Roman Holec

Autor / 11 titulov

SVK Slovensky

Prof. PhDr. Roman Holec, DrSc. (*9. november 1959, Bratislava) je slovenský historik, pôsobiaci na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a na Historickom ústave SAV.

Zaoberá sa dejinami „dlhého“ 19. storočia, jeho špecializáciou sú hospodárske a sociálne dejiny, v súčasnosti najmä dejiny šľachty a environmentálna história.

Je autorom 17 samostatných knižných titulov, spoluautorom vyše desiatich syntéz a takmer dvoch stoviek vedeckých štúdií publikovaných v 15 krajinách sveta.

Študoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave odbor slovenčina-dejepis. Pracuje na Historickom ústave SAV, je profesorom histórie na Katedre slovenských dejín Filozofickej fakulty UK.

*9.11.1959

Kniha: Panslávi s erbom - Friesenhof a Odescalchi: dva paralelné príbehy - Roman Holec

Panslávi s erbom Friesenhof a Odescalchi: dva paralelné príbehy

SVK Slovensky 2023/11Roman HolecMarenčin PTRomány a novely

U dodávateľa

22,26
Kniha: Kniha o čítaní - čítanie o knihách - Čítanie o knihách - Roman Holec

Kniha o čítaní - čítanie o knihách Čítanie o knihách

SVK Slovensky 2022/09Roman HolecMarenčin PTNáučná a odborná literatúra

U dodávateľa

18,53
Kniha: Trianon – triumf a katastrofa - triumf a katastrofa - Roman Holec

Trianon – triumf a katastrofa triumf a katastrofa

SVK Slovensky 2022/03Roman HolecMarenčin PTDejiny a fakty

U dodávateľa

10,86
Kniha: Česko-slovenská historická ročenka 2019 - 2020 - POČÁTKY NORMALIZACE V ČESKOSLOVENSKU (1969-1971), ŠTÚDIE K ČESKO-SLOVENSKÝM VZŤAHOM A ČESKÝM A SLOVENSKÝM DEJINÁM, II. - Roman Holec

Česko-slovenská historická ročenka 2019 - 2020 POČÁTKY NORMALIZACE V ČESKOSLOVENSKU (1969-1971), ŠTÚDIE K ČESKO-SLOVENSKÝM VZŤAHOM A ČESKÝM A SLOVENSKÝM DEJINÁM, II.

SVK Slovensky 2021Roman HolecVEDAHistória

U dodávateľa

13,93
Kniha: Hlinka otec národa? - Roman Holec

Hlinka otec národa?

SVK Slovensky 2019/09Roman HolecMarenčin PTBiografie

U dodávateľa

10,86
Kniha: Bratislavskí Habsburgovci - Roman Holec

Bratislavskí Habsburgovci

SVK Slovensky 2019/06Roman HolecMarenčin PTBiografie

U dodávateľa

14,51
Kniha: Česko-slovenská historická ročenka 2012 - Roman Holec

Česko-slovenská historická ročenka 2012

SVK Slovensky 2014Roman HolecVEDA vydavatelstvoHistória

U dodávateľa

10,54
Kniha: Dejiny plné dynamitu - Bratislavský podnik Dynamit Nobel na križovatkách novodobých dejin (1873 - 1945) - Roman Holec

Dejiny plné dynamitu Bratislavský podnik Dynamit Nobel na križovatkách novodobých dejin (1873 - 1945)

SVK Slovensky 2011/12Roman HolecKALLIGRAMLiteratúra faktu

U dodávateľa

7,09
Kniha: Aristokrat v službách štátu - Gróf Emanuel Péchy - Aristoteles, Roman Holec, Judit Pálová

Aristokrat v službách štátu Gróf Emanuel Péchy

SVK Slovensky 2006Aristoteles Roman Holec Judit PálováKALLIGRAMFaktografické biografie

U dodávateľa

11,75
Kniha: Trianon - triumf alebo katastrofa? - Roman Holec

Trianon - triumf alebo katastrofa?

SVK Slovensky 2020/07Roman HolecMarenčin PTDejiny a fakty

Vypredané

NEDOSTUPNÉ
10,86
Kniha: Coburgovci a Slovensko - Roman Holec

Coburgovci a Slovensko

SVK Slovensky 2010/02Roman HolecKALLIGRAMDejiny a fakty

Vypredané

NEDOSTUPNÉ
10,65