Knihy autora Ivan Klíma | kníhkupectvo Literama.sk

Ivan Klíma

Ivan Klíma

(* 14. 9.1931, Praha)

český prozaik, dramatik a publicista

V čase druhej svetovej vojny strávil ako školák tri roky v terezínskom koncentráku. Po gymnáziu (1951) vyštudoval FF UK, odbor Čeština a literárna veda (1956). Po absolutóriu pracoval v 60. rokoch ako redaktor Literárnych novín a Listov. Roky 1969 a 1970 strávil pracovne v USA a po návrate mu bola znemožnená ďalšia publikačná činnosť. Ďalších 20 rokov sa živil prevažne ako slobodný spisovateľ a pracoval v robotníckych profesiách. Ako "protisocialistický autor" však musel vydávať svoje knihy buď v samizdatových edíciách alebo v zahraničí - získal zahraničné ocenenia za knihy Moja prvá lásky a Moja zlatá remeslá. Svoje texty publikoval v časopisoch Máj, Plameň, Host do domu.

Klímová literárne dielo je značne rozsiahle a žánrovo pestré: zahŕňa prózu, drámu, reportáže, eseje aj knižky pre deti. Jeho prózy (predovšetkým poviedky a novely) sa v rôznych kontextoch vyrovnávajú s problémom ľudskej samoty a stretnutie jedinca s mechanizmami moci.

V poviedkach a románoch zo 70. a 80. rokov, keď z politických dôvodov nesmel v Československu publikovať, nastoľuje tému životného osudu spisovateľa, mocou vyvrhnutého na okraj spoločnosti, a proti nespravodlivosti stavia mravný silu opretou o dôstojnosť človeka. Z ponovembrového obdobia vyťažil román Ostrov mŕtvych kráľov (1992) a novelu Čakanie na tmu, čakanie na svetlo (1995).

Humor a úsmevná pohoda naopak charakterizujú jeho tvorbu pre deti (moderné rozprávky Kokrhací hodiny, 1965; próza Margitin zverinec, 1990).

Značná časť Klímová diela vyšli v cudzojazyčných prekladoch v zahraničí. Ivan Klíma patrí k najprekladanejším a vo svete najznámejším českým autorom.

Autor / Ivan Klíma / 45 titulov

Ostatné : Obrazy z českých dějin pro 4. a 5. ročník ZŠ - Příloha pro tematický okruh LIDÉ A ČAS

Obrazy z českých dějin pro 4. a 5. ročník ZŠ Příloha pro tematický okruh LIDÉ A ČAS

Kúpiť
1,05
Kniha : Kokrhací hodiny

Kokrhací hodiny

Kúpiť
4,99
Kniha : Jak se nestát vrahem

Jak se nestát vrahem

Kúpiť
9,31
Kniha : Milostné léto

Milostné léto

Kúpiť
8,13
Kniha : Moje první lásky (a jiné milostné povídky)

Moje první lásky (a jiné milostné povídky)

Kúpiť
10,66
Kniha : Jak daleko je slunce

Jak daleko je slunce

Kúpiť
9,19
Kniha : Moje první lásky (a jiné milostné povídky)

Moje první lásky (a jiné milostné povídky)

Kúpiť
9,62
Kniha : Moje zlatá řemesla
Kúpiť
6,28
Kniha : My Crazy Century

My Crazy Century

NEDOSTUPNÉ
27,91
Kniha : Láska a smetí - Spisy VI.

Láska a smetí Spisy VI.

NEDOSTUPNÉ
9,57
Kniha : O lásce, tichu i zradě

O lásce, tichu i zradě

NEDOSTUPNÉ
9,03
Kniha : Soudce z milosti - Spisy 5.

Soudce z milosti Spisy 5.

NEDOSTUPNÉ
15,20
Kniha : Má veselá jitra

Má veselá jitra

NEDOSTUPNÉ
8,66
Kniha : Milostné léto

Milostné léto

NEDOSTUPNÉ
9,31
Kniha : Loď jménem Naděje

Loď jménem Naděje

NEDOSTUPNÉ
8,38