František Čapka

Autor / 25 titulov

František Čapka (1942), Česká republika

Doc. PhDr. František Čapka, CSc. (* 1942), vystudoval obor bohemistika-historie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (tehdy UJEP) v Brně. Svou učitelskou dráhu započal na brněnských základních a středních školách. V roce 1975 nastoupil jako odborný asistent na katedru dějepisu brněnské Pedagogické fakulty. Zde byl pověřen výukou novějších a nejnovějších československých dějin, úvodu do studia dějepisu, historického semináře a regionálních dějin. V letech 1984−1990 působil jako vedoucí katedry didaktiky dějepisu a regionálních dějin Pedagogické fakulty. Vedle toho vyučoval rovněž na Filozofické fakultě brněnské univerzity. Od roku 2000 zastává funkci zástupce vedoucího katedry historie na Pedagogické fakultě.

Čapkovo vědecké a pedagogické působení je plně spjato s katedrou historie Pedagogické fakulty. V jeho průběhu zastával několik významných funkcí: byl členem vědecké rady fakulty, členem kolegia děkana a krátkou dobu také proděkanem pro vědeckovýzkumnou činnost. Téměř deset let zastával rovněž funkci předsedy odborové organizace na fakultě. Jeho odborný zájem se promítal i do členství v metodických radách jak na úrovni města Brna a kraje, tak i v celostátních radách (pro výuku dějepisu na ZŠ a SŠ, pro dějiny odborů, dějiny závodů, regionální dějiny apod.). V průběhu minulých let byl členem podoborové komise GA ČR, dosud je členem oborové komise FRVŠ. V letech 2003−2008 byl řešitelem dvou grantů GAČR, jejichž výstupem se staly dvě monografie (práce Nové osídlení pohraničí českých zemí po druhé světové válce získala v roce 2006 Cenu předsedy GAČR společně s Cenou děkana, 2007; druhá monografie Odbory v českých zemích v letech 1918−1948 Cenu děkana za významnou tvůrčí činnost, 2008).

Od začátku vědecké i pedagogické dráhy se věnoval a dosud věnuje především novějším a nejnovějším československým (českým) dějinám a také problematice regionálních (zejména moravských) dějin. V celé řadě studií se zaměřil na dějiny spolků, korporací a organizací, přičemž v centru takto orientovaného zájmu stály především odborové organizace. Stranou jeho pozornosti nezůstaly ani vybrané otázky didaktiky dějepisu. Vyústěním Čapkova předmětu historický seminář se stalo pořádání fakultních kol SVOČ. Přednáškové činnosti se věnoval i v rámci studijních zahraničních pobytů a svou účastí na domácích i mezinárodních konferencích. Pro další vzdělávání učitelů základních a středních škol připravil a od počátku 90. let 20. století 15 let organizoval akreditovaný přednáškový cyklus Co nebylo v učebnicích dějepisu pro brněnské učitele i učitele z přilehlých moravských regionů. Na pomoc školám připravil širokou kolekci naučných drobných tisků k problematice národních i světových dějin 19. a 20. století. Početnou skupinu prací tvoří také vysokoškolská skripta, učebnice a sbírky dokumentů. Do této skupiny patří i učebnice a metodické pomůcky pro výuku dějepisu na základních školách. Popularizaci historie se věnuje také přednáškami pro učitele ZŠ a SŠ, přednáškami na Univerzitě třetího věku a dříve též vedením vlastivědných zájezdů. Do mnoha brněnských rodin se dostala jeho Procházka Brnem, přeložená i do angličtiny, němčiny a ruštiny. Aktivně také působil v rámci Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně, byl a je členem řady redakčních rad.

Zároveň se také od poloviny 70. let minulého století systematicky věnuje tvorbě regionálních prací – dějin obcí a měst, zejména z jihomoravského regionu, a to jednak jako vedoucí autorského kolektivu nebo jeho člen (celkem se jedná o 19 monografií). Nepřehlédnutelné položky v jeho dosavadní bibliografii zaujímají práce encyklopedického charakteru, které se staly užitečnými pomůckami pro studenty a rovněž oslovily širokou odbornou i laickou veřejnost. Za všechny zmiňme především rozsáhlou publikaci Dějiny zemí Koruny české v datech, která vyšla v nakladatelství Libri ve čtyřech vydáních (aktualizováno do konce roku 2009) a v roce 1998 získala významné ocenění – Zlatou stuhu Klubu literatury pro mládež, Klubu ilustrátorů dětské knihy a České sekce IBBY, nebo v témže roce vydaný Slovník českých a světových dějin. V nakladatelství Libri (v edici Stručná historie států) vyšel rovněž jeho knižní text Morava (2003).

Kniha: Dějepis 8 - od r. 1648 do r. 1918 - František Čapka

Dějepis 8 od r. 1648 do r. 1918

CZE Česky 2003František ČapkaScientiaZákladné školy

Nedostupné

NEDOSTUPNÉ
Kniha: Dějiny zemí Koruny české v datech - František Čapka

Dějiny zemí Koruny české v datech

CZE Česky 2002/04František ČapkaLIBRIDejiny štátov

Nedostupné

NEDOSTUPNÉ
Ostatné: Obrazy z českých dějin pro 4. a 5. ročník ZŠ - Příloha k učebnicím vlastivědy - František Čapka, Ivan Klíma, Bohuslav Klíma

Obrazy z českých dějin pro 4. a 5. ročník ZŠ Příloha k učebnicím vlastivědy

CZE Česky František Čapka Ivan Klíma Bohuslav KlímaNakladatelství ALTERZákladné školy

Nedostupné

NEDOSTUPNÉ
Kniha: Tragédie mnichovské dohody - Skutečná fakta a odhalené mýty - František Čapka, Jitka Lunerová

S ukážkami

Tragédie mnichovské dohody Skutečná fakta a odhalené mýty

CZE Česky František Čapka Jitka LunerováAlbatros MediaVojnové fakty

Vypredané

NEDOSTUPNÉ
9,76