Čítame radi 2!

Článok: Čítame radi 2! © Literama.sk, 23.4.2021

Najčastejšie otázky v rámci rozvojového projektu „Čítame radi 2“

Publikované 23.4.2021
© Literama.sk: Autorsky chránený materiál

Školy nás oslovujú s otázkami, ako postupovať pri nákupe kníh v rámci rozvojového projektu "Čítame radi 2" a akú stratégiu zvoliť pri výbere kníh do nového knižného fondu školy. Preto sme sa rozhodli zhrnúť naše know-how a pár rád do krátkeho článku, kde sa Vám budeme snažiť poradiť.

Nezabudnite, pripravili sme prehľadný zoznam odporúčaných kníh pre projekt Čítame radi 2. Neobmedzujte sa len na tieto knihy, ponuka titulov pre deti je u nás na lIterama.sk omnoho širšia.

V závere článku nájdete najčastejšie otázky, ktoré vydalo v rámci svojho usmernenie MŠVVaŠ

1. Hromadné čítanie

Určite nekupujte vyšší počet kníh z jedného titulu! Ak nakúpite napr. 28 kusov Anny zo Zeleného domu, aby mohli deti čítať túto knihu v triede naraz, aj tak sa tak nestane. Dobre viete, že deti si svoje povinnosti vždy odkladajú na poslednú chvíľu, a tak bude lepšie pre tento zámer kúpiť napr. len po 7 kníh z jedného titulu. Takto viete zaobstarať až 4 rôzne tituly (4x7=28) s pôvodným rozpočtom. Pri čítaní sa môžu deti potom striedať striedať po skupinkách. AJ diskusia v menšej skupine detí o jednej knihe je plodnejšia, každý sa dostane ku slovu.

2. Iná stratégia

Kúpte z každého titulu 3 alebo len 2 kusy. Ak máte širšiu ponuku, uspokojíte záujmy viac čitateľov, nemusíte potom deti nútiť do konkrétnej knihy pre konkrétny čas. Vyberú si priebežne samé, navyše sa budú medzi sebou o knihách baviť, odporúčať a obhajovať práve ten svoj výber. Takto s pôvodným rozpočtom z predchádzajúceho príkladu zaobstaráte celkom 14 rôznych titulov (2x14=28).

3. Tretia možnosť

Nakúpte 28 rôznych titulov. Vytvoríte si tak unikátnu pestrú knižnicu, kde ste maximalizovali šancu, že sa vzhľadom na rôznorodosť záujmov detí k čítaniu dostane každý. Neobmedzujte sa len na beletriu, deti majú rady atlasy, náučné knihy, hlavolamy, životopisy. Choďte s dobou, nezabudnite na knihy o počítačoch, internete, sociálnych sieťach a moderných technológiách.

Najlepšia alternatíva

Keďže máte pre projekt Čítame radi oveľa vyšší rozpočet, ako sme popísali v príkladoch vyššie, najlepšia stratégia je kombinácia všetkých spomenutých možností.

Rozdeľte si tituly na také, ktoré sú vhodné pre povinné čítanie, záujmové a voľnočasové čítanie, knihy pre predmetové obohatenie alebo inú oblasť, ktorá Vás napadne. V rámci týchto skupín nakúpte vyvážene podľa vyššie uvedených 3 pravidiel. Takto využijete pridelené prostriedky pre nákup kníh do Vašej školskej knižnice úplne najoptimálnejšie.

Rada na záver

A čo dodať na záver? Do výberu kníh môžete pribrať žiakov. Pošlite im zoznam Vami predvybraných titulov. Dajte im za úlohu o knihách zistiť viac informácii a nechajte ich hlasovať za ich konečný výber. Podporíte tak ich záujem a motiváciu k čítaniu. Vedomie, že môžeme veci ovplyvniť, vybuduje lepší a silnejší vzťah ku knižnici, k "ich" knižnici, ktorá takto vznikne. Pocit, že v knižnici je kniha, ktorú som odporučil "ja", je na nezaplatenie.

Najčastejšie otázky

Ministerstvo odpovedá na najčastejšie otázky... (zdroj https://www.minedu.sk/data/files/10102_najcastejsie-kladene-otazky-citame-radi-2.pdf)

Ako nám budú finančné prostriedky pridelené?
Pokiaľ bude Váš rozvojový projekt schválený, okresný úrad v sídle kraja pridelí finančné prostriedky zriaďovateľovi a ten ich následne pridelí subjektu, ktorému bol rozvojový projekt schválený.

Musíme nakupovať u miestneho kníhkupca, keď sme ho uviedli v žiadosti?
Nie, nemusíte. Radi by sme spoločne so Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky podporili miestnych kníhkupcov, ktorých kríza zasiahla viac ako veľké kníhkupectvá. V prípade, že si dohodnete lepšie zvýhodnené podmienky nákupu inde, tak samozrejme môžete nakúpiť aj tam.

Musíme nakupovať u len u jedného kníhkupca?
Nie, nemusíte. Nákup si môžete rozdeliť na viac kníhkupectiev tak, aby ste získali čo najvýhodnejšie ceny.

Môžeme z týchto finančných prostriedkov nakúpiť aj e-knihy, audioknihy alebo čítačky?
Audioknihy ÁNO, e-knihy a čítačky NIE z dôvodu, že ešte nie je upresnený systém zapožičiavania e-kníh. Tieto finančné prostriedky sú určené na zlepšenie vybavenia škôl knihami.

Môžeme z dotácie zakúpiť aj vybavenie knižníc nábytkom? Nie, dotácia slúži len na nákup kníh.

Môžu sa do výzvy zapojiť aj knižnice, ktoré nie sú v evidencii Slovenskej pedagogickej knižnice? Áno, výzva je určená všetkým základným školám bez rozdielu evidovania knižnice v menovanom systéme.

Je určená maximálna výška na nákup jednej knihy? Nie je. Je na zvážení školy, aké knihy vyberie. MŠVVaŠ vydalo odporúčanie na tituly kníh, ktoré je vhodné zakúpiť, avšak NIE JE NUTNÉ TENTO ZOZNAM AKCEPTOVAŤ!

Môžeme zakúpiť aj beletriu pre dospelých? Výzva je určená na obnovu školských a budovanie triednych knižníc pre rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov. Je však možné v obmedzenom množstve zakúpiť pre pedagógov aj odbornú literatúru, nie beletriu.

Publikované 23.4.2021
© Literama.sk: Autorsky chránený materiál

Knihy z kategórie Deti a mládež

Deti a mládež kategória

26742 titulov