Viliam Turčány

Autor / 2 tituly

PhDr. Viliam Turčány, CSc.

(* 24. februára 1928, Suchá nad Parnou)

literárny vedec, básnik, prekladateľ

Študoval slovenčinu a francúzštinu na FF UK v Bratislave. Po skončení vysokoškolských štúdií roku 1952 prišiel pracovať do Ústavu dejín slovenskej literatúry SAV, kde s výnimkou základnej vojenskej služby v rokoch 1952-1954 pôsobil ako vedecký pracovník až do roku 1970, keď odišiel na dva roky na univerzitu v Neapole prednášať slovenskú literatúru. Po návrate z Talianska sa opäť stal vedeckým pracovníkom Literárnovedného ústavu SAV, kde pôsobil až do odchodu na dôchodok roku 1988.

Poéziu publikoval už v rokoch vysokoškolských štúdií, a to najmä v časopisoch Borba, Plameň, Slovenské pohľady a Nová práca. Knižne debutoval básnickou zbierkou Jarky v kraji (1957). Prezentoval sa v nej ako básnik tichej intimity, ktorý dokáže precítiť a poeticky stvárniť každý dotyk citového zážitku i oživiť spomienku na rodný kraj, detstvo a mladosť. Z formálneho hľadiska sa sústredil na tradičné strofické útvary, s dôrazom na metrickú presnosť a neošúchaný, inovačný rým. V oblasti prekladateľskej tvorby sa sústredil na dielo klasických talianskych básnikov, najmä Danteho Alighieri.

V roku 2002 mu prezident udelil štátne vyznamenanie - Pribinov kríž I. triedy za celoživotný prínos v oblasti slovenskej literárnej vedy a prekladateľskej činnosti

Kniha: Venuše slovenského praveku - Viliam Turčány

Venuše slovenského praveku

Skladom u dodávateľa

8,10
Kniha: Prsteň - Viliam Turčány

Prsteň

Vypredané