Ondrej Sliacky

Autor / 20 titulov

Ondrej Sliacky (* 30. Júl 1941, Banská Bystrica-Podlavice) spisovateľ, literárny vedec, publicista. V súčasnosti je profesorom na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave a na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Študoval na Pedagogickej škole v Lučenci, slovenčinu a históriu Na Filozofickej fak. UK v Bratislave. Pôsobil ako redaktor týždenníka Kultúrny život, neskôr ako redaktor vo vydavateľstve Mladé letá, od roku 1990 bol šéfredaktorom časopisu Slniečko, od 1993 aj šéfredaktor revue o umení pre deti a mládež Bibiana.

V literárno-vednej oblasti sa postupne etabloval ako historik literatúry pre deti a mládež. Knižne debutoval prácou Bibliografia slovenskej literatúry pre deti a mládež 1945-1964 (1965). Je zostavovateľom Slovníka slovenských spisovateľov pre deti a mládež. V ďalších literárnohistorických monografiách preskúmal začiatky beletristickej tvorby pre deti na Slovensku. Písal aj rozhlasové a televízne hry, životopisné hry o Ľ. Podjavorinskej, J.G. Tajovskom, a J. Murgašovi

V roku 1996 získal cenu Trojruža

Kniha: Najkrajšie slovenské povesti - 1. vydanie - Ondrej Sliacky

Najkrajšie slovenské povesti

Skladom u dodávateľa

12,05
Kniha: Povesti a príbehy z medenej Bystrice a okolia - 1. vydanie - Ondrej Sliacky

Povesti a príbehy z medenej Bystrice a okolia

Skladom u dodávateľa

8,81
Kniha: Turecká studnička - Povesti z osmanských čias - 1. vydanie - Ondrej Sliacky

Turecká studnička Povesti z osmanských čias

8,59
Kniha: Rozprávky nad zlato - Z pokladu Pavla Dobšinského - 1. vydanie - Ondrej Sliacky

S ukážkami

Rozprávky nad zlato Z pokladu Pavla Dobšinského

7,46
Kniha: Pavel Dobšinský Život s rozprávkou - Ondrej Sliacky

Pavel Dobšinský Život s rozprávkou

Skladom u dodávateľa

3,83
Kniha: Divy Slovenska II - Nielen pre deti - Ondrej Sliacky

Divy Slovenska II Nielen pre deti

Skladom u dodávateľa

8,30
Kniha: Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež do roku 1960 - Ondrej Sliacky

Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež do roku 1960

Skladom u dodávateľa

12,04
Kniha: Povesti a príbehy z medenej Bystrice - 1. vydanie - Ondrej Sliacky

Povesti a príbehy z medenej Bystrice

Vypredané

Kniha: Divy Slovenska nielen pre deti alebo Vlastiveda ako lusk - Ondrej Sliacky

Divy Slovenska nielen pre deti alebo Vlastiveda ako lusk

Vypredané

Kniha: Maľovaná písanka - Ondrej Sliacky

Maľovaná písanka

Vypredané

Kniha: Zakliata hora - Najkrajšie rozprávky Pavla Dobšinského II. - Ondrej Sliacky, Pavol Dobšinský

Zakliata hora Najkrajšie rozprávky Pavla Dobšinského II.

Vypredané

Kniha: Braček jelenček - Ondrej Sliacky

Braček jelenček

Vypredané

Kniha: Hovoriaci vtáčik - Ondrej Sliacky

Hovoriaci vtáčik

Vypredané

Kniha: Čítanka Slniečka pre štvrtý ročník základných škôl a pre všetky deti - Ondrej Sliacky

Čítanka Slniečka pre štvrtý ročník základných škôl a pre všetky deti

Nedostupné

Kniha: Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež do roku 1960 - Ondrej Sliacky

Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež do roku 1960

Nedostupné

Kniha: Panička v líščej koži - Ondrej Sliacky

Panička v líščej koži

Nedostupné

Kniha: KOHUT A LISKA/THE COCK AND - Ondrej Sliacky

KOHUT A LISKA/THE COCK AND

Vypredané

Kniha: *STUDNICKACITANKA PRE 2.ROC. - Ondrej Sliacky

*STUDNICKACITANKA PRE 2.ROC.

Vypredané