Katarína Nádaská

Autor / 6 titulov

Katarína Nádaská (*1968) je známa slovenská etnologička a historička. 

Mgr. Katarína Nádaská, PhD. je autorkou monografií Slovenský rok vo výročných obradoch a sviatkoch (Fortuna Libri 2012), Čím žila slovenská rodina – rodinné zvyky, slávnosti a tradície v našej ľudovej kultúre (Fortuna Libri, 2014), Čary a veštby – mágia v ľudovej kultúre Slovenska (Fortuna Libri, 2014), spoluautorkou 8 regionálnych monografií, autorkou 90 vedeckých štúdií a vyše 100 popularizačných článkov. Je spoluautorkou série 12 etnologických filmových dokumentov o osobnostiach slovenskej etnológie.

Vyštudovala FF UK v Bratislave, odbor - etnológia – história – religionistika. Pôsobila ako vedecko-výskumná pracovníčka na FF UK, prednášala na UCM Trnava, UKF Nitra, FF UK Praha. Absolvovala viacero vedeckých stáží na európskych univerzitách napríklad Univerzita Viedeň, Univerzita Regensburg, Jagielonská Univerzita v Krakove. Tiež pracovala ako kurátorka a literárna historička v Múzeu mesta Bratislava (zameranie etnológia, história, literatúra). Od roku 2014 pracuje ako odborná pracovníčka v Divadelnom ústave.

Venuje sa popularizácii vedy, najmä histórii každodennosti, tradícií a zvykov v slovenskej ľudovej kultúre. Odborne sa venuje náboženskej etnológii (ľudová religiozita, mariánsky kult a jeho prejavy, nová religiozita, rané náboženské formy a idey), etnomedicíne, ľudovej mágii, výročným zvykom, vizuálnej antropológii, muzeológii a kultúrnemu dedičstvu (dejiny ochrany pamiatok, základy muzeológie), dejinám kresťanstva na území Slovenska, judaizmu, regionálnym dejinám, praktickým kurátorským vedomostiam a zručnostiam v múzejníctve.

Kniha: V Choči je naisto čosi - 1. vydanie - Katarína Nádaská, Ján Michálek

V Choči je naisto čosi

SVK Slovensky 2017/12Katarína Nádaská Ján MichálekFORTUNA LIBRIDejiny a fakty

U dodávateľa

18,37
Kniha: Slovenský rok v ľudových zvykoch, obradoch a sviatkoch - Katarína Nádaská

Slovenský rok v ľudových zvykoch, obradoch a sviatkoch

SVK Slovensky 2012Katarína NádaskáFORTUNA LIBRINáučná a odborná literatúra

U dodávateľa

5.0 z 5.0
29,71
Kniha: Rok v slovenskej ľudovej kuchyni - Farby, chute a vône Slovenska - Katarína Nádaská

Rok v slovenskej ľudovej kuchyni Farby, chute a vône Slovenska

SVK Slovensky 2016/10Katarína NádaskáFORTUNA LIBRIKuchárky a nápoje

Na dopyt

NEDOSTUPNÉ
19,08
Kniha: Čerti, bosorky a iné strašidlá - Slovenské poverové bytosti - Katarína Nádaská, Svetozár Košický, Ján Michálek

S ukážkami

Čerti, bosorky a iné strašidlá Slovenské poverové bytosti

SVK Slovensky 2015/11Katarína Nádaská Svetozár Košický Ján MichálekFORTUNA LIBRINáučná a odborná literatúra

Na dopyt

NEDOSTUPNÉ
19,43
Kniha: Čary a veštby (Mágia na Slovensku) - Mágia v ľudovej kultúre Slovenska - Katarína Nádaská

Čary a veštby (Mágia na Slovensku) Mágia v ľudovej kultúre Slovenska

SVK Slovensky 2014/10Katarína NádaskáFORTUNA LIBRINáučná a odborná literatúra

Vypredané

NEDOSTUPNÉ
21,63
Kniha: Čím žila slovenská rodina - Rodinné zvyky, slávnosti a tradície v našej ľudovej kultúre - Katarína Nádaská

Čím žila slovenská rodina Rodinné zvyky, slávnosti a tradície v našej ľudovej kultúre

SVK Slovensky 2014/09Katarína NádaskáFORTUNA LIBRINáučná a odborná literatúra

Na dopyt

NEDOSTUPNÉ
24,76