C. H. Beck

Vydavateľstvo / 1116 titulov

Kniha: Skončenie pracovného pomeru - Dušan Nitschneider

Skončenie pracovného pomeru

SVK2022/09Dušan NitschneiderSpoločenské vedy

Skladom u dodávateľa

17,08
Kniha: Advokácia a notárstvo v ústavnom štáte - Vzťah dvoch právnických profesií na Slovensku - Tomáš Gábriš

Advokácia a notárstvo v ústavnom štáte Vzťah dvoch právnických profesií na Slovensku

SVK2022/08Tomáš GábrišSpoločenské vedy

Skladom u dodávateľa

18,98
Kniha: Právo spoločníkov na informácie - Oliver Buhala

Právo spoločníkov na informácie

SVK2022/07Oliver BuhalaSpoločenské vedy

Skladom u dodávateľa

18,98
Kniha: Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Komentá - Soňa Kubincová

Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Komentá

SVK2022/07Soňa KubincováLegislatíva

Skladom u dodávateľa

75,03
Kniha: Potravinové právo - Jana Venhartová

Potravinové právo

SVK2022/06Jana VenhartováSpoločenské vedy

Skladom u dodávateľa

33,23
Kniha: Ukončenie nájmu bytu - Právne postavenie nájomcu - Zuzana Klincová

Ukončenie nájmu bytu Právne postavenie nájomcu

SVK2022/06Zuzana KlincováSpoločenské vedy

Skladom u dodávateľa

20,88
Kniha: Obchodný zákonník. Komentár - Mária Patakyová

Obchodný zákonník. Komentár

Skladom u dodávateľa

134,08
Kniha: Civilné právo procesné - Úvod do civilného procesu a sporové konanie - Marek Števček

Civilné právo procesné Úvod do civilného procesu a sporové konanie

Skladom u dodávateľa

46,53
Kniha: Judikatúra vo veciach energetického práva - Peter Ikrényi

Judikatúra vo veciach energetického práva

SVK2022/05Peter IkrényiSpoločenské vedy

Skladom u dodávateľa

37,03
Kniha: Zákonnosť v trestnom práve - Martin Štrkolec

Zákonnosť v trestnom práve

SVK2022/05Martin ŠtrkolecLegislatíva

Skladom u dodávateľa

20,88
Kniha: Právne vzťahy v kolaboratívnom hospodárstve - Laura Bachňáková Rózenfeldová

Právne vzťahy v kolaboratívnom hospodárstve

SVK2022/04Laura Bachňáková RózenfeldováSpoločenské vedy

Skladom u dodávateľa

27,53
Kniha: Najlepší záujem dieťaťa - ako hodnotové kritérium pri rozhodovaní v konaniach vo veciach starostlivosti súdu o maloletých - Alexandra Löwy

Najlepší záujem dieťaťa ako hodnotové kritérium pri rozhodovaní v konaniach vo veciach starostlivosti súdu o maloletých

SVK2022/03Alexandra LöwyLegislatíva

Skladom u dodávateľa

27,53
Kniha: Vybrané procesné inštitúty v antitrustových konaniach - Andrea Oršulová

Vybrané procesné inštitúty v antitrustových konaniach

Skladom u dodávateľa

27,53
Kniha: Obchodná spoločnosť v kríze - Martin Kubinec

Obchodná spoločnosť v kríze

SVK2022/03Martin KubinecLegislatíva

Skladom u dodávateľa

18,98
Kniha: Decízne systémy - Vzťahy súdnych a alternatívnych foriem prejednania a rozhodnutia sporov - Jaroslav Čollák

Decízne systémy Vzťahy súdnych a alternatívnych foriem prejednania a rozhodnutia sporov

SVK2022/02Jaroslav ČollákSpoločenské vedy

Skladom u dodávateľa

46,53
Kniha: Právo na spravodlivý proces v prameňoch trestného práva - Patrik Rako

Právo na spravodlivý proces v prameňoch trestného práva

SVK2022/02Patrik RakoSpoločenské vedy

Skladom u dodávateľa

37,03
Kniha: Tlačový zákon. Komentár (2. vydanie) - Jozef Vozár

Tlačový zákon. Komentár (2. vydanie)

SVK2021/12Jozef VozárLegislatíva

Skladom u dodávateľa

56,03
Kniha: Trestný poriadok. Komentár (2 zväzky) - Lucia Kurilovská

Trestný poriadok. Komentár (2 zväzky)

SVK2021/12Lucia KurilovskáLegislatíva

Skladom u dodávateľa

170,08
Kniha: Prokuratúra v podmienkach Európskej únie - Tomáš Strémy

Prokuratúra v podmienkach Európskej únie

SVK2021/11Tomáš StrémyLegislatíva

Skladom u dodávateľa

18,03
Kniha: Judikatúra vo veciach súkromného poistného práva - Imrich Fekete

Judikatúra vo veciach súkromného poistného práva

SVK2021/10Imrich FeketeLegislatíva

Skladom u dodávateľa

46,53