Knihy vydavateľstva MONTANEX | kníhkupectvo Literama.sk

MONTANEX

Vydavateľstvo MONTANEX a.s. pôsobí na českom knižnom trhu od roku 1990 a za dobu svojej existencie neustále rozširuje tematiku, ktorej sa vo svojej produkcii venuje. Popri skoršiemu zameraniu na ekonomickú a slovníkovou literatúru, ktorých vydávaniu sa stále venuje, pribudol medzi jeho priority záujem o knihy technického, hipologického, umeleckého, společenskovedného, jazykového, pedagogického či hudobného charakteru. Ďalej sa zameriava na produkciu kníh o významných osobnostiach, vydáva turistických sprievodcov či športovo orientované knihy.

Vydavateľstvo / MONTANEX / 263 titulov

Kniha : Dandelion

Dandelion

Kúpiť
7,83
Kniha : Předpisy o výbušninách - Úplná znění

Předpisy o výbušninách Úplná znění

Kúpiť
21,15
Kniha : Trampsko

Trampsko

Kúpiť
13,60
Kniha : Roman

Roman

Kúpiť
8,58
Kniha : Úsměv pro maminku - Říkanky a omalovánky pro děti

Úsměv pro maminku Říkanky a omalovánky pro děti

Kúpiť
3,79
Kniha : Kontrakt (dohoda) jako předpoklad reedukace žáka s poruchou emocí a chování...

Kontrakt (dohoda) jako předpoklad reedukace žáka s poruchou emocí a chování...

Kúpiť
9,70
Kniha : Městský obvod Ostrava-Jih včera a dnes

Městský obvod Ostrava-Jih včera a dnes

Kúpiť
14,59
Kniha : Maturujeme z práva 2. vydání - vybrané kapitoly českého práva, mezinárodního práva a práva Evropské unie pro střední školy

Maturujeme z práva 2. vydání vybrané kapitoly českého práva, mezinárodního práva a práva Evropské unie pro střední školy

Kúpiť
16,83
Kniha : Maturujeme z práva

Maturujeme z práva

Kúpiť
15,38
Kniha : Síla okamžiku

Síla okamžiku

Kúpiť
11,39
Kniha : Zákon o pyrotechnice a jeho prováděcí předpisy

Zákon o pyrotechnice a jeho prováděcí předpisy

Kúpiť
12,90
Kniha : Kreativita učitele při práci s technickými materiály - aneb Technické projekty pro pedagogickou praxi

Kreativita učitele při práci s technickými materiály aneb Technické projekty pro pedagogickou praxi

Kúpiť
9,70
Kniha : Odhalení tajemství podstaty gravitace

Odhalení tajemství podstaty gravitace

Kúpiť
8,58
Kniha : Mezinárodní obchod s výbušninami - Z pohledu českého a evropského práva

Mezinárodní obchod s výbušninami Z pohledu českého a evropského práva

Kúpiť
12,90
Kniha : Strategie uplatňované v edukaci žáků s poruchami autistického spektra

Strategie uplatňované v edukaci žáků s poruchami autistického spektra

Kúpiť
6,42