Valér Mikula

Autor / 7 titulov

Prof. PhDr. Valér Mikula, CSc.

(*2. novembra 1949, Levoča)

Študoval slovenčinu a francúzštinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po skonční šttúdia bol odborným pracovníkom v Kabinete literárnej komunikácie a experimentálnych metodík Pedagogickej fakulty v Nitre, potom rok pôsobil v Literárnej redakcii Československého rozhlasu v Bratislave. Roku 1977 nastúpil na ašpirantúru do Literárnovedného ústavu SAV, ibaže po roku zmenil svoje ašpirantské štúdium na externú formu a zamestnal sa na Pedagogickej fakulte UK v Trnave. Tu pôsobil ako odborný asistent na Katedre slovenského jazyka a literatúry až do roku 1985, keď prešiel na Katedru slovenskej literatúry a literárnej vedy FFUK v Bratislave, kde vyučuje dodnes. V rokoch 1988—1990 bol aj externým redaktorom Slovenských pohľadov. Neskôr pôsobil ako lektor slovenského jazyka vo Francúzsku, a to na univerzitách v mestách Clermonte-Ferrand a v Bordeaux. Medzitým postupne získal vedeckú hodnosť kandidáta vied a docenta a roku 1997 ho vymenovali za profesora.
Valér Mikula je literárne aktívny od začiatku 70. rokov, keď publikoval predovšetkým recenzie v literárnych časopisoch (najmä v Romboide), ale aj v dennej tlači. V priebehu ďalších rokov sa presadil aj ako teoretik a interpretátor literárnych textov, pričom mnohé odborné štúdie a state publikoval nielen časopisecky, ale vo viacerých zborníkoch.
Knižne debutoval roku 1974 básnickou zbierkou Zvieratko noc, no neskôr sa už písaniu poézie nevenoval a podľa autorových vlastných slov zbierku možno pokladať len za epizódu v jeho tvorivom záujme.

Súčasťou Mikulovej tvorivej aktivity je pôsobenie v oblasti prekladu z francúzskej literatúry (napríklad P. Albert-Birot, B. Vian, Y. Reza).

 

Kniha: Štúdie a eseje - Výber z textov. Zväzok 2 - Valér Mikula

Štúdie a eseje Výber z textov. Zväzok 2

SVK Slovensky 2019Valér MikulaKK BAGALAEseje, úvahy, štúdie

Skladom u dodávateľa

8,48
Kniha: Kritiky - Výber z textov. Zväzok 1 - Valér Mikula

Kritiky Výber z textov. Zväzok 1

SVK Slovensky 2019Valér MikulaKK BAGALAEseje, úvahy, štúdie

Skladom u dodávateľa

8,48
Kniha: Rozhovory - Výber z textov. Zväzok 3 - Valér Mikula

Rozhovory Výber z textov. Zväzok 3

SVK Slovensky 2019Valér MikulaKK BAGALAEseje, úvahy, štúdie

Skladom u dodávateľa

8,48
Kniha: Démon súhlasu i nesúhlasu - Dominik Tatarka, Miroslav Válek - Valér Mikula

Démon súhlasu i nesúhlasu Dominik Tatarka, Miroslav Válek

SVK Slovensky 2010Valér MikulaF. R. & G. spol. s.r.o.Romány a novely

Vypredané

NEDOSTUPNÉ
7,10
Kniha: Slovenský literárny realizmus - Valér Mikula

Slovenský literárny realizmus

SVK Slovensky 2005Valér MikulaTATRANDejiny a fakty

Vypredané

NEDOSTUPNÉ
4,84
Kniha: Slovenský literárny realizmus II - Marcela Mikulová, Valér Mikula

Slovenský literárny realizmus II

SVK Slovensky Marcela Mikulová Valér MikulaTATRANLiterárna veda

Vypredané

NEDOSTUPNÉ
8,00