Knihy vydavateľstva PORTÁL | kníhkupectvo Literama.sk

PORTÁL

Nakladateľstvo Portál svojou publikačnou činnosťou pokrýva široké spektrum oblastí. Od roku 1990 zoznamuje čitateľa s novými trendmi v pedagogike, psychológii a sociálnej práci, a to na odbornej i populárnej úrovni. Neskôr pribudli ďalšie oblasti ako filozofia, politológia, sociológia, antropológia, ekonómia, ekológia, sémiotika, médiá, zdravie či zázemia vedy.

Veľkú skupinu čitateľov Portálu tvoria rodičia. Pre nich sú určené praktické príručky o výchove a tiež knihy hier a nápadov rozvíjajúcich detskú tvorivosť, ktoré úspešne využívajú aj učitelia a vychovávatelia. V posledných rokoch sa Portál výrazne zameral aj na problematiku tehotenstva a materstva. Rady, ako sa vyrovnať so životnými nástrahami, nájde v našich knihách i dospievajúca mládež a nielen jej sú naviac určené knihy hier a cvičení slúžiace k zachovaniu bystrého rozumu, telesnej kondície a na nájdenie miesta v sociálnej skupine.

Portál vychádza v ústrety aj záujemcom o populárne psychologickú literatúru a snaží sa uspokojovať záujem čitateľov o sebapoznanie, vlastný duševný rast a poznanie skutočných hodnôt. Zároveň pomáha riešiť problematiku vzťahov - partnerských, rodinných i pracovných. Stretnutie s významnými osobnosťami a ich názory približuje edícia Rozhovory.

Odborná literatúra - publikácie a slovníky, ktoré tvoria asi polovicu produkcie - je určená študentom najrôznejších odborov vysokých škôl i odborníkom v praxi, ktorí nechcú stratiť prehľad o nových koncepciách a vývoji v odbore.

Príbehy a legendy v ďalších edičných radoch umožňujú nahliadnuť do filozofiou rôznych kultúr a prinášajú inšpiráciu k hľadaniu vlastnej životnej cesty.

Vydavateľstvo / PORTÁL / 2879 titulov

Kniha : Krizová intervence - Krize v životě člověka

Krizová intervence Krize v životě člověka

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
29,20
Kniha : Vánoční rozjímání

Vánoční rozjímání

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
8,21
Kniha : Nový domek pro myšku

Nový domek pro myšku

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
7,74
Kniha : 100 chyb při péči o lidi s demencí

100 chyb při péči o lidi s demencí

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
10,94
Kniha : Dítě traumatizované v blízkých vztazích - Manuál pro profesionály a rodiny

Dítě traumatizované v blízkých vztazích Manuál pro profesionály a rodiny

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
15,08
Kniha : Úsměvy, zkušenosti, výstřednosti

Úsměvy, zkušenosti, výstřednosti

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
9,69
Kniha : Učitelské vyhoření - Proč vzniká a jak se proti němu bránit

Učitelské vyhoření Proč vzniká a jak se proti němu bránit

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
13,59
Kniha : U ambonu

U ambonu

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
9,69
Kniha : Světlo pro duši

Světlo pro duši

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
5,79
Kniha : Žena v polární noci - Rok na Špicberkách

Žena v polární noci Rok na Špicberkách

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
11,64
Kniha : Věčná touha po uznání - Perfekcionismus narcistních žen

Věčná touha po uznání Perfekcionismus narcistních žen

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
15,54
Kniha : Útěk do divočiny

Útěk do divočiny

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
14,61
Kniha : Strach z nemocí - Jak mu rozumět a jak ho překonat

Strach z nemocí Jak mu rozumět a jak ho překonat

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
12,81
Kniha : Mýty a fakta o autismu

Mýty a fakta o autismu

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
10,08
Kniha : Montessori školka - Jak to v ní chodí?

Montessori školka Jak to v ní chodí?

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
12,34