Ivan Dylevský

Autor / 20 titulov

Ivan Dylevský (1940), Česká republika

Prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc. (*20. července 1940, Pardubice) je českým anatomem a emeritním přednostou Anatomického ústavu 2. LF UK.

Před studiem na Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy, kde v roce 1965 promoval, studoval na gymnáziu. Po rigorózní zkoušce z anatomie zastával místo asistenta. Současně pracoval jako volontér na chirurgii a ortopedii.

Po promoci se zůčastnil konkurzu a byl přijat na místo aspiranta anatomického ústavu FVL UK (dnes 1. LF UK) a zahájil aspirantskou přípravu. V roce 1969 ukončil kandidátské zkoušky, a také předložil kandidátskou disertační práci jejímž předmětem byl vývoj svalů ruky a předloktí. Obhajoba práce se uskutečnila až v roce 1972. Titul kandidáta lékařských věd mu byl udělen pro obor anatomie, histologie a embryologie. Habilitační práci na téma vývoje a významu vazivových struktur lidské ruky a nohy obhájil dr. Dylevský v roce 1975. A v témže roce obdržel cenu ministra zdravotnictví za příspěvek k etiologii a taktice chirurgické léčby Dupuytrenovy kontraktury.

Během dalších deseti let se věnoval problematice růstu lidské embryonální ruky a jejich stavebních komponent. Své snažení završil předložením a obhajobou doktorské disertační práce. V roce 1987, kdy obhájil doktorát věd, bylo zahájeno s doc. Dylevským jmenovací řízení.

Publikační činnost Ivana Dylevského zahrnuje dvě anglické monografie věnované růstu a vývoji struktur lidské ruky a nohy a monografii z historie anatomie. Další monografické práce jsou věnovány vlivu zátěže na pohybový systém, chirurgii a rehabilitaci ruky a morfologii dětského věku. V odborných časopisech publikoval téměř 100 vědeckých sdělení, dále 70 titulů učebnic a 40 vědecko - populárních prací s různým zaměřením.

Ivan Dylevský se odborně zajímá o anatomii dětského organismu a kineziologii člověka. V rámci postgraduálního studia tyto velmi speciální obory také přednáší a jsou jím připravovány první české učebnice nipioanatomie, analytické a syntetické kineziologie.

Kniha: Biomedicínská ergonomie - 1. vydanie - Ivan Dylevský

Biomedicínská ergonomie

CZE Česky 2022/11Ivan DylevskýGrada PublishingMedicína

Skladom u dodávateľa

35,19
Kniha: Základy funkční anatomie - 2. vydanie - Ivan Dylevský

Základy funkční anatomie

CZE Česky 2021/12Ivan DylevskýPoznáníMedicína

Skladom u dodávateľa

15,38
Kniha: Klinická kineziologie a patokineziologie - 1. vydanie - Ivan Dylevský

Klinická kineziologie a patokineziologie

CZE Česky 2021/11Ivan DylevskýGrada PublishingAlternatívna medicína

Skladom u dodávateľa

78,27
Kniha: Somatologie - pro předmět Základy anatomie a fyziologie člověka,3., přepracované a doplněné vy - 3. vydanie - Ivan Dylevský

Somatologie pro předmět Základy anatomie a fyziologie člověka,3., přepracované a doplněné vy

CZE Česky 2019/02Ivan DylevskýGrada PublishingMedicína

Skladom u dodávateľa

15,13
Kniha: Anatomie dítěte - Nipioanatomie 2. díl - Ivan Dylevský

Anatomie dítěte - Nipioanatomie 2. díl

CZE Česky 2017Ivan DylevskýCVUT PrahaMedicína

Skladom u dodávateľa

48,60
Kniha: Dětský pohybový systém - Ivan Dylevský

Dětský pohybový systém

CZE Česky 2012/01Ivan DylevskýVáclav LukešMedicína

Skladom u dodávateľa

11,43
Kniha: Kineziologie - Základy strukturální kinezologie - Ivan Dylevský

Kineziologie Základy strukturální kinezologie

CZE Česky 2009/10Ivan DylevskýTRITONMedicína

Skladom u dodávateľa

18,93
Kniha: Somatologie - Ivan Dylevský

Somatologie

CZE Česky 2000Ivan DylevskýEPAVA OlomoucMedicína

Skladom u dodávateľa

12,22
Kniha: Funkční anatomie - Ivan Dylevský

Funkční anatomie

CZE Česky Ivan DylevskýGrada PublishingMedicína

Skladom u dodávateľa

32,12
Kniha: Základy anatomie - Ivan Dylevský

Základy anatomie

CZE Česky Ivan DylevskýTRITONMedicína

Skladom u dodávateľa

15,36
Kniha: Lymfa míza - Anatomie mízního systému, krevní oběh - propedeutika, imunitní systém těla08 - Ivan Dylevský

Lymfa míza Anatomie mízního systému, krevní oběh - propedeutika, imunitní systém těla08

CZE Česky Ivan DylevskýVáclav LukešMedicína

Skladom u dodávateľa

7,80
Kniha: Základy anatomie - 1. vydanie - Ivan Dylevský

Základy anatomie

CZE Česky 2017/03Ivan DylevskýTRITONMedicína

Vypredané

NEDOSTUPNÉ
16,67
Kniha: Základy funkční anatomie člověka - Ivan Dylevský

Základy funkční anatomie člověka

CZE Česky 2013/05Ivan DylevskýČVUT PrahaUčebnice, skriptá

Na dopyt

NEDOSTUPNÉ
22,07
Kniha: Základy funkční anatomie - Ivan Dylevský

Základy funkční anatomie

CZE Česky 2011/03Ivan DylevskýVáclav LukešMedicína

Vypredané

NEDOSTUPNÉ
14,98
Kniha: Speciální kineziologie - Ivan Dylevský

Speciální kineziologie

CZE Česky 2009/02Ivan DylevskýGrada PublishingMedicína

Vypredané

NEDOSTUPNÉ
27,61
Kniha: Obecná kineziologie - Ivan Dylevský

Obecná kineziologie

CZE Česky 2007/05Ivan DylevskýGrada PublishingMedicína

Vypredané

NEDOSTUPNÉ
28,21
Kniha: Základy anatomie pro maséry - Ivan Dylevský
NEDOSTUPNÉ
16,13
Obrázok nedostupný: Kniha: Lymfologie - Ivan Dylevský
NEDOSTUPNÉ