Knihy autora Martin Vlado | kníhkupectvo Literama.sk

Martin Vlado

Martin Vlado

(* 7. februára 1959, Košiciach)

Študoval na Hutníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Po promócii roku 1983 odišiel do Prahy, kde pracoval ako sanitár vo Vinohradskej nemocnici. Po návrate do Košíc pôsobil v rokoch 1984 - 1987 ako interný ašpirant na Katedre tvárnenia kovov Technickej univerzity. Po vyradení z ašpirantúry, keď ako nestraník odmietajúci pracovať v štruktúrach Socialistického zväzu mládeže nedostal odporučenie na miesto vysokoškolského pedagóga, sa zamestnal v Ústave experimentálnej metalurgie SAV. Roku 1988 obhájil dizertačnú prácu. Roku 1989 získal učiteľské miesto na Katedre tvárnenia kovov Technickej univerzity v Košiciach, kde v súčasnosti pôsobí ako docent.
Do literatúry vstúpil v 90. rokoch. Prvé básne uverejnil v Novom slove a Dotykoch. Neskôr publikoval v PULZ-e, Literárnom týždenníku, Slovenských pohľadoch, RAK-u, v časopise pro současnou poezii Psí víno, Slovenskom rozhlase.

Autor / Martin Vlado / 8 titulov

Kniha : Záznam - 1. vydanie

Záznam

Kúpiť
6,14
Kniha : stále si myslím že existuje to miesto

stále si myslím že existuje to miesto

Kúpiť
4,54
Kniha : Lomová mechanika

Lomová mechanika

Kúpiť
7,72
Kniha : Flexibuk No. 5

Flexibuk No. 5

Kúpiť
5,93
Kniha : Sedemnásť nula štyri

Sedemnásť nula štyri

Kúpiť
4,64
Kniha : Mestský pustovník

Mestský pustovník

Kúpiť
4,05
Kniha : Obnovovanie kvetu

Obnovovanie kvetu

Kúpiť
4,05
Kniha : Muž oblačného dňa

Muž oblačného dňa

Kúpiť
3,42