PORADCE

Vydavateľstvo / 334 titulov

Spoločnosť PORADCE v pravidelných intervaloch vydáva periodika v oblasti právneho, účtovného a daňového poradenstva, ktoré prinášajú najnovšie informácie, zmeny a novely rôznych predpisov a nariadení.

Kniha: Poradce 01/2006 - Zákoník práce - úplné znění s komentářem po novelách k 1.9.2005

Poradce 01/2006 Zákoník práce - úplné znění s komentářem po novelách k 1.9.2005

Nedostupné

Kniha: Poradce 03/2006 - Správní poplatky, nájem a podnájem nebytových prostor - Marián Kandrik

Poradce 03/2006 Správní poplatky, nájem a podnájem nebytových prostor

Nedostupné