VEDA

Vydavateľstvo / 466 titulov

VEDA ako vydavateľstvo SAV sprevádza národnú vrcholnú vedeckú inštitúciu medzinárodného významu od roku 1953, jej počiatky však spadajú do obdobia vzniku Slovenskej akadémie vied a umení v r. 1942.

Publikuje najvýznamnejšie výsledky vedeckovýskumnej činnosti vo vedách o neživej a živej prírode i v oblasti spoločenských vied. V edičnom programe VEDY sú tiež encyklopédie, slovníky, ako aj náučná a populárno-vedecká literatúra. VEDA vydala vyše 5000 knižných titulov. Patria k fundamentálnym prameňom slovenskej vzdelanosti, tvoria syntetické dielo o dejinách, umeniach, jazykovej kultúre. Vydavateľské aktivity VEDY sa špecializujú a rozširujú tak, aby zaznamenali najnovšie trendy vedeckého výskumu nielen zo spoločensko-vedných disciplín, ale aj z vied o živej a neživej prírode.

Kniha: Rok 1918 a potom... - Slovenská spoločnosť na prahu novej éry - Martin Posch

Rok 1918 a potom... Slovenská spoločnosť na prahu novej éry

SVK Slovensky 2022Martin PoschVEDAHistória

Skladom u dodávateľa

15,00
Kniha: Tradičné staviteľstvo a slohová architektúra na Slovensku - Karol Strelec

Tradičné staviteľstvo a slohová architektúra na Slovensku

SVK Slovensky 2022Karol StrelecVEDAArchitektúra a dizajn

Skladom u dodávateľa

18,69
Kniha: Argument: nástroj myslenia a presviedčania - Marián Zouhar

Argument: nástroj myslenia a presviedčania

SVK Slovensky 2022Marián ZouharVEDAFilozofia

Skladom u dodávateľa

15,00
Kniha: Quality of Life in Cross-Modal Perspectives of Inclusive Education - Jaroslava Zeleiová Gajdošíková

Quality of Life in Cross-Modal Perspectives of Inclusive Education

GBR Anglicky 2022Jaroslava Zeleiová GajdošíkováVEDAPedagogika

Skladom u dodávateľa

13,42
Kniha: Róza Luxemburgová /Cesty revolúcie - Dominika Dinušová

Róza Luxemburgová /Cesty revolúcie

SVK Slovensky 2022Dominika DinušováVEDANáučná a odborná literatúra

Skladom u dodávateľa

17,26
Kniha: Mikuláš Bakoš - pluralitný literárny vedec v metodologickej diskusii dneška - Soňa Pašteková

Mikuláš Bakoš - pluralitný literárny vedec v metodologickej diskusii dneška

SVK Slovensky 2022Soňa PaštekováVEDALiterárna veda

Skladom u dodávateľa

15,34
Kniha: Osobnosti slovenskej politiky: Oslobodenie Slovenska a Trianon - Vladimír Goněc

Osobnosti slovenskej politiky: Oslobodenie Slovenska a Trianon

SVK Slovensky 2022Vladimír GoněcVEDAHistória

Skladom u dodávateľa

17,00
Kniha: Stručný etymologický slovník slovenčiny - Druhé, opravené vydanie - 2. vydanie - Ľubor Králik

Stručný etymologický slovník slovenčiny Druhé, opravené vydanie

SVK Slovensky 2022Ľubor KrálikVEDAUčebnice, skriptá

Skladom u dodávateľa

25,00
Kniha: Používatelia jazyka, jazykovedci a kodifikácia - Alexandra Jarošová

Používatelia jazyka, jazykovedci a kodifikácia

SVK Slovensky 2022Alexandra JarošováVEDANáučná a odborná literatúra

Skladom u dodávateľa

10,00
Kniha: Výklad liturgie žalmov - Peter Žeňuch

Výklad liturgie žalmov

SVK Slovensky 2022Peter ŽeňuchVEDALiterárna veda

Skladom u dodávateľa

13,23
Kniha: Ľudovít Novák. Súborné dielo III. (1936 - 1967) - Júlia Behýlová

Ľudovít Novák. Súborné dielo III. (1936 - 1967)

SVK Slovensky 2022Júlia BehýlováVEDA

Skladom u dodávateľa

19,18
Kniha: Republika Česko-Slovensko - Od monarchie k vlastnému štátu. I., II. časť - Miroslav Pekník

Republika Česko-Slovensko Od monarchie k vlastnému štátu. I., II. časť

SVK Slovensky 2022Miroslav PekníkVEDANáučná a odborná literatúra

Skladom u dodávateľa

25,00
Kniha: Akademický Svet a jeho tradície - Peter Višňovský

Akademický Svet a jeho tradície

SVK Slovensky 2022Peter VišňovskýVEDAFilozofia

Skladom u dodávateľa

15,82
Kniha: Kapitoly z dejín slovenského politického myslenia II. - Tomáš Jahelka

Kapitoly z dejín slovenského politického myslenia II.

SVK Slovensky 2022Tomáš JahelkaVEDAHistória

Skladom u dodávateľa

18,22
Kniha: Účinok vodnej vegetácie na kvantitatívne a kvalitatívne charakteristiky nížinných tokov - Radoslav Schügerl (ed.)

Účinok vodnej vegetácie na kvantitatívne a kvalitatívne charakteristiky nížinných tokov

SVK Slovensky 2022Radoslav Schügerl (ed.)VEDAPrírodné vedy

Skladom u dodávateľa

16,79
Kniha: Od konfliktu k zločinu - Skúmanie kriminality v minulosti - Blanka Szeghyová a kol.

Od konfliktu k zločinu Skúmanie kriminality v minulosti

SVK Slovensky 2022Blanka Szeghyová a kol.VEDAHistória

Skladom u dodávateľa

25,00
Kniha: Kúpele Červený Kláštor – Smerdžonka - Darina Eliašová

Kúpele Červený Kláštor – Smerdžonka

SVK Slovensky 2022Darina EliašováVEDAHistória

Skladom u dodávateľa

16,00
Kniha: Archeobotanika - Úvod do štúdia archeologických zvyškov rastlín - Mária Hajnalová

Archeobotanika Úvod do štúdia archeologických zvyškov rastlín

SVK Slovensky 2022Mária HajnalováVEDAPrírodné vedy

Skladom u dodávateľa

14,83
Kniha: Zmena v praxi - (limity – možnosti – spory) Slovenská kultúra prvej polovice 20. storočia pod tlakom modernizácie - Magdalena Bystrzak (editor)

Zmena v praxi (limity – možnosti – spory) Slovenská kultúra prvej polovice 20. storočia pod tlakom modernizácie

SVK Slovensky 2022Magdalena Bystrzak (editor)VEDAUmenie

Skladom u dodávateľa

14,38
Kniha: Svetová dráma na slovenských javiskách - Ladislav Čavojský

Svetová dráma na slovenských javiskách

SVK Slovensky 2022Ladislav ČavojskýVEDAUmenie

Skladom u dodávateľa

17,26