VEDA

Vydavateľstvo / 502 titulov

VEDA ako vydavateľstvo SAV sprevádza národnú vrcholnú vedeckú inštitúciu medzinárodného významu od roku 1953, jej počiatky však spadajú do obdobia vzniku Slovenskej akadémie vied a umení v r. 1942.

Publikuje najvýznamnejšie výsledky vedeckovýskumnej činnosti vo vedách o neživej a živej prírode i v oblasti spoločenských vied. V edičnom programe VEDY sú tiež encyklopédie, slovníky, ako aj náučná a populárno-vedecká literatúra. VEDA vydala vyše 5000 knižných titulov. Patria k fundamentálnym prameňom slovenskej vzdelanosti, tvoria syntetické dielo o dejinách, umeniach, jazykovej kultúre. Vydavateľské aktivity VEDY sa špecializujú a rozširujú tak, aby zaznamenali najnovšie trendy vedeckého výskumu nielen zo spoločensko-vedných disciplín, ale aj z vied o živej a neživej prírode.

Kniha: Svet prvých roľníkov a budovateľov rondelov - Juraj Pavúk

Svet prvých roľníkov a budovateľov rondelov

SVK Slovensky 2023Juraj PavúkVEDAArcheológia

U dodávateľa

24,16
Kniha: Jazyk v dynamike demokracie - Juraj Dolník

Jazyk v dynamike demokracie

SVK Slovensky 2023Juraj DolníkVEDA

U dodávateľa

14,68
Kniha: Lišajníky, machorasty a cievnaté rastliny Národného parku Veľlká Fatra - Ján Kliment

Lišajníky, machorasty a cievnaté rastliny Národného parku Veľlká Fatra

SVK Slovensky 2023Ján KlimentVEDABiológia

U dodávateľa

60,43
Kniha: Sün c´: Súborné dielo - Marina Čarnogurská

Sün c´: Súborné dielo

SVK Slovensky 2023Marina ČarnogurskáVEDALiterárna veda

U dodávateľa

55,78
Kniha: Sociálne zdroje pravicového radikalizmu v postojoch majority - Peter Patyi

Sociálne zdroje pravicového radikalizmu v postojoch majority

SVK Slovensky 2023Peter PatyiVEDANáučná a odborná literatúra

U dodávateľa

29,38
Kniha: Slovensko-stredoeurópske perspektívy myslenia - Marcel Martinkovič (ed.)

Slovensko-stredoeurópske perspektívy myslenia

SVK Slovensky 2023Marcel Martinkovič (ed.)VEDAFilozofia

U dodávateľa

15,33
Kniha: Spracovanie digitálnych 3D modelov v monumentológii - Daniel Bešina

Spracovanie digitálnych 3D modelov v monumentológii

SVK Slovensky 2023Daniel BešinaVEDAUčebnice, skriptá

U dodávateľa

18,39
Kniha: Oheň v dlani - Ireney Baláž

Oheň v dlani

SVK Slovensky 2023Ireney BalážVEDAPoézia

U dodávateľa

11,14
Kniha: Personálny marketing a employer branding - V mimovládnom a komerčnom sektore na Slovensku - Michaela Hromková

Personálny marketing a employer branding V mimovládnom a komerčnom sektore na Slovensku

SVK Slovensky 2023Michaela HromkováVEDAManažment

U dodávateľa

21,04
Kniha: Témy na okraji záujmu? - Karol Mišovic

Témy na okraji záujmu?

SVK Slovensky 2023Karol MišovicVEDA

U dodávateľa

13,00
Kniha: Vybrané témy z ošetrovateľskej problematiky I.časť - (druhé, aktualizované a doplnené vydanie) - Jana Boroňová a kolektív

Vybrané témy z ošetrovateľskej problematiky I.časť (druhé, aktualizované a doplnené vydanie)

SVK Slovensky 2023Jana Boroňová a kolektívVEDAMedicína

U dodávateľa

21,54
Kniha: Dva rukopisy Štefana Hlinku z Litmanovej na Spiši z 18. storočia - Svetlana Šašerina

Dva rukopisy Štefana Hlinku z Litmanovej na Spiši z 18. storočia

SVK Slovensky 2023Svetlana ŠašerinaVEDALiterárna veda

U dodávateľa

13,47
Kniha: Produkcia sušiny nadzemnej dendromasy lesných porastov - Rudolf Petráš

Produkcia sušiny nadzemnej dendromasy lesných porastov

SVK Slovensky 2023Rudolf PetrášVEDASpoločenské vedy

U dodávateľa

13,18
Kniha: Diskriminačná inštrumentalizácia jazyka - Jaroslava Rusinková

Diskriminačná inštrumentalizácia jazyka

SVK Slovensky 2023Jaroslava RusinkováVEDA

U dodávateľa

14,86
Kniha: Človek a jeho jazyk 5 - Povaha jazyka a jej poznávanie - Bronislava Chocholová

Človek a jeho jazyk 5 Povaha jazyka a jej poznávanie

SVK Slovensky 2023Bronislava ChocholováVEDA

U dodávateľa

12,72
Kniha: Svet v jedinečnom okamihu - Komentovaný výber textov príležitostnej tvorby v slovenskej literatúre 16. – 18. storočia - Timotea Vráblová

Svet v jedinečnom okamihu Komentovaný výber textov príležitostnej tvorby v slovenskej literatúre 16. – 18. storočia

SVK Slovensky 2023Timotea VráblováVEDALiterárna veda

U dodávateľa

10,21
Kniha: Dejiny SAV (2. doplnené vydanie) - Dušan Kováč

Dejiny SAV (2. doplnené vydanie)

SVK Slovensky 2023Dušan KováčVEDAHistória

U dodávateľa

41,83
Kniha: Z vrcholu na okraj - Michal Bada

Z vrcholu na okraj

SVK Slovensky 2023Michal BadaVEDAHistória

U dodávateľa

13,93
Kniha: Základná a klinická imunológia (Druhé prepracované a doplnené vydanie) - Milan Buc

Základná a klinická imunológia (Druhé prepracované a doplnené vydanie)

SVK Slovensky 2023Milan BucVEDAMedicína

U dodávateľa

69,73
Kniha: Spolok pre chemickú a hutnú výrobu v dejinách Slovenska - Peter Mičko

Spolok pre chemickú a hutnú výrobu v dejinách Slovenska

SVK Slovensky 2023Peter MičkoVEDAHistória

U dodávateľa

18,50