Ján Kollár

Autor / 5 titulov

Ján Kollár (* 1793 Mošovce - † 1852 Viedeň) - slovenský básnik, zberateľ ľudovej slovesnosti, jazykovedec, estetik a historik, predstaviteľ slovenského preromantizmu.

Pochádza z remeselnícko-roľníckej rodiny, študoval proti otcovej vôli. Je popredným predstaviteľom preromantickej poézie s vyhraneným ideovým zámerom. Vo svojej tvorbe vychádzal z klasicistickej poetiky. Svoje tvorivé schopnosti venoval národnému prebudeniu Slovákov, najmä myšlienke zjednotenia a spolupráce slovanských národov. Označili ho za apoštola slovanstva. Podporil záujem o národný jazyk, zdôrazňoval potrebu vzájomného poznávania literatúr i kultúr slovanských národov, ich prínos pre svetovú kultúru a humanistický obsah, navrhol dokonca konkrétne spôsoby na realizáciu tejto myšlienky.

Hlavnými inšpiračnými zdrojmi jeho poézie bol ľúbostný vzťah k F. Schmidtovej a bolestný rozchod s ňou.

Jeho tvorba a osobnosť mali vplyv na štúrovcov, ale rozišiel sa s nimi v otázke spisovného jazyka. Bol stúpencom literárnej a jazykovej jednoty česko-slovenskej, ale v jej mene sa usiloval uplatniť slovenské prvky v češtine, čo vzbudilo odpor na českej strane. Bol zberateľom a vydavateľom slovenských ľudových piesní, čím upozornil na veľké bohatstvo národnej kultúry. Je autorom viacerých teoretických prác, v ktorých dal vážne podnety ku kultúrnej spolupráci slovanských národov.

Bol činný aj ako náboženský spisovateľ. Ideológia mocne pôsobila na formovanie národno-osloboditeľského zápasu. Na univerzite vo Viedni má spolu s ďalším tam pôsobiacim profesorom Karolom Kuzmánym pamätnú tabuľu, z autorskej dielne akademickej sochárky Ľudmily Cvengrošovej, odhalenú roku 1998. Jeho telesné pozostatky boli roku 1904 prenesené do Prahy na Olšanský cintorín.

Svoje diela uverejňoval ak pod pseudonymami:Čechobratr Protištúrsky; J. K

Kniha: Dielo - Ján Kollár

Dielo

SVK Slovensky 2009/12Ján KollárKALLIGRAMKlasická literatúra

Skladom u dodávateľa

10,32
Kniha: Dcéra Slávy - Ján Kollár

Dcéra Slávy

SVK Slovensky 2018/08Ján KollárPERFEKTPoézia

Vypredané

NEDOSTUPNÉ
9,16
Kniha: Modelovanie a generovanie softvérových architektúr - Ján Kollár
NEDOSTUPNÉ
4,73
Kniha: Prekladače - Ján Kollár

Prekladače

SVK Slovensky 2009Ján KollárElfa KosiceNáučná a odborná literatúra

Na dopyt

NEDOSTUPNÉ
8,35
Kniha: Ján Kollár (Dielo II) - Ján Kollár
NEDOSTUPNÉ