Ondrej Sliacky

Autor / 21 titulov

Ondrej Sliacky (* 30. Júl 1941, Banská Bystrica-Podlavice) spisovateľ, literárny vedec, publicista. V súčasnosti je profesorom na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave a na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Študoval na Pedagogickej škole v Lučenci, slovenčinu a históriu Na Filozofickej fak. UK v Bratislave. Pôsobil ako redaktor týždenníka Kultúrny život, neskôr ako redaktor vo vydavateľstve Mladé letá, od roku 1990 bol šéfredaktorom časopisu Slniečko, od 1993 aj šéfredaktor revue o umení pre deti a mládež Bibiana.

V literárno-vednej oblasti sa postupne etabloval ako historik literatúry pre deti a mládež. Knižne debutoval prácou Bibliografia slovenskej literatúry pre deti a mládež 1945-1964 (1965). Je zostavovateľom Slovníka slovenských spisovateľov pre deti a mládež. V ďalších literárnohistorických monografiách preskúmal začiatky beletristickej tvorby pre deti na Slovensku. Písal aj rozhlasové a televízne hry, životopisné hry o Ľ. Podjavorinskej, J.G. Tajovskom, a J. Murgašovi

V roku 1996 získal cenu Trojruža

Kniha: *STUDNICKACITANKA PRE 2.ROC. - Ondrej Sliacky

*STUDNICKACITANKA PRE 2.ROC.

1996Ondrej SliackyBeneLibri Modul

Vypredané

NEDOSTUPNÉ
2,40