Roman Holec

Autor / 8 titulov

SVKslovensky

Prof. PhDr. Roman Holec, DrSc. (*9. november 1959, Bratislava) je slovenský historik, pôsobiaci na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a na Historickom ústave SAV.

Zaoberá sa dejinami „dlhého“ 19. storočia, jeho špecializáciou sú hospodárske a sociálne dejiny, v súčasnosti najmä dejiny šľachty a environmentálna história.

Je autorom 17 samostatných knižných titulov, spoluautorom vyše desiatich syntéz a takmer dvoch stoviek vedeckých štúdií publikovaných v 15 krajinách sveta.

Študoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave odbor slovenčina-dejepis. Pracuje na Historickom ústave SAV, je profesorom histórie na Katedre slovenských dejín Filozofickej fakulty UK.

*9.11.1959

Kniha: Hlinka otec národa? - Roman Holec

Hlinka otec národa?

Skladom u dodávateľa

11,83
Kniha: Bratislavskí Habsburgovci - Roman Holec

Bratislavskí Habsburgovci

Skladom u dodávateľa

11,83
Kniha: Česko-slovenská historická ročenka 2012 - Roman Holec

Česko-slovenská historická ročenka 2012

SVK2014Roman HolecVEDA vydavatelstvoHistória

Skladom u dodávateľa

11,02
Kniha: Dejiny plné dynamitu - Bratislavský podnik Dynamit Nobel na križovatkách novodobých dejin (1873 - 1945) - Roman Holec

Dejiny plné dynamitu Bratislavský podnik Dynamit Nobel na križovatkách novodobých dejin (1873 - 1945)

Skladom u dodávateľa

7,54
Kniha: Aristokrat v službách štátu - Gróf Emanuel Péchy - Aristoteles, Roman Holec, Judit Pálová

Aristokrat v službách štátu Gróf Emanuel Péchy

Skladom u dodávateľa

12,50
Kniha: Česko-slovenská historická ročenka 2019 - 2020 - POČÁTKY NORMALIZACE V ČESKOSLOVENSKU (1969-1971), ŠTÚDIE K ČESKO-SLOVENSKÝM VZŤAHOM A ČESKÝM A SLOVENSKÝM DEJINÁM, II. - Roman Holec

Česko-slovenská historická ročenka 2019 - 2020 POČÁTKY NORMALIZACE V ČESKOSLOVENSKU (1969-1971), ŠTÚDIE K ČESKO-SLOVENSKÝM VZŤAHOM A ČESKÝM A SLOVENSKÝM DEJINÁM, II.

SVK2021Roman HolecVEDAHistória

Zaisťujeme, dostupnosť od (dátum nie je určený)

Kniha: Trianon - triumf alebo katastrofa? - Roman Holec

Trianon - triumf alebo katastrofa?

Vypredané

Kniha: Coburgovci a Slovensko - Roman Holec

Coburgovci a Slovensko

Vypredané