Knihy autora Tomáš Halík | kníhkupectvo Literama.sk

Tomáš Halík

Tomáš Halík (1.6.1948 v Praha) je profesorom sociológie na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej, rektor univerzitného kostola Najsvätejšieho Salvátora v Prahe (od februára 1990) a prezidentom Českej kresťanskej akadémie (od decembra 1990).

Teológiu vyštudoval tajne kurzoch v Prahe a po r. 1989 postgraduálne v Ríme. Do roku 1989 z politických dôvodov nemohol prednášať na vysokej škole, pracoval ako psychológ v priemysle a neskôr ako psychoterapeut drogovo závislých (1984-90). Pôsobil v kultúrnom a náboženskom disente - v "bytových seminároch" a samizdate. V rokoch 1990-93 bol generálnym sekretárom Biskupskej konferencie SR a pedagógom KTF UK.

Po r. 1989 navštívil všetkých šesť kontinentov - podnikol študijné cesty, príp. prednášal na pozvanie zahraničných univerzít v mnohých krajinách Európy, v USA, v Latinskej Amerike, v Ázii (Indii, Japonsku, Taiwane) a Afrike (Egypt); 2002 sa zúčastnil expedície do Antarktídy. Ako hosťujúci profesor pôsobil na univerzite v Pittsburgu (1999), na univerzitách v Oxforde (2001) a Cambridge (2003). Zúčastnil sa rozhovorov s predstaviteľmi rôznych kresťanských cirkví, judaizmu, islamu, budhizmu a hinduizmu. Je členom Európskej akadémie vied a umení a mnohých domácich i zahraničných vedeckých spoločností.

Publikoval cez 200 prác - kníh i článkov - doma i v zahraničí. Jeho knihy boli preložené do nemčiny, poľštiny, taliančiny a španielčiny. Bol vyznamenaný americkou Cenou tolerancie za rok 2002 a rakúskou Cenou kardinála Königa za r. 2003. Bol externým poradcom prezidenta republiky Václava Havla. Angažuje sa aj vo verejnom živote, v občianskych a charitatívnych iniciatívach, pôsobí v médiách; vyslovuje sa za toleranciu a dialóg medzi príslušníkmi rôznych národov, rás, náboženstva a politického presvedčenia, vyjadruje sa k otázkam politickej, hospodárskej a vedeckej etiky. Vo svojej vedecko-pedagogickej práci sa zameriava hlavne na filozofiu a sociológiu náboženstvo, vzťah náboženstva, kultúry a politiky a otázky európskej kultúrnej identity

Autor / Tomáš Halík / 38 titulov

Kniha : Čas prázdných kostelů

Čas prázdných kostelů

Kúpiť
10,20
Kniha : Svět bez Boha - Ateismus jako druh náboženské zkušenosti

Svět bez Boha Ateismus jako druh náboženské zkušenosti

Kúpiť
9,41
Kniha : Obnovíš tvář země - Texty k obnově církve a společnosti z let 1988-1998

Obnovíš tvář země Texty k obnově církve a společnosti z let 1988-1998

Kúpiť
10,75
Kniha : Žít v dialogu - Podněty k promýšlení víry

Žít v dialogu Podněty k promýšlení víry

Kúpiť
9,81
Kniha : Žít s tajemstvím - Podněty k promýšlení víry

Žít s tajemstvím Podněty k promýšlení víry

Kúpiť
10,20
Kniha : Chci, abys byl

Chci, abys byl

Kúpiť
11,78
Kniha : Stromu zbývá naděje - Krize jako šance

Stromu zbývá naděje Krize jako šance

Kúpiť
10,60
Kniha : Dotkni se ran - Spititualita nelhostejnosti

Dotkni se ran Spititualita nelhostejnosti

Kúpiť
11,39
Kniha : Noc zpovědníka - Paradoxy malé víry v postoptimistické době

Noc zpovědníka Paradoxy malé víry v postoptimistické době

Kúpiť
10,99
Kniha : Úvahy na prahu tisíciletí

Úvahy na prahu tisíciletí

Kúpiť
6,97
Kniha : To že byl život? - Z podzemní církve do labyrintu svobody

To že byl život? Z podzemní církve do labyrintu svobody

NEDOSTUPNÉ
14,72
Médium CD : Chci, abys byl

Chci, abys byl

Kniha : Chci, abys byl + CD

Chci, abys byl + CD

NEDOSTUPNÉ
15,60
Kniha : Dotkni se ran

Dotkni se ran

NEDOSTUPNÉ
15,92
Médium CD : Noc zpovědníka

Noc zpovědníka