Knihy vydavateľstva PORTÁL | kníhkupectvo Literama.sk

PORTÁL

Nakladateľstvo Portál svojou publikačnou činnosťou pokrýva široké spektrum oblastí. Od roku 1990 zoznamuje čitateľa s novými trendmi v pedagogike, psychológii a sociálnej práci, a to na odbornej i populárnej úrovni. Neskôr pribudli ďalšie oblasti ako filozofia, politológia, sociológia, antropológia, ekonómia, ekológia, sémiotika, médiá, zdravie či zázemia vedy.

Veľkú skupinu čitateľov Portálu tvoria rodičia. Pre nich sú určené praktické príručky o výchove a tiež knihy hier a nápadov rozvíjajúcich detskú tvorivosť, ktoré úspešne využívajú aj učitelia a vychovávatelia. V posledných rokoch sa Portál výrazne zameral aj na problematiku tehotenstva a materstva. Rady, ako sa vyrovnať so životnými nástrahami, nájde v našich knihách i dospievajúca mládež a nielen jej sú naviac určené knihy hier a cvičení slúžiace k zachovaniu bystrého rozumu, telesnej kondície a na nájdenie miesta v sociálnej skupine.

Portál vychádza v ústrety aj záujemcom o populárne psychologickú literatúru a snaží sa uspokojovať záujem čitateľov o sebapoznanie, vlastný duševný rast a poznanie skutočných hodnôt. Zároveň pomáha riešiť problematiku vzťahov - partnerských, rodinných i pracovných. Stretnutie s významnými osobnosťami a ich názory približuje edícia Rozhovory.

Odborná literatúra - publikácie a slovníky, ktoré tvoria asi polovicu produkcie - je určená študentom najrôznejších odborov vysokých škôl i odborníkom v praxi, ktorí nechcú stratiť prehľad o nových koncepciách a vývoji v odbore.

Príbehy a legendy v ďalších edičných radoch umožňujú nahliadnuť do filozofiou rôznych kultúr a prinášajú inšpiráciu k hľadaniu vlastnej životnej cesty.

Vydavateľstvo / PORTÁL / 2926 titulov

Kniha : Mapy mých pocitů

Mapy mých pocitů

Kúpiť
13,52
Kniha : Testy k Psychologii Atkinsonové a Hilgarda - Atkinsonové a Hilgarda

Testy k Psychologii Atkinsonové a Hilgarda Atkinsonové a Hilgarda

Kúpiť
21,91
Kniha : Pověz mi to obrázkem - Aktivity pro děti s odlišným mateřským jazykem

Pověz mi to obrázkem Aktivity pro děti s odlišným mateřským jazykem

Kúpiť
7,13
Kniha : Jak plný je tvůj kbelík? - Pozitivita tvého života

Jak plný je tvůj kbelík? Pozitivita tvého života

Kúpiť
9,93
Kniha : Dospělé děti alkoholiků - Překročte bludný kruh minulosti

Dospělé děti alkoholiků Překročte bludný kruh minulosti

Kúpiť
13,52
Kniha : Zábavná čeština - Luštění s procvičováním pro děti od 7 let

Zábavná čeština Luštění s procvičováním pro děti od 7 let

Kúpiť
6,73
Kniha : Omluvy, které zařveš, se nepočítají - Deník manžela s Aspergerem

Omluvy, které zařveš, se nepočítají Deník manžela s Aspergerem

Kúpiť
14,72
Kniha : Knížka pro začínající učitelky mateřských škol

Knížka pro začínající učitelky mateřských škol

Kúpiť
7,93
Kniha : Mindfulness pro zvládání hněvu - Pro teenagery

Mindfulness pro zvládání hněvu Pro teenagery

Kúpiť
9,93
Kniha : První pomoc pro vysoce citlivé

První pomoc pro vysoce citlivé

Kúpiť
10,72
Kniha : Bez vody to nejde! - Encyklopedie pro školáky

Bez vody to nejde! Encyklopedie pro školáky

Kúpiť
9,93
Kniha : Obrazové luštění pro každý den - Trénink paměti a pozornosti

Obrazové luštění pro každý den Trénink paměti a pozornosti

Kúpiť
10,32
Kniha : Vysoce citliví lidé mezi námi - Jak z nevýhody udělat přednost

Vysoce citliví lidé mezi námi Jak z nevýhody udělat přednost

Kúpiť
13,12
Kniha : Hádej, čím budu

Hádej, čím budu

Kúpiť
11,92
Kniha : 10 minut denně pro váš vztah

10 minut denně pro váš vztah

Kúpiť
11,92