Rio Preisner

Autor / 7 titulov

Rio Preisner (1925 - 2007), Česká republika

Rio Preisner (13. listopadu 1925 - 2. srpna 2007) - filozof, básník, germanista, politolog, milovník divadla, ale také přítel a osobitý inspirátor.

Narodil se 13. listopadu 1925 v úřednické rodině žijící na území tehdejší Podkarpatské Rusi v Mukačevu. Roku 1939 se rodina musela vrátit do Čech a tehdy čtrnáctiletý Rio pokra­čoval v gymnazijních studiích na pražském Smíchově, kde jej učili např. V. Jirát, J. Kostohryz a J. Š. Kvapil. Po maturitě (1944) pracoval až do konce války jako dělník v ČKD Praha. V letech 1945-1950 studoval na FF UK germanistiku a an­glistiku, na téže fakultě obhájil v roce 1950 doktorský titul prací Mladý Werfel a následně krátce působil jako pomocná vědecká síla. V létech 1951-1954 vykonával vojenskou služ­bu u Pomocných technických praporů, poté byl učitelem něm­činy v Jazykové škole v Praze a od roku 1965 překladatelem z povolání. Po srpnu 1968 emigroval přes Rakousko a SRN do USA, kde od března 1969 působil jako germanista na Pennsylvania State University. Zde se prací Johann Nepo­muk Nestroy. Der Schöpfer der tragischen Posse habilitoval a od 1973 působil jako řádný profesor. Roku 1992 odešel do důchodu. Trvale žije v USA.

Kniha: Kritika totalitarismu - Kompletní vydání - Rio Preisner

Kritika totalitarismu Kompletní vydání

CZE Česky 2020Rio PreisnerCentrum pro studium demokracie a kultury (CDK)Náučná a odborná literatúra

U dodávateľa

26,29
Kniha: Speculum exilii Bohemici - neboli Exil a naše nynější politická filosofie - 1. vydanie - Rio Preisner

Speculum exilii Bohemici neboli Exil a naše nynější politická filosofie

CZE Česky 2018/09Rio PreisnerTriádaEseje, úvahy, štúdie

U dodávateľa

14,27
Kniha: Trialogy o toleranci, skutečné skutečnosti a Evropě - Rio Preisner

Trialogy o toleranci, skutečné skutečnosti a Evropě

CZE Česky 2016Rio PreisnerChermNáučná a odborná literatúra

U dodávateľa

17,14
Kniha: Americana I. - Zpráva o velmoci - Rio Preisner

Americana I. Zpráva o velmoci

CZE Česky 1992Rio PreisnerATLANTISPrávo, politológia a sociológia

U dodávateľa

12,92
Kniha: Americana II. - Rio Preisner

Americana II.

CZE Česky 1992Rio PreisnerATLANTISPrávo, politológia a sociológia

U dodávateľa

12,04
Obrázok nedostupný: Kniha: O povaze naší kultury - Kultura bez konce - Rio Preisner, Václav Černý
NEDOSTUPNÉ