C. H. Beck

Vydavateľstvo / 1149 titulov

Kniha: Civilný mimosporový poriadok. Komentár (2. vydanie) - Romana Smyčková

Civilný mimosporový poriadok. Komentár (2. vydanie)

SVK Slovensky 2024/04Romana SmyčkováC. H. BeckNáučná a odborná literatúra

U dodávateľa

112,48
Kniha: Digitalizácia a umelá inteligencia v obchodných spoločnostiach - Michal Sokol

Digitalizácia a umelá inteligencia v obchodných spoločnostiach

SVK Slovensky 2024/03Michal SokolC. H. BeckSpoločenské vedy

U dodávateľa

17,44
Kniha: Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov - Matúš Medvec

Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

SVK Slovensky 2024/03Matúš MedvecC. H. BeckSpoločenské vedy

U dodávateľa

27,14
Kniha: Súhrnný trest - Martin Bargel

Súhrnný trest

SVK Slovensky 2024/02Martin BargelC. H. BeckLegislatíva

U dodávateľa

17,44
Kniha: Konanie o súlade právnych predpisov v správnom súdnictve - Lukáš Tomaš

Konanie o súlade právnych predpisov v správnom súdnictve

SVK Slovensky 2024/01Lukáš TomašC. H. BeckPrávo, politológia a sociológia

U dodávateľa

24,23
Kniha: Nekalá súťaž - Generálna klauzula, menej tradičné prípady a zahraničné právne úpravy - Ľubomír Zlocha

Nekalá súťaž Generálna klauzula, menej tradičné prípady a zahraničné právne úpravy

SVK Slovensky 2024/01Ľubomír ZlochaC. H. BeckSpoločenské vedy

U dodávateľa

37,81
Kniha: Judikatúra vo veciach spoločných dlhov a pohľadávok a procesného spoločenstva - Solidárne záväzky. Delené a nedielne záväzky. Procesné spoločenstvo - Imrich Fekete

Judikatúra vo veciach spoločných dlhov a pohľadávok a procesného spoločenstva Solidárne záväzky. Delené a nedielne záväzky. Procesné spoločenstvo

SVK Slovensky 2023/12Imrich FeketeC. H. BeckSpoločenské vedy

U dodávateľa

47,51
Kniha: Žaloba na ochranu osobnosti ako účinný prostriedok nápravy - Analýza judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva - Marica Pirošíková

Žaloba na ochranu osobnosti ako účinný prostriedok nápravy Analýza judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva

SVK Slovensky 2023/12Marica PirošíkováC. H. BeckSpoločenské vedy

U dodávateľa

20,35
Kniha: Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov - Marek Valachovič

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

SVK Slovensky 2023/12Marek ValachovičC. H. BeckLegislatíva

U dodávateľa

143,08
Kniha: Legalizácia výnosu z trestnej činnosti - Tomáš Strémy

Legalizácia výnosu z trestnej činnosti

SVK Slovensky 2023/11Tomáš StrémyC. H. BeckLegislatíva

U dodávateľa

21,32
Kniha: Právo a prax kapitálových trhov - Praktická príručka - Martin Vojtko

Právo a prax kapitálových trhov Praktická príručka

SVK Slovensky 2023/11Martin VojtkoC. H. BeckSpoločenské vedy

U dodávateľa

37,81
Kniha: Civilné právo procesné - Mimosporové konanie - Marek Števček

Civilné právo procesné Mimosporové konanie

SVK Slovensky 2023/11Marek ŠtevčekC. H. BeckPrávo, politológia a sociológia

U dodávateľa

37,81
Kniha: Právne aspekty automatizovaných vozidiel - Jozef Andraško

Právne aspekty automatizovaných vozidiel

SVK Slovensky 2023/10Jozef AndraškoC. H. BeckSpoločenské vedy

U dodávateľa

31,02
Kniha: Konfesné právo - Štát, právo a náboženstvo - Martin Gregor

Konfesné právo Štát, právo a náboženstvo

SVK Slovensky 2023/09Martin GregorC. H. BeckSpoločenské vedy

U dodávateľa

37,81
Kniha: Zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Komentár - Peter Ikrényi

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Komentár

SVK Slovensky 2023/09Peter IkrényiC. H. BeckSpoločenské vedy

U dodávateľa

76,61
Kniha: Zásady vecných práv na Slovensku - Zuzana Klincová

Zásady vecných práv na Slovensku

SVK Slovensky 2023/08Zuzana KlincováC. H. BeckSpoločenské vedy

U dodávateľa

37,81
Kniha: Právne postavenie maloletého dieťaťa vo vzťahu k jeho rodičom - Lucia Danišovičová

Právne postavenie maloletého dieťaťa vo vzťahu k jeho rodičom

SVK Slovensky 2023/07Lucia DanišovičováC. H. BeckSpoločenské vedy

U dodávateľa

28,11
Kniha: Drogové trestné činy - Jozef Čentéš

Drogové trestné činy

SVK Slovensky 2023/06Jozef ČentéšC. H. BeckLegislatíva

U dodávateľa

37,81
Kniha: Majetkové právo manželov v medzinárodnom práve súkromnom - Ľuboslav Sisák

Majetkové právo manželov v medzinárodnom práve súkromnom

SVK Slovensky 2023/06Ľuboslav SisákC. H. BeckLegislatíva

U dodávateľa

22,29
Kniha: Medzinárodné právo súkromné (3. vydanie) - Peter Lysina

Medzinárodné právo súkromné (3. vydanie)

SVK Slovensky 2023/06Peter LysinaC. H. BeckLegislatíva

U dodávateľa

57,21