ako vydavateľstvo SAV sprevádza národnú vrcholnú vedeckú inštitúciu medzinárodného významu od roku 1953, jej počiatky však spadajú do obdobia vzniku Slovenskej akadémie vied a umení v r. 1942.

Publikuje najvýznamnejšie výsledky vedeckovýskumnej činnosti vo vedách o neživej a živej prírode i v oblasti spoločenských vied. V edičnom programe VEDY sú tiež encyklopédie, slovníky, ako aj náučná a populárno-vedecká literatúra. VEDA vydala vyše 5000 knižných titulov. Patria k fundamentálnym prameňom slovenskej vzdelanosti, tvoria syntetické dielo o dejinách, umeniach, jazykovej kultúre. Vydavateľské aktivity VEDY sa špecializujú a rozširujú tak, aby zaznamenali najnovšie trendy vedeckého výskumu nielen zo spoločensko-vedných disciplín, ale aj z vied o živej a neživej prírode.

Kniha: Jazykovedné štúdie XXIX - Život medzi apelatívami a propriami - kolektív autorov

Jazykovedné štúdie XXIX Život medzi apelatívami a propriami

SVK Slovensky 2012/03kolektív autorovVEDAUčebnice, skriptá

Na dopyt

NEDOSTUPNÉ
6,70
Kniha: Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2011 - kolektív autorov

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2011

SVK Slovensky 2012/02kolektív autorovVEDAUčebnice, skriptá

Na dopyt

NEDOSTUPNÉ
60,00
Kniha: Čitateľská gramotnosť a jej rozvoj v primárnom vzdelávaní

Čitateľská gramotnosť a jej rozvoj v primárnom vzdelávaní

SVK Slovensky 2012VEDANáučná a odborná literatúra

Vypredané

NEDOSTUPNÉ
8,14
Kniha: V medzivojnovom Československu 1918 - 1939 - Slovensko v 20. storočí - zv. III. - Milan Zemko; Mária Ferenčuhová

V medzivojnovom Československu 1918 - 1939 Slovensko v 20. storočí - zv. III.

CZE Česky 2011/12Milan Zemko; Mária FerenčuhováVEDADejiny a fakty

Vypredané

NEDOSTUPNÉ
18,70
Kniha: Binárny kód / The Binary Code - Štefan Kassay

Binárny kód / The Binary Code

SVK Slovensky 2011Štefan KassayVEDABiografie

Na dopyt

NEDOSTUPNÉ
11,50
Kniha: Vyrovnávanie sa s minulosťou? - Petr Dinuš

Vyrovnávanie sa s minulosťou?

SVK Slovensky 2010/12Petr DinušVEDADejiny štátov

Nedostupné

NEDOSTUPNÉ
Kniha: Psychodidaktika procesuálnej výtvarnej výchovy - Miloš Štofko

Psychodidaktika procesuálnej výtvarnej výchovy

SVK Slovensky 2010/1Miloš ŠtofkoVEDAPedagogika

Vypredané

NEDOSTUPNÉ
14,38
Kniha: Spisovná slovenčina v 20. storočí - Ján Kačala

Spisovná slovenčina v 20. storočí

SVK Slovensky 2010Ján KačalaVEDACudzie jazyky

Nedostupné

NEDOSTUPNÉ
Kniha: Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2010 - Statistical Yearbook of the Slovak Republic

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2010 Statistical Yearbook of the Slovak Republic

SVK Slovensky 2010VEDAUčebnice, skriptá

Na dopyt

NEDOSTUPNÉ
57,58
Kniha: Teória spisovného jazyka - so zreteľom na spisovnú slovenčinu - Juraj Dolník

Teória spisovného jazyka so zreteľom na spisovnú slovenčinu

SVK Slovensky 2010Juraj DolníkVEDACudzie jazyky

Nedostupné

NEDOSTUPNÉ
Kniha: Späť k Marxovi? - Ľuboš Blaha

Späť k Marxovi?

SVK Slovensky 2009Ľuboš BlahaVEDAPolitika

Vypredané

NEDOSTUPNÉ
18,22
Obrázok nedostupný: Kniha: Quo vadis musica - Premeny sociálnych funkcií hudby - Rastislav Podpera

Quo vadis musica Premeny sociálnych funkcií hudby

SVK Slovensky 2006Rastislav PodperaVEDAHudba

Nedostupné

NEDOSTUPNÉ
Kniha: Dokazovanie v trestnom konaní - Teoretická a praktická časť - Pavel Baláž

Dokazovanie v trestnom konaní Teoretická a praktická časť

SVK Slovensky 2005Pavel BalážVEDAUčebnice, skriptá

Na dopyt

NEDOSTUPNÉ
21,96
Kniha: Dokazovanie v trestnom konaní - Teoretická a praktická časť - Pavel Baláž

Dokazovanie v trestnom konaní Teoretická a praktická časť

SVK Slovensky 2005Pavel BalážVEDAUčebnice, skriptá

Nedostupné

NEDOSTUPNÉ
Kniha: Etika Sociálne vzťahy Spoločnosť - Helena Hrehová

Etika Sociálne vzťahy Spoločnosť

SVK Slovensky 2005Helena HrehováVEDAPrávo, politológia a sociológia

Vypredané

NEDOSTUPNÉ
11,50
Kniha: Historický slovník slovenského jazyka VI (T - V) - kolektiv

Historický slovník slovenského jazyka VI (T - V)

SVK Slovensky 2005kolektivVEDAUčebnice, skriptá

Nedostupné

NEDOSTUPNÉ
Kniha: Slovensko v Československu 1918-1939 - autor neuvedený

Slovensko v Československu 1918-1939

SVK Slovensky 2004autor neuvedenýVEDADejiny a fakty

Na dopyt

NEDOSTUPNÉ
14,02
Kniha: Slovník finančného práva - Daniel Jakubovič

Slovník finančného práva

SVK Slovensky 2004Daniel JakubovičVEDASpoločenské vedy

Nedostupné

NEDOSTUPNÉ
Kniha: Rozšírenie vtákov na Slovensku / Birds distribution in Slovakia. - Kristín Darolová

Rozšírenie vtákov na Slovensku / Birds distribution in Slovakia.

GBR Anglicky 2002Kristín DarolováVEDAChovateľstvo

Na dopyt

NEDOSTUPNÉ
22,90
Kniha: Krajinná pokrývka Slovenska/ Land cover of Slovakia

Krajinná pokrývka Slovenska/ Land cover of Slovakia

2001VEDAGeografia, geodézia a kartografia

Na dopyt

NEDOSTUPNÉ
5,01