Martin Vlado

Autor / 8 titulov

Martin Vlado

(* 7. februára 1959,  Košiciach)

Študoval na Hutníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Po promócii roku 1983 odišiel do Prahy, kde pracoval ako sanitár vo Vinohradskej nemocnici. Po návrate do Košíc pôsobil v rokoch 1984 - 1987 ako interný ašpirant na Katedre tvárnenia kovov Technickej univerzity. Po vyradení z ašpirantúry, keď ako nestraník odmietajúci pracovať v štruktúrach Socialistického zväzu mládeže nedostal odporučenie na miesto vysokoškolského pedagóga, sa zamestnal v Ústave experimentálnej metalurgie SAV. Roku 1988 obhájil dizertačnú prácu. Roku 1989 získal učiteľské miesto na Katedre tvárnenia kovov Technickej univerzity v Košiciach, kde v súčasnosti pôsobí ako docent.
Do literatúry vstúpil v 90. rokoch. Prvé básne uverejnil v Novom slove a Dotykoch. Neskôr publikoval v PULZ-e, Literárnom týždenníku, Slovenských pohľadoch, RAK-u, v časopise pro současnou poezii Psí víno, Slovenskom rozhlase.

Kniha: Záznam - 1. vydanie - Martin Vlado

Záznam

SVK Slovensky 2020/12Martin VladoVydavateľstvo SSSPoézia

Skladom u dodávateľa

6,38
Kniha: stále si myslím že existuje to miesto - Martin Vlado

stále si myslím že existuje to miesto

SVK Slovensky 2019/01Martin VladoPectusPoézia

Skladom u dodávateľa

4,64
Kniha: Lomová mechanika - Martin Vlado

Lomová mechanika

SVK Slovensky 2017/11Martin VladoPectusRomány a novely

Skladom u dodávateľa

8,11
Kniha: Flexibuk No. 5 - Martin Vlado

Flexibuk No. 5

SVK Slovensky 2017Martin VladoDive BukiRomány a novely

Skladom u dodávateľa

6,14
Kniha: Sedemnásť nula štyri - Martin Vlado

Sedemnásť nula štyri

SVK Slovensky 2014/06Martin VladoVydavateľstvo SSSKnihy

Skladom u dodávateľa

4,88
Kniha: Mestský pustovník - Martin Vlado

Mestský pustovník

SVK Slovensky 2009/10Martin VladoVydavateľstvo SSSRomány a novely

Skladom u dodávateľa

4,13
Kniha: Obnovovanie kvetu - Martin Vlado

Obnovovanie kvetu

SVK Slovensky 2006Martin VladoVydavateľstvo SSSPoézia

Skladom u dodávateľa

4,13
Kniha: Muž oblačného dňa - Martin Vlado

Muž oblačného dňa

SVK Slovensky 2004Martin VladoVydavateľstvo SSSKlasická literatúra

Skladom u dodávateľa

3,49