Čítame radi 2 - vyhodnotenie rozvojového projektu

Čítame radi 2 - vyhodnotenie rozvojového projektu © Literama.sk, 20.4.2021

Ministerstvo školstva vyhodnotilo druhú vlnu projektu „Čítame radi 2“.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) vyhlásilo v roku 2019 výzvu na podávanie žiadostí o rozvojový projekt „Čítame radi“. Táto výzva bola smerovaná základným školám na nákup nielen detských kníh ale aj odbornej literatúry pre potreby školy.

MŠVVaŠ vzhľadom k navýšeniu financií na tento rozvojový projekt „Čítame radi“ pokračovalo aj v roku 2020 vo výbere z tých žiadateľov, ktorých projekty neboli doteraz úspešné. Ministerstvo školstva našlo na pokračovanie projektu pod názvom „Čítame radi 2“ sumu 400 000 Eur.

Dôležité zdroje:

Školy si v žiadosti uviedli preferované kníhkupectvá, majú však možnosť nakupovať v akomkoľvek kníhkupectve, kde si zabezpečia zvýhodnené podmienky. Žiadosti škôl boli opätovne posudzované výberovou komisiou. Na základe hodnotenia členov výberovej komisie, bolo rozdelených 400 tisíc eur medzi 551 podporených žiadostí.

Dôležité termíny

Financie je potrebné vyčerpať do konca septembra 2021 a záverečnú správu zaslať do konca októbra 2021. Ministerstvo po dohode s OÚ v sídle kraja zverejní spôsob zasielania záverečnej správy na svojich web stránkach.

Na čo si dať pozor?

Pri realizácii projektu je dôležitých niekoľko vecí.

  1. Najdôležitejším faktorom je čas. Nenechávajte si nákup na posledný čas. Objednanie a zabezpečenie vyššieho počtu kníh do jednej ucelenej dodávky môže trvať v tomto čase obmedzení aj niekoľko týždňov či dokonca mesiacov.
  2. Poriadok na prvom mieste. Udržujte projektovú dokumentáciu ucelenú, kompletnú a správnu.
    • Nezabudnite od dodávateľa požadovať uvádzať na doklady (ako dodacie listy, faktúry) správne označenia Vášho projektu.
    • Skontrolujte si správnosť fakturačných údajov Vás ako objednávateľa ale aj dodávateľa. Nesprávne doklady môžu byť problémom pre krátenie alebo zrušenie príspevku pri prípadnej kontrole.
  3. Pripravte sa na plán B. Ak nebude niektorý z titulov pre objednávku dostupný (objednávať rovnaké knihy budú stovky škôl), pripravte si náhradný zoznam knižných titulov, z ktorého bude možné rýchlo objednávku doplniť.

Ďalšie informácie:

Publikované 20.4.2021
© Literama.sk: Autorsky chránený materiál