Jan Skácel

Autor / 47 titulov

Jan Skácel (1922 - 1989), Česká republika

Jan Skácel se narodil ve Vnorovech u Strážnice, pocházel z rodiny učitele. Gymnázium studoval v Břeclavi a v Brně-Králově Poli, zde také maturoval. Za války byl totálně nasazen na stavbách v Rakousku. Od roku 1948 pracoval jako redaktor kulturní rubriky brněnského listu Rovnost, v roce 1952 musel však odejít a po dělnickém intermezzu nastoupil roku 1953 do literárně-dramatického oddělení brněnského rozhlasu. V letech 1963 - 1969 byl šéfredaktorem časopisu Host do domu. Od 70. let, po zániku Hosta, se věnoval pouze literatuře.

Jan Skácel debutoval roku 1938 ve Studentském časopise. Po válce se věnoval jak poezii, tak publicistice a psal též pro rozhlas. Jeho první kniha, sbírka Kolik příležitostí má růže (1957), představila již zralého básníka. Verše následujících sbírek Co zbylo z anděla (1960) a Hodina mezi psem a vlkem (1962) se inspirují baladičností a étosem folklóru. Jedenáctý bílý kůň (1964, rozšířeně 1966) je soubor kurzívek, tzv. malých recenzí psaných v té době pro časopis Host a Československý rozhlas. V dalších opusech z 60. let (Smuténka, 1965, Metličky, 1968) autor upouští od dosud převládajícího volného verše a volí i tradiční strofickou a veršovou formu.

V počátcích tzv. normalizace mohl Jan Skácel publikovat jen v samizdatu a byly to jak samostatné knihy, tak příspěvky ve sbornících a antologiích. V Jazzové sekci vyšly v 80. letech Malé recenze, Skácelovy fejetony, otiskované v Hostu do domu. Až roku 1981 publikuje Jan Skácel doma opět oficiálně: vyšla sbírka Dávné proso, následovala Naděje s bukovými křídly (1983, zahrnuje dvě původně samizdatové knihy, později vydané v zahraničí: Chyba broskví, Toronto 1978, a Oříšky pro černého papouška, Hamburk 1980), sbírka čtyřverší, návratů do kraje dětství a ohlasů moravských písní. V 80. letech vyšlo ještě Odlévání do ztraceného vosku (1984) a Kdo pije potmě víno (1988), a také knihy poezie pro děti: tituly Kam odešly laně (1985) a Proč ten ptáček z větve nespadne (1988) jsou inspirovány dílem Josefa Čapka, Uspávanky (1983) ve svých lyrických básních s epickými prvky pracují mj. s tradičními pohádkovými motivy.

V 80. letech spolupracoval Jan Skácel též s divadlem: několik souborů hrálo jeho překlad a úpravu Plautova Lišáka Pseudola, v Mahenově činohře brněnského Státního divadla se podílel na úpravě Čapkova Loupežníka. Jeho přebásnění Sofoklova Oidipa bylo uvedeno ve Státním divadle v Brně a poté v pražském Divadle na Vinohradech.

Jan Skácel zemřel koncem roku 1989 v Brně. Již posmrtně vychází básnická sbírka A znovu láska (1991) a soubor próz Třináctý černý kůň (1993).

Doma oficiálními spisovatelskými i politickými kruhy umlčován, obdržel roku 1989 dvě významná evropská literární ocenění: V Itálii převzal Petrarkovu cenu a Svaz slovinských spisovatelů jej vyznamenal cenou Vilenica 89. U nás byl oficálně oceněn až po smrti, v roce 1992 Zlatou plaketou za zásluhy o rozvoj Jihomoravského kraje a roku 2002 se stal in memoriam čestným občanem Brna.

Pro tvorbu Jana Skácela je příznačné hluboké vědomí mravnosti, ústící v tíživé době 70. a 80. let až v projevy existenciální úzkosti. Skácelovy básně jsou charakteristické úsporným výrazem a originální metaforou, zachycením atmosféry okamžiku, citem pro archetypálnost situací. Autor si cení lidové tradice, s níž kontrastuje povrchnost, spěch a utilitarita moderního života.

Kniha: Noc s Věstonickou venuší - Jan Skácel

Noc s Věstonickou venuší

CZE2021/11Jan SkácelKOSMASPoézia

Skladom u dodávateľa

8,62
Kniha: Naděje s bukovými křídly - 1. vydanie - Jan Skácel

Naděje s bukovými křídly

CZE2021/07Jan SkácelMOBAPoézia

Skladom u dodávateľa

10,20
Kniha: Odlévání do ztraceného vosku - 1. vydanie - Jan Skácel

Odlévání do ztraceného vosku

CZE2021/02Jan SkácelMOBAPoézia

Skladom u dodávateľa

9,08
Kniha: Smuténka - Jan Skácel

Smuténka

Skladom u dodávateľa

6,37
Kniha: Uspávanka s plavčíkem a velrybou - Jan Skácel
7,44
Médium CD: Pohádky z Valašského království - čte Bolek Polívka - Jan Skácel

Pohádky z Valašského království čte Bolek Polívka

Skladom u dodávateľa

13,46
Obrázok nedostupný: Kniha: Metličky - 2. vydanie - Jan Skácel

Metličky

CZE2022/07Jan SkácelVyšehradPoézia

Novinka, vychádza 25.7.2022, o 21 dní

Kniha: A znovu láska - 4. vydanie - Jan Skácel

A znovu láska

Novinka, vychádza 25.7.2022, o 21 dní

Kniha: Proč ten ptáček z větve nespadne - 2. vydanie - Jan Skácel, Josef Čapek

Proč ten ptáček z větve nespadne

Novinka, vychádza 25.7.2022, o 21 dní

Kniha: Smuténka - 3. vydanie - Jan Skácel

Smuténka

CZE2022/07Jan SkácelVyšehradPoézia

Novinka, vychádza 25.7.2022, o 21 dní

Kniha: Hodina mezi psem a vlkem - 4. vydanie - Jan Skácel

Hodina mezi psem a vlkem

CZE2022/07Jan SkácelVyšehradPoézia

Novinka, vychádza 25.7.2022, o 21 dní

Kniha: A znovu láska - Jan Skácel

A znovu láska

Vypredané

Kniha: Dávné proso - 1. vydanie - Jan Skácel

Dávné proso

CZE2020/03Jan SkácelMOBAPoézia

Vypredané

Kniha: Kdo pije potmě víno - 1. vydanie - Jan Skácel

Kdo pije potmě víno

CZE2019/03Jan SkácelMOBAPoézia

Vypredané

Kniha: Proč ten ptáček z větve nespadne - Jan Skácel, Josef Čapek

Proč ten ptáček z větve nespadne

Vypredané

Kniha: Kam odešly laně - Jan Skácel, Josef Čapek

Kam odešly laně

CZE2018/11Jan Skácel Josef ČapekDcera sestryDeti a mládež

Vypredané

Kniha: Oříšky pro černého papouška - Jan Skácel

Oříšky pro černého papouška

CZE2018/11Jan SkácelJaromír GargulákPoézia

Nedostupné

Kniha: Hodina mezi psem a vlkem - Jan Skácel

Hodina mezi psem a vlkem

Vypredané

Kniha: Uspávanky - 1. vydanie - Jan Skácel

Uspávanky

Vypredané

Kniha: Metličky - 3. vydanie - Jan Skácel

Metličky

CZE2017/05Jan SkácelVyšehradPoézia

Vypredané