Knihy vydavateľstva Osveta | kníhkupectvo Literama.sk

Osveta

Vydavateľstvo Osveta ponúka tituly z oblasti obornej medicínskej literatúry ako učebnice pre medikov, odborné monografie pre pregraduálnu i postgraduálnu prax, množstvo psychiatrickej i psychologickej literatúry, ošetrovateľskú odbornú literatúru a literatúru pre zdravotníckych asistentov a iné zdravotnícke odbory.

Vydavateľstvo / Osveta / 217 titulov

Kniha : Vnútorné lekárstvo pre zdravotnícke odbory

Vnútorné lekárstvo pre zdravotnícke odbory

Kúpiť
10,66
Kniha : Medicína kedysi a dnes

Medicína kedysi a dnes

Kúpiť
4,88
Kniha : Základy klinickej propedeutiky, rádiológie a nukleárnej medicíny - Učebnica pre nelekárske zdravotnícke odbory

Základy klinickej propedeutiky, rádiológie a nukleárnej medicíny Učebnica pre nelekárske zdravotnícke odbory

Kúpiť
7,10
Kniha : Manažment domácej ošetrovateľskej starostlivosti I.

Manažment domácej ošetrovateľskej starostlivosti I.

Kúpiť
12,44
Kniha : Pády a ich prevencia u hospitalizovaných pacientov

Pády a ich prevencia u hospitalizovaných pacientov

Kúpiť
6,21
Kniha : Amyotrofická laterálna skleróza

Amyotrofická laterálna skleróza

Kúpiť
15,11
Kniha : Fachdeutsch Medizin - Ein Lehrbuch für zukünftige Ärzte

Fachdeutsch Medizin Ein Lehrbuch für zukünftige Ärzte

Kúpiť
9,78
Kniha : Anatómia človeka pre nelekárske študijné programy, 2.vydanie

Anatómia človeka pre nelekárske študijné programy, 2.vydanie

Kúpiť
9,77
Kniha : Vnútorné lekárstvo a ošetrovateľská starostlivosť vo vnútornom lekárstve - Pre nelekárske zdravotnícke odbory

Vnútorné lekárstvo a ošetrovateľská starostlivosť vo vnútornom lekárstve Pre nelekárske zdravotnícke odbory

Kúpiť
10,66
Kniha : Fytoterapie perem lékaře

Fytoterapie perem lékaře

Kúpiť
34,28
Kniha : Priame perorálne antikoagulanciá

Priame perorálne antikoagulanciá

Kúpiť
17,69
Kniha : Determinanty zdravia - Zdravie

Determinanty zdravia Zdravie

Kúpiť
5,32
Kniha : Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti, 2.vydanie - Vysokoškolská učebnica

Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti, 2.vydanie Vysokoškolská učebnica

Kúpiť
10,66
Kniha : Trendy v medicínskom vzdelávaní a hodnotení jeho výsledkov - Vysokoškolská učebnica pre mladých učiteľov a doktorandov na lekárskych fakultách

Trendy v medicínskom vzdelávaní a hodnotení jeho výsledkov Vysokoškolská učebnica pre mladých učiteľov a doktorandov na lekárskych fakultách

Kúpiť
14,22
Kniha : Filozofia v ošetrovateľstve

Filozofia v ošetrovateľstve

Kúpiť
4,88