Knihy vydavateľstva SLON | kníhkupectvo Literama.sk

SLON

Sociologickej NAKLADATEĽSTVO (v skratke SLON) vzniklo v roku 1991 ako spoločný podnik Aleny Miltovej a Jiřího Rybu.
Hoci názov nakladateľstva je zašifrovaný, jeho činnosť by mala byť úplne zrozumiteľná. SLON prináša na knižný trh knihy z odboru sociológie, politológie, sociálnej politiky a sociálnej práce, kultúrne a sociálnej antropológie, moderných dejín, psychológie a príbuzných odborov. V Sociologickom nakladatelstve doteraz vyšlo viac ako 170 titulov, z toho mnohé v druhom alebo ďalšom vydaní. Preklady tvoria asi tretinu produkcie vydavateľstva, ostatné knihy sú od domácich, prípadne slovenských autorov.

Vydavateľstvo / SLON / 277 titulov

Kniha : Akademická svoboda jako filosofický problém - Pravda, spravedlnost a profesionální odpovědnost

Akademická svoboda jako filosofický problém Pravda, spravedlnost a profesionální odpovědnost

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
9,12
Kniha : Sociální stát, nerovnosti, politika - Postoje české veřejnosti k sociálnímu státu v letech 1996 až 2016

Sociální stát, nerovnosti, politika Postoje české veřejnosti k sociálnímu státu v letech 1996 až 2016

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
12,54
Kniha : Hazard v České republice

Hazard v České republice

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
22,44
Kniha : Peníze a politika - Financování politických stran a volebních kampaní v České republice

Peníze a politika Financování politických stran a volebních kampaní v České republice

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
26,59
Kniha : Sociální teorie - Vybrané přednášky

Sociální teorie Vybrané přednášky

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
18,63
Kniha : O prostoru korupčních příležitostí - Kdy, kde a jak se vytváří v České republice

O prostoru korupčních příležitostí Kdy, kde a jak se vytváří v České republice

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
14,83
Kniha : Volný čas, společnost, kultura - Česko – Slovensko

Volný čas, společnost, kultura Česko – Slovensko

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
18,79
Kniha : Liberální demokracie v době krize: perspektiva politické filosofie - Perspektiva politické filosofie

Liberální demokracie v době krize: perspektiva politické filosofie Perspektiva politické filosofie

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
12,92
Kniha : Vyprávění a rozhovor. Teorie sociální intersubjektivity - Teorie sociální intersubjektivity

Vyprávění a rozhovor. Teorie sociální intersubjektivity Teorie sociální intersubjektivity

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
14,83
Kniha : Metodologie výzkumu politiky

Metodologie výzkumu politiky

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
22,78
Kniha : Vlastní bydlení jako finanční bonus k důchodu

Vlastní bydlení jako finanční bonus k důchodu

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
11,02
Kniha : Klasická sociologie ve střední Evropě: mezi centrem a periferií - Mezi centrem a periferií

Klasická sociologie ve střední Evropě: mezi centrem a periferií Mezi centrem a periferií

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
15,02
Kniha : Česká rodina na počátku 21. století. Životní podmínky, vztahy a potřeb - Životní podmínky, vztahy a potřeby

Česká rodina na počátku 21. století. Životní podmínky, vztahy a potřeb Životní podmínky, vztahy a potřeby

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
11,64
Kniha : Kdo šetří, má za tři? Diskurz šetrnosti v proměnách české společnosti - Diskurz šetrnosti v proměnách české společnosti

Kdo šetří, má za tři? Diskurz šetrnosti v proměnách české společnosti Diskurz šetrnosti v proměnách české společnosti

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
16,73
Kniha : Nic se tady neděje... Životní podmínky na periferním venkově - Životní podmínky na periferním venkově

Nic se tady neděje... Životní podmínky na periferním venkově Životní podmínky na periferním venkově

Do Vianoc: ÁNO
Kúpiť
11,21