Knihy vydavateľstva PORTÁL | kníhkupectvo Literama.sk

PORTÁL

Nakladateľstvo Portál svojou publikačnou činnosťou pokrýva široké spektrum oblastí. Od roku 1990 zoznamuje čitateľa s novými trendmi v pedagogike, psychológii a sociálnej práci, a to na odbornej i populárnej úrovni. Neskôr pribudli ďalšie oblasti ako filozofia, politológia, sociológia, antropológia, ekonómia, ekológia, sémiotika, médiá, zdravie či zázemia vedy.

Veľkú skupinu čitateľov Portálu tvoria rodičia. Pre nich sú určené praktické príručky o výchove a tiež knihy hier a nápadov rozvíjajúcich detskú tvorivosť, ktoré úspešne využívajú aj učitelia a vychovávatelia. V posledných rokoch sa Portál výrazne zameral aj na problematiku tehotenstva a materstva. Rady, ako sa vyrovnať so životnými nástrahami, nájde v našich knihách i dospievajúca mládež a nielen jej sú naviac určené knihy hier a cvičení slúžiace k zachovaniu bystrého rozumu, telesnej kondície a na nájdenie miesta v sociálnej skupine.

Portál vychádza v ústrety aj záujemcom o populárne psychologickú literatúru a snaží sa uspokojovať záujem čitateľov o sebapoznanie, vlastný duševný rast a poznanie skutočných hodnôt. Zároveň pomáha riešiť problematiku vzťahov - partnerských, rodinných i pracovných. Stretnutie s významnými osobnosťami a ich názory približuje edícia Rozhovory.

Odborná literatúra - publikácie a slovníky, ktoré tvoria asi polovicu produkcie - je určená študentom najrôznejších odborov vysokých škôl i odborníkom v praxi, ktorí nechcú stratiť prehľad o nových koncepciách a vývoji v odbore.

Príbehy a legendy v ďalších edičných radoch umožňujú nahliadnuť do filozofiou rôznych kultúr a prinášajú inšpiráciu k hľadaniu vlastnej životnej cesty.

Vydavateľstvo / PORTÁL / 2875 titulov

Kniha : 100 mozkocvičných hádanek - Logické problémy, matematické úkoly a slovní hříčky

100 mozkocvičných hádanek Logické problémy, matematické úkoly a slovní hříčky

Kúpiť
9,18
Kniha : Úsměvy, zkušenosti, výstřednosti

Úsměvy, zkušenosti, výstřednosti

Kúpiť
10,16
Kniha : Když narcisté zestárnou - Jak vyjít se sebestřednými rodiči

Když narcisté zestárnou Jak vyjít se sebestřednými rodiči

Kúpiť
14,25
Kniha : Kdo se směje, nepláče - Práce s pohádkovými příběhy v mateřské škole

Kdo se směje, nepláče Práce s pohádkovými příběhy v mateřské škole

Kúpiť
7,30
Kniha : Rok stromů - Celoroční program pro MŠ

Rok stromů Celoroční program pro MŠ

Kúpiť
8,11
Kniha : Pondělí či pátek, vždy má někdo svátek - Aktivizační pracovní listy pro dospělé

Pondělí či pátek, vždy má někdo svátek Aktivizační pracovní listy pro dospělé

Kúpiť
7,11
Kniha : Jak se vyznat v klimatu - Encyklopedie pro školáky

Jak se vyznat v klimatu Encyklopedie pro školáky

Kúpiť
10,16
Kniha : Chyba není konec světa

Chyba není konec světa

Kúpiť
10,57
Kniha : Holka, kterou nechtěli

Holka, kterou nechtěli

Kúpiť
13,43
Kniha : La! - Knížka, která dělá zvuky

La! Knížka, která dělá zvuky

Kúpiť
7,65
Kniha : Nejkrásnější místo na světě

Nejkrásnější místo na světě

Kúpiť
8,11
Kniha : Auta, vlaky, bagry taky - Genetická metoda

Auta, vlaky, bagry taky Genetická metoda

Kúpiť
8,42
Kniha : Čtu a vím o čem - Pracovní sešit k rozvíjení čtení s porozuměním

Čtu a vím o čem Pracovní sešit k rozvíjení čtení s porozuměním

Kúpiť
6,11
Kniha : Víš, co čteš? - Luštění s nácvikem pozorného čtení

Víš, co čteš? Luštění s nácvikem pozorného čtení

Kúpiť
6,11
Kniha : Spratek - Příběh dítěte, které nikdo nemiloval

Spratek Příběh dítěte, které nikdo nemiloval

Kúpiť
13,43