Ján Kačala

Autor / 18 titulov

Zaradené v kategórii Cudzie jazykySVK Slovensky

prof. PhDr. Ján Kačala DrSc. (* 08.04.1937 Dobšiná)  jazykovedec, vysokoškolský pedagóg, dlhoročný pracovník a riaditeľ Jazykového ústavu ĽŠ SAV

Profesor Ján Kačala je slovenský jazykovedec, dlhoročný pracovník a riaditeľ Jazykového ústavu Ľudovíta Štúra SAV a vysokoškolský pedagóg - vedúci Katedry slovenského jazyka na PdF UK v Bratislave. Zaoberá sa výskumom slovenského spisovného jazyka, jeho kultúry a dejín, venuje sa výskumu sémantickej syntaxi, lexikológie, jazykovej kultúry a lexikografie. Jeho vedecká činnosť je zameraná na gramatický systém súčasného spisovného slovenského jazyka.
Po absolvovaní Vysokej školy pedagogickej začínal v roku 1958 ako stredoškolský profesor na pezinskom gymnáziu. V roku 1963 nastúpil do Jazykového ústavu Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied. Ako vedecký pracovník tu pôsobil do roku 1981, potom sa stal riaditeľom JÚ ĽŠ. Túto funkciu zastával až do roku 1992, kedy začal pracovať ako vyšokoškolský pedagóg na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1993 bol vedúcim Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty UK a od roku 1997 bol zároveň pracovníkom Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V rokoch 1995 - 1997 bol Ján Kačala predsedom Akreditačnej komisie a poradným orgánom vlády SR. V nasledujúcich dvoch rokoch pôsobil v Ústrednej jazykovej rade a bol predsedom poradného orgánu ministra kultúry SR. V roku 1987 sa stal profesor Kačala členom korešpondentom SAV, rok nato členom korešpondentom ČSAV. V rokoch 1971 - 1991 bol hlavným redaktorom jazykovedného časopisu Kultúra slova a do povedomia verejnosti vstúpil aj ako publicista. Ján Kačala začal publikovať v roku 1963 v jazykovedných časopisoch, je autorom viacerých samostatných knižných monografií.

Profesor Kačala je členom viacerých medzinárodných vedeckých spoločností, okrem iných Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV, spoločnosti Societas Linguistica Europaea, tiež Medzinárodnej komisie pre výskum gramatickej stavby slovanských jazykov pri Medzinárodnom komitéte slavistov.

*8.4.1937

Kniha: Syntaktické štúdie - State o gramatickom podmete a predikácii - 1. vydanie - Ján Kačala

Syntaktické štúdie State o gramatickom podmete a predikácii

SVK Slovensky 2024/02Ján KačalaVydavateľstvo Matice slovenskejCudzie jazyky

U dodávateľa

12,79
Kniha: Krátky slovník slovenského jazyka - 1. vydanie - Ján Kačala

Krátky slovník slovenského jazyka

SVK Slovensky 2023/12Ján KačalaVydavateľstvo Matice slovenskejCudzie jazyky

U dodávateľa

30,98
Kniha: Súčasný slovenský jazyk - 1. vydanie - Ján Kačala

Súčasný slovenský jazyk

SVK Slovensky 2021/04Ján KačalaVydavateľstvo Matice slovenskejCudzie jazyky

U dodávateľa

12,50
Kniha: Vyjadrovanie posesívnych vzťahov v slovenčine - 1. vydanie - Ján Kačala

Vyjadrovanie posesívnych vzťahov v slovenčine

SVK Slovensky 2018/05Ján KačalaVydavateľstvo Matice slovenskejCudzie jazyky

U dodávateľa

9,98
Kniha: Henrich Bartek v slovenskej jazykovede a kultúre - Súbor štúdií - Ján Kačala

Henrich Bartek v slovenskej jazykovede a kultúre Súbor štúdií

SVK Slovensky 2018/02Ján KačalaPost ScriptumNáučná a odborná literatúra

U dodávateľa

12,02
Kniha: Polopredikatívne konštrukcie v slovenčine - s osobitným zreteľom na prechodníkové konštrukcie - 1. vydanie - Ján Kačala

Polopredikatívne konštrukcie v slovenčine s osobitným zreteľom na prechodníkové konštrukcie

SVK Slovensky 2017/06Ján KačalaVydavateľstvo Matice slovenskejCudzie jazyky

U dodávateľa

7,28
Kniha: Osobnosti slovenskej jazykovedy v 20. storočí - 1. vydanie - Ján Kačala

Osobnosti slovenskej jazykovedy v 20. storočí

SVK Slovensky 2017/06Ján KačalaVydavateľstvo Matice slovenskejDejiny a fakty

U dodávateľa

9,98
Kniha: Jazyk majstrov - Ján Kačala

Jazyk majstrov

SVK Slovensky 2014/09Ján KačalaVydavateľstvo SSSCudzie jazyky

U dodávateľa

4,82
Kniha: Syntagmatický slovosled v slovenčine - Ján Kačala

Syntagmatický slovosled v slovenčine

SVK Slovensky 2013/09Ján KačalaVydavateľstvo Matice slovenskejLiterárna veda

U nás v sklade

9,35
Kniha: K podstate vety - Syntetický pohľad - Ján Kačala

K podstate vety Syntetický pohľad

SVK Slovensky 2012/07Ján KačalaVydavateľstvo Matice slovenskejLiterárna veda

U dodávateľa

6,62
Kniha: Zložené útvary v jazyku - Ján Kačala

Zložené útvary v jazyku

SVK Slovensky 2010/04Ján KačalaVydavateľstvo Matice slovenskejCudzie jazyky

U nás v sklade

8,54
Kniha: Dvojčlenné a jednočlenné vety v slovenčine - Ján Kačala

Dvojčlenné a jednočlenné vety v slovenčine

SVK Slovensky 2009/03Ján KačalaVydavateľstvo Matice slovenskejUčebnice, skriptá

U dodávateľa

8,34
Kniha: Fenomén zloženosti v jazyku, osobitne v syntaxi - 1. vydanie - Ján Kačala

Fenomén zloženosti v jazyku, osobitne v syntaxi

SVK Slovensky Ján KačalaVydavateľstvo Matice slovenskejLiterárna veda

U dodávateľa

8,79
Kniha: Krátky slovník slovenského jazyka - 5. vydanie - Ján Kačala

Krátky slovník slovenského jazyka

SVK Slovensky 2020/09Ján KačalaVydavateľstvo Matice slovenskejLiterárna veda

Vypredané

NEDOSTUPNÉ
19,22
Kniha: Teória vetného člena - Ján Kačala

Teória vetného člena

SVK Slovensky 2015/09Ján KačalaVydavateľstvo Matice slovenskejLiterárna veda

Vypredané

NEDOSTUPNÉ
9,14
Kniha: Slovenčina v literárnej praxi - Ján Kačala

Slovenčina v literárnej praxi

SVK Slovensky 2010Ján KačalaVydavateľstvo Matice slovenskejCudzie jazyky

Na dopyt

NEDOSTUPNÉ
5,50
Kniha: Spisovná slovenčina v 20. storočí - Ján Kačala

Spisovná slovenčina v 20. storočí

SVK Slovensky 2010Ján KačalaVEDACudzie jazyky

Nedostupné

NEDOSTUPNÉ
Kniha: Prehľad dejín spisovnej slovenčiny - Ján Kačala, Ján Krajčovič

Prehľad dejín spisovnej slovenčiny

SVK Slovensky 2006Ján Kačala Ján KrajčovičVydavateľstvo Matice slovenskejCudzie jazyky

Nedostupné

NEDOSTUPNÉ