Knihy vydavateľstva PORTÁL | kníhkupectvo Literama.sk

PORTÁL

Nakladateľstvo Portál svojou publikačnou činnosťou pokrýva široké spektrum oblastí. Od roku 1990 zoznamuje čitateľa s novými trendmi v pedagogike, psychológii a sociálnej práci, a to na odbornej i populárnej úrovni. Neskôr pribudli ďalšie oblasti ako filozofia, politológia, sociológia, antropológia, ekonómia, ekológia, sémiotika, médiá, zdravie či zázemia vedy.

Veľkú skupinu čitateľov Portálu tvoria rodičia. Pre nich sú určené praktické príručky o výchove a tiež knihy hier a nápadov rozvíjajúcich detskú tvorivosť, ktoré úspešne využívajú aj učitelia a vychovávatelia. V posledných rokoch sa Portál výrazne zameral aj na problematiku tehotenstva a materstva. Rady, ako sa vyrovnať so životnými nástrahami, nájde v našich knihách i dospievajúca mládež a nielen jej sú naviac určené knihy hier a cvičení slúžiace k zachovaniu bystrého rozumu, telesnej kondície a na nájdenie miesta v sociálnej skupine.

Portál vychádza v ústrety aj záujemcom o populárne psychologickú literatúru a snaží sa uspokojovať záujem čitateľov o sebapoznanie, vlastný duševný rast a poznanie skutočných hodnôt. Zároveň pomáha riešiť problematiku vzťahov - partnerských, rodinných i pracovných. Stretnutie s významnými osobnosťami a ich názory približuje edícia Rozhovory.

Odborná literatúra - publikácie a slovníky, ktoré tvoria asi polovicu produkcie - je určená študentom najrôznejších odborov vysokých škôl i odborníkom v praxi, ktorí nechcú stratiť prehľad o nových koncepciách a vývoji v odbore.

Príbehy a legendy v ďalších edičných radoch umožňujú nahliadnuť do filozofiou rôznych kultúr a prinášajú inšpiráciu k hľadaniu vlastnej životnej cesty.

Vydavateľstvo / PORTÁL / 2933 titulov

Kniha : Šimonovy pracovní listy 8 - Rozvoj logického myšlení

Šimonovy pracovní listy 8 Rozvoj logického myšlení

Kúpiť
6,48
Kniha : Šimonovy pracovní listy 9 - Grafomotorika a kreslení

Šimonovy pracovní listy 9 Grafomotorika a kreslení

Kúpiť
5,66
Kniha : Říkanky pro rozvoj řeči - Jednoduché logopedické básničky s ilustracemi

Říkanky pro rozvoj řeči Jednoduché logopedické básničky s ilustracemi

Kúpiť
5,66
Kniha : Edo! Ty neposedo! - Obrázková etiketa pro nejmenší

Edo! Ty neposedo! Obrázková etiketa pro nejmenší

Kúpiť
14,25
Kniha : Mapy mých pocitů

Mapy mých pocitů

Kúpiť
13,84
Kniha : Síla nicnedělání - Co se děje, když odpočíváme

Síla nicnedělání Co se děje, když odpočíváme

Kúpiť
10,82
Kniha : Testy k Psychologii Atkinsonové a Hilgarda - Atkinsonové a Hilgarda

Testy k Psychologii Atkinsonové a Hilgarda Atkinsonové a Hilgarda

Kúpiť
22,43
Kniha : Pověz mi to obrázkem - Aktivity pro děti s odlišným mateřským jazykem

Pověz mi to obrázkem Aktivity pro děti s odlišným mateřským jazykem

Kúpiť
7,30
Kniha : Jak plný je tvůj kbelík? - Pozitivita tvého života

Jak plný je tvůj kbelík? Pozitivita tvého života

Kúpiť
10,16
Kniha : Dospělé děti alkoholiků - Překročte bludný kruh minulosti

Dospělé děti alkoholiků Překročte bludný kruh minulosti

Kúpiť
14,32
Kniha : Zábavná čeština - Luštění s procvičováním pro děti od 7 let

Zábavná čeština Luštění s procvičováním pro děti od 7 let

Kúpiť
6,89
Kniha : Když jde slůně do školy

Když jde slůně do školy

Kúpiť
9,75
Kniha : Koumákův blog

Koumákův blog

Kúpiť
9,08
Kniha : Omluvy, které zařveš, se nepočítají - Deník manžela s Aspergerem

Omluvy, které zařveš, se nepočítají Deník manžela s Aspergerem

Kúpiť
15,07
Kniha : Mindfulness pro zvládání hněvu - Pro teenagery

Mindfulness pro zvládání hněvu Pro teenagery

Kúpiť
10,51