Ján Kačala

Autor / 16 titulov

Zaradené v kategórii Cudzie jazyky SVKslovensky

prof. PhDr. Ján Kačala DrSc. (* 08.04.1937 Dobšiná) jazykovedec, vysokoškolský pedagóg, dlhoročný pracovník a riaditeľ Jazykového ústavu ĽŠ SAV

Profesor Ján Kačala je slovenský jazykovedec, dlhoročný pracovník a riaditeľ Jazykového ústavu Ľudovíta Štúra SAV a vysokoškolský pedagóg - vedúci Katedry slovenského jazyka na PdF UK v Bratislave. Zaoberá sa výskumom slovenského spisovného jazyka, jeho kultúry a dejín, venuje sa výskumu sémantickej syntaxi, lexikológie, jazykovej kultúry a lexikografie. Jeho vedecká činnosť je zameraná na gramatický systém súčasného spisovného slovenského jazyka.
Po absolvovaní Vysokej školy pedagogickej začínal v roku 1958 ako stredoškolský profesor na pezinskom gymnáziu. V roku 1963 nastúpil do Jazykového ústavu Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied. Ako vedecký pracovník tu pôsobil do roku 1981, potom sa stal riaditeľom JÚ ĽŠ. Túto funkciu zastával až do roku 1992, kedy začal pracovať ako vyšokoškolský pedagóg na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1993 bol vedúcim Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty UK a od roku 1997 bol zároveň pracovníkom Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V rokoch 1995 - 1997 bol Ján Kačala predsedom Akreditačnej komisie a poradným orgánom vlády SR. V nasledujúcich dvoch rokoch pôsobil v Ústrednej jazykovej rade a bol predsedom poradného orgánu ministra kultúry SR. V roku 1987 sa stal profesor Kačala členom korešpondentom SAV, rok nato členom korešpondentom ČSAV. V rokoch 1971 - 1991 bol hlavným redaktorom jazykovedného časopisu Kultúra slova a do povedomia verejnosti vstúpil aj ako publicista. Ján Kačala začal publikovať v roku 1963 v jazykovedných časopisoch, je autorom viacerých samostatných knižných monografií.

Profesor Kačala je členom viacerých medzinárodných vedeckých spoločností, okrem iných Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV, spoločnosti Societas Linguistica Europaea, tiež Medzinárodnej komisie pre výskum gramatickej stavby slovanských jazykov pri Medzinárodnom komitéte slavistov.

*8.4.1937

Kniha: Súčasný slovenský jazyk - 1. vydanie - Ján Kačala

Súčasný slovenský jazyk

Skladom u dodávateľa

12,50
Kniha: Krátky slovník slovenského jazyka - 5. vydanie - Ján Kačala

Krátky slovník slovenského jazyka

18,76
Kniha: Vyjadrovanie posesívnych vzťahov v slovenčine - 1. vydanie - Ján Kačala

Vyjadrovanie posesívnych vzťahov v slovenčine

Skladom u dodávateľa

9,98
Kniha: Polopredikatívne konštrukcie v slovenčine - s osobitným zreteľom na prechodníkové konštrukcie - 1. vydanie - Ján Kačala

Polopredikatívne konštrukcie v slovenčine s osobitným zreteľom na prechodníkové konštrukcie

Skladom u nás

9,14
Kniha: Osobnosti slovenskej jazykovedy v 20. storočí - 1. vydanie - Ján Kačala

Osobnosti slovenskej jazykovedy v 20. storočí

Skladom u dodávateľa

10,33
Kniha: Jazyk majstrov - Ján Kačala

Jazyk majstrov

Skladom u dodávateľa

4,82
Kniha: Syntagmatický slovosled v slovenčine - Ján Kačala

Syntagmatický slovosled v slovenčine

Skladom u nás

9,14
Kniha: K podstate vety - Syntetický pohľad - Ján Kačala

K podstate vety Syntetický pohľad

Skladom u dodávateľa

6,62
Kniha: Zložené útvary v jazyku - Ján Kačala

Zložené útvary v jazyku

Skladom u nás

8,34
Kniha: Dvojčlenné a jednočlenné vety v slovenčine - Ján Kačala

Dvojčlenné a jednočlenné vety v slovenčine

Skladom u dodávateľa

8,34
Kniha: Fenomén zloženosti v jazyku, osobitne v syntaxi - 1. vydanie - Ján Kačala

Fenomén zloženosti v jazyku, osobitne v syntaxi

Skladom u dodávateľa

8,59
Kniha: Henrich Bartek v slovenskej jazykovede a kultúre - Súbor štúdií - Ján Kačala

Henrich Bartek v slovenskej jazykovede a kultúre Súbor štúdií

SVK2018/02Ján KačalaPost ScriptumNáučná a odborná literatúra

Zaisťujeme, dostupnosť od 22.2.2018 (Oups!, už to malo byť, vydanie bude posunuté)

Kniha: Teória vetného člena - Ján Kačala

Teória vetného člena

Vypredané

Kniha: Slovenčina v literárnej praxi - Ján Kačala

Slovenčina v literárnej praxi

Vypredané

Kniha: Spisovná slovenčina v 20. storočí - Ján Kačala

Spisovná slovenčina v 20. storočí

Nedostupné

Kniha: Prehľad dejín spisovnej slovenčiny - Ján Kačala, Ján Krajčovič

Prehľad dejín spisovnej slovenčiny

Nedostupné